Екипен или мултидисциплинарен подход

Намери доктор

Екипен или мултидисциплинарен подход

Екипен или мултидисциплинарен подход | Anadolu Medical Center

Онкологията, за разлика от много други области в медицината, е науката, включваща в себе си многобройни мултидисциплинарни науки. Това е причината, най-модерните центрове за лечение на рак да приемат мултидисциплинарен подход на лечение.

Разбирането за екипна работа не отговаря на смисъла, който се влага в мултидисциплинарния подход. Когато се говори за екипна работа, се подразбира следното. Например пациентът е прегледан от хирург, след това той го насочва към медицински онколог, а той го изпраща на друго място. Това не е работа в екип. Екипът се състои от хора, които работят заедно и са в хармония. При работата в екип е необходимо пациентът да бъде прегледан едновременно от всички лекари, по едно и също време. Още по-важно е лекарите, които сформират този екип, да се познават много добре помежду си. От тази гледна точка е важно този екип да не сменя често своите членове. Да бъдат от една и съща школа.

За да могат безопасно да насочват помежду си пациента, членовете на екипа трябва да са наясно до колко методът на прилаганото лечение е успешен. Също важно е и докога може да се прилага. Да са наясно с точната диагноза на заболяването. Например, за да сте спокойни при насочването на пациента към хирурга, вие трябва да знаете за неговия опит. Както и при контактите Ви с него е необходимо да имате представа за резултата от извършената операция. Необходимо е работата в екип да се базира на доверието.

В истинския смисъл на думата, мултидисциплинарен подход на лечение се провежда в модерните онкологични центрове.

Там всички лекуващи лекари, имащи отношение към онкологичното заболяване, се съберат на една обща маса, на която да определят плана за лечение на пациента. Този съвет се нарича „Онкологичен съвет”. На този съвет всеки един от медиците представя своите констатации за пациента, след обсъждане се дава решение за най-подходящото лечение, което може да се приложи. След вземане на решение, водещ екип от лекар хирург, лекари от радиационната и медикаментозната онкология участват при изготвянето на плана за лечение. По време на фазите на лечение се обсъждат и резултатите от лечението.

Същността на мултидисциплинарния подход на лечение се свежда до това:

  • диагностиката;
  • оценката;
  • решениета за лечение на пациентите

Да става от лекари, които работят в една и съща среда. В случай, че след преглед на пациент, ние го насочим за допълнителна консултация при лекар, който работи в съседния кабинет, това не бива да се счита за истински мултидисциплинарен подход.

Предимството на Департамента по онкология в Анадолу Медицински Център, е че тук:

  • хирурзи;
  • медицински онколози;
  • радиационни онколози;
  • онкологичните медицински сестри

Са специализирали за определени видове рак, a именно специалисти в гинекологичните тумори, урологичните тумори, рак на белия дроб и др. В Турция има много специалисти и групи, които работят мултидисциплинарно, а превъзходството на Анадолу Медицински Център е, че тези хора работят на едно място, под един покрив, намират се тук целодневно и най-важното работят в хармония помежду си.