Диагностика на рак в детска възраст

Намери доктор

Диагностика на рак в детска възраст

Диагностика на рак в детска възраст | Anadolu Medical Center

Диагностика на рак в детска възраст

Ранната диагностика на рак в детска възраст увеличава успеха на лечението.

Физикалният преглед е важен

Възрастта на детето е важен критерий при оценката на историята на заболяването и физикалния преглед. Някои тумори могат да се видят през първите години от живота (невробластом и други ембрионални тумори), други в ранна детска възраст и в периода на прохождане (ембрионални и интраабдоминални тумори). Някои левкемии и лимфоми, и дори мозъчни тумори, са по-чести през предучилищните и началните училищни години. В юношеска възраст по-често се срещат костни тумори или тумори на съединителната тъкан.

Необичайно и необяснимо появило се образувание навсякъде в тялото се счита за злокачествено, докато не се докаже противното. В това отношение внимателният физикален преглед на детето и щателната оценка на симптомите са първите стъпки за правилна диагноза. Най-добрият начин за диагностициране на деца с мозъчен тумор и неврологични сипмтоми е щателен физикален и неврологичен преглед. При 95% от пациентите, с внимателен преглед от специалист може да се открие неврологичен проблем. Това ни показва жизненоважното значение на физикалния преглед.

Необходими допълнителни изследвания 

Когато при физикален преглед се подозира злокачествено заболяване, първата цел е незабавна диагноза и определяне на разпространението. След като се постави предварителната диагноза според възрастта на пациента, симптомите и локализацията на образуванието, се извършват допълнителни изследвания и  биопсия от лезията.

Обикновените рентгенографии, ултразвуковата снимка (USG), компютърната томография (CT), ядрено-магнитен резонанс (MRI) и PET CT се използват за изобразяване. Но туморните маркери са важни при диагностицирането на онкологични заболявания. В случай на съмнение за рак може да се установи, че скоростта на утаяване на кръвта е висока с LDH, който също е туморен маркер. Могат да бъдат изброени други специфични за заболяването детерминанти като NSE, CPK, феритин, VMA/HVA, AFP, betaHCG. Възможно е също така да се диагностицира чрез откриване на злокачествени клетки в реакционната течност, която се събира в корема  (асцит), в плевралните мембрани в белите дробове и/или перикардните мембрани в сърцето. Освен това може да се наложи аспирация и/или биопсия на костен мозък за диагностика и стадиране. В някои специални случаи може да се направи изследване на гръбначно-мозъчната течност.

Окончателна диагноза на рак в детска възраст

Ако клиничната картина на пациента и резултатите от лабораторните и образните изследвания засекат злокачествено заболяване е необходимо да се вземе решение за избора на най-бързия и надежден метод за патологична диагностика. Преди да се вземе каквато и да е тъкан за изследване, детският онколог, съответният хирург и специалистът по патология трябва да решат мястото за биопсия, необходимото количество тъкан и пробата, която да се вземе. Когато се оценява дете със съмнение за рак, е важно всички планове за диагностика, прегледи и очакваното време за финализиране на диагнозата да бъдат обяснени на семейството и на детето, ако възрастта му е подходяща.

Децата трябва се диагностицират рано и да се оценяват прецизно. Тогава те могат да имат по-висок процент успеваемост на лечението спрямо възрастните.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.