Бронзова акредитация “Planetree Patient Centered Care”

Намери доктор

Бронзова акредитация “Planetree Patient Centered Care”

Бронзова акредитация “Planetree Patient Centered Care” | Anadolu Medical Center

Анадолу Медицински център е първата болница в Турция, която получи бронзова акредитация от Planetree . Това е неправителствената организация, която работи в партньорство със здравните институции по целия свят. По този начин разпространява принципите на грижата за пациентите.

„Бронзовата акредитация на Planetree Patient Centered Care е резултат от клиничната култура на Анадолу Медицинския Център“, заяви Илкай Байлам, мениджър на отдел Грижа за пациентите. „Днес много здравни институции говорят за това, че са насочени към пациента. Ние харесваме тази концепция, но имахме опасения, това да не бъде маркетингова позиция, която да бъде запомнена само в реклами, ако няма солидна инфраструктура. Когато говорим за грижа за пациента, ние никога не говорим за „легло от рози“ с абстрактни приложения, които не отговарят на реалността на днешните здравни институции. Отне много време и усилия да се проучат най-добрите практики в света и да се внедрят в нашата болница в съответствие с нашата култура.

Planetree има система за акредитация от бронзова до златна.

В тази система нашата първа цел беше да установим културата на отдел Грижа за пациентите в нашата институция. Работихме по този въпрос в продължение на три години. Тогава решихме да кандидатстваме за бронзовата акредитация на Planetree Patient Center Care, когато дейностите ни достигнаха необходимото ниво. Прилагат се 51 критерия, сред които създаване на структура и съвет от пациенти и техните близки, и на този съвет трябва да бъдат дадени различни задължения. Освен това трябва да се променят описанията на длъжностите, за да бъдат фокусирани спрямо пациента, трябва да се:

  • проектират стандарти за поведение към пациентите;
  • водещия екип на болницата да се превърне в модел за ролеви грижи, който отговаря на концепцията Грижа за пациента;
  • проведат различни обучения на повече от 50% от персонала на болницата.

Ние вече сме достигнали до 75% проведени обучения.

Наистина е голяма чест Анадолу Медицински Център да бъде първата здравна институция в Турция, която получава бронзова акредитация “Planetree Patient Centred Care”. Но това, което всъщност ни прави горди, е следното:

  • Ние не работихме за акредитация.
  • Работихме, за да създадем култура, насочена към пациентите, за да живеем тази култура
  • да интегрираме тази философия в нашите клетки.

Виждаме това в отзивите от нашите пациенти и техните близки”.