Център за лечение на рак на гърдата

Центърът за лечение на рак на гърдата към Анадолу Медицински Център предоставя комплексна диагностика и лечение. Тя почва от рутинен скрининг до пластична хирургия. Както и пълен пакет услуги, отговарящ на всички нужди на пациентите с диагноза рак на гърдата.

Мултидисциплинарният подход, неделима част в работата на многопрофилната болница, се прилага и тук. Всеки отделен случай се изследва и оценява от съвет. Той се състой от специалисти в отделенията:

  • обща хирургия;
  • медицинска онкология;
  • радиационна онкология;
  • ядрена медицина;
  • радиология;
  • пластична хирургия;
  • психиатрия.

Решението какво ще бъде най-подходящото лечение за конкретния пациент, се взема след преглед на документията. Както и след изясняване на общото здравословно състояние, локализация на тумора и стадий на заболяването.

След първоначален преглед пациентите преминават изследване чрез  мамография. Това е най-точният скрининг тест за диагностициране на злокачествени образувания в млечните жлези. Това се случва дори когато няма никакви симптоми за наличието им. В Центъра за лечение на рак на гърдата, освен мамография, в случаите когато е необходимо, специалистите извършват и ултрасонография, биопсия и ядрено-магнитен резонанс.

Благодарение на модерните технологии !

Те позволяват извършване на ранна диагностика, резултатите от лечението могат да бъдат положителни и заболяването – овладяно. При лечение в ранен стадий специалистите от Центъра за лечение на рак на гърдата прилагат техниката биопсия на сентинелен лимфен възел. Тя допринася за запазването на жизнения стандарт на пациента. Чрез инжектиране на вещество и гама камера, специалистите откриват именно кой лимфен възел да бъде отстранен, вместо обичайното отстраняване на 15-20 лимфни възела в акселарната зона. Тази процедура не може да се прилага при пациенти, при които по време на прегледа са установени лимфни възли с осезаеми размери и е необходимо те да бъдат отстранени.

Специалистите от Центъра за лечение на гърдата се стремят да запазят гърдата на жената. В случай, че това не е възможно, методът, използван при отстраняване на гърдата, определя какъв метод на реконструкция да се приложи. В случаите когато е отстранена само една част от гърдата или ако тъканта е отстранена, но кожата е запазена, реконструирането чрез протеза дава положителни резултати. Когато кожата на гърдата е отстранена до голяма степен или при пациенти, подложили се на радиотерапия, изграждането на гърда от собствена тъкан е единственият вариант.

рак на гърдатаРъководител на Центъра за лечение на гърдата е проф. д-р Метин Чакмакчъ. Екипът му включва утвърдени специалисти, получили образованието си в престижни университети в САЩ и Турция. Както и специализирали в медицинския институт Джон Хопкинс Медисин, САЩ, и носители на международни награди.

Доктори специалисти