Агресивни в борбата с рака

Намери доктор

Агресивни в борбата с рака

Агресивни в борбата с рака | Anadolu Medical Center

Агресивни в борбата с рака

“Екипът ни е агресивен в борбата с рака” – интервю с Аслъ Акяваш, директор на отдел Международни услуги в Анадолу Медицински Център

Според статистиката, 600 000 българи имат онкологично заболяване, като всяка година се регистрират по 37 000 нови случая. Проучвания показват, че все повече българи предпочитат лечение на рак в турски болници.

Какви, според Вас, са причините все повече българи да избират лечение в Турция?

От създаването на Отдел международни услуги през 2005 г. сме приели много български пациенти. Различни причини оказват влияние върху избора на пациента. Чрез нашата мрежа от специалисти в България, виждаме, че образованието в България е на доста добро ниво. Но инфраструктурата е тази, която кара пациентите да търсят лечение в чужбина.

С високо качество на услугите, голяма гама от медицински ресурси и напреднали технологии, Турция изпъква като медицинска дестинация. Географското положение също играе важна роля. Българските пациенти могат да пътуват до клиниките в Истанбул за часове, без разходи за самолетни билети.

Ние вложихме нашите ценности още при изграждането и структурирането на Анадолу Медицински Център. Целта е да бъде референтен център за комплексни заболявания като онкология и да осигурява медицински грижи във всички области на медицината. Сътрудничеството ни с Джон Хопкинс Медицин САЩ показва, че сме надеждна институция, която следва световните стандарти за качество.

Какъв е броят на българите, посетили Анадолу Медицински Център? Какво лечение търсят?

Около 25% от международните ни пациенти са българи. Голяма част от тях идват при нас с онкологичен проблем и търсят конкретно или комплексно лечение. Преди години ние бяхме последна надежда за българите – след проведено лечение без добър резултат, идваха при нас за помощ. Сега българите се обръщат към нас за медицинска експертиза веднага след поставена диагноза и предпочитат да започнат лечението при нас.

Често разходите за лечение не са според финансовите възможности на българите. Моля обяснете как се определя цена за лечение?

В хематологичната онкология разходите за лечение са по-високи в сравнение с другите онкологични заболявания. Цената за трансплантация на костен мозък се определя в зависимост от вида й: автоложна срещу алогенна. Цената за алогенна трансплантация (донор от семейството) е по-висока. Търсенето на външен донор (национален или международен) увеличава цената на процедурата. Лечението изисква многодневен престой в специално изолирана среда, което също определя по-високите разходи.

Това лечение е скъпо както в Турция, така и в други страни. Но ако сравнените с някои европейски страни, разходите за лечение на хематологични заболявания при нас са значително по-ниски.

По принцип ценообразуването на всяко лечение зависи от конкретния случай. Подхождаме с разбиране към всеки пациент и при възможност предлагаме извънболнично лечение и периодични пътувания за процедури, както правят доста българи.

Какво се случва, ако лечението се окаже по-скъпо от предвиденото?

Всички чуждестранни пациенти, преди да пристигнат в нашата болница, получават:

  • безплатно второ медицинско мнение за диагноза;
  • план сметка на препоръчителното лечение;
  • разходите за изследвания, медикаменти, интервенции и процедури;
  • включително и разходите за хоспитализация.

По този начин пациентите могат да се подготвят финансово преди постъпване за лечение. В почти всички случаи действителните разходи за лечение отговарят на предварителната ни оценка.

Какво се случва, ако разходите за лечение се окажат по-малки от заплатеното?

Разбира се остатъкът от сумата се връща на пациента или финансиращата го организация (например Фонда за лечение). Пациентите имат възможност да следят парите по сметката си и да ги използват при бъдещи посещения. Прозрачността при финансовите транзакции е изключително важна за нас.

Има ли разлика в европейските и американските методи на лечение на рак?

Онкологичният институт към Анадолу Медицински Център е член на двете основни школи:

  • Европейското общество по медицинска онкология (ESMO)
  • Американското общество по клинична онкология (ASCO).

Има разлика в подхода и насоките за лечение на двете институции. В някои случаи, например при лечение на белодробен рак няма разлика в резултатите, но не за всички случаи може да бъде направена валидна съпоставка. Като цяло ние следваме препоръките на Американското общество, защото нашия екип по онкология се стреми към възможно най-добри резултати.

Българските пациенти хвалят екипа на Анадолу Медицински Център. Каква е Вашата политика?

В първите години Международният отдел имаше малък екип от специалисти. Сега сме екип от 80 човека – регионални специалисти, финансови специалисти, преводачи, шофьори и медицински екип за чуждестранните пациенти. Това е структура, която еволюира на база нуждите на всеки пациент. Ние непрекъснато се стремим да подобряваме качеството на нашите услуги.

В медицинския екип на Международния отдел работят 5 лекари и една старша сестра, които координират процедурите по лечението на чуждестранните пациенти. Този екип проследява състоянието на пациентите, дори след като те се завърнат в родните си страни и са на разположение постоянно по всякакви въпроси.

Разбираме колко трудно е за пациента да предприеме лечение в чужбина. Затова нашите висококвалифицирани и отдадени специалисти са подготвени за неговите нужди. Преди пристигането в Анадолу Медицински Център, съдействаме за пътуването, настаняването и всяка необходима документация за продължителността на престоя му. След постъпване, се стремим да осигурим възможно най-добрите грижи на медицинско ниво, но и на ниво ежедневие. В нашия Международен отдел работят 7 координатора, които осигуряват на пациентите денонощен превод на български език.

В Анадолу Медицински Център отдаваме особено значение на персонала и вярваме в екипната работа. Вярваме, че обучението на персонала е от ключово значение, а благоприятната среда спомага за обмена на идеи, знания и мнения.

В България се планират инвестиции в онкологичните центрове. Как ще се справите с конкуренцията? Планирате да създадете още офиси в България?

Разполагаме с два офиса в България.  Чрез тях пациентите могат да се информират за лечение в Aнадолу Медицински Център. На всяко запитване се обръща специално внимание и се предоставя второ медицинско мнение и план на разходите за лечение. Всичко това правим в изключително кратки срокове, по-бързо от повечето клиники с подобни услуги. Във времето на интернет, не смятаме за необходимо да правим повече офиси.

Нашето разбиране за конкуренцията е в посока на борбата с рака. Това означава все по-ефективно лечение на рак и все повече излекувани с пълноценен живот. Така че приветстваме модернизирането на българските онкологични центрове.

Ние ценим всеки пациент. Освен изключителната подкрепа и оперативните услуги, в Анадолу Медицински Център се стремим към най-модерната и основана на доказателства медицинска помощ. Надявам се да продължим да помагаме на българските пациенти в нужда.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.