Новини

Сподели [social_share/]

Екипен или мултидисциплинарен подход

Онкологията, за разлика от много други области в медицината, е науката, включваща в себе си многобройни мултидисциплинарни науки. Това е причината, най-модерните центрове за лечение на рак да приемат мултидисциплинарен подход на лечение.

Разбирането за екипна работа не отговаря на смисъла, който се влага в мултидисциплинарния подход. Когато се говори за екипна работа, се подразбира следното. Например пациентът е прегледан от хирург, след това той го насочва към медицински онколог, а той го изпраща на друго място. Това не е работа в екип. Екипът се състои от хора, които работят заедно и са в хармония. При работата в екип е необходимо пациентът да бъде прегледан едновременно от всички лекари, по едно и също време. Още по-важно е лекарите, които сформират този екип, да се познават много добре помежду си. От тази гледна точка е важно този екип да не сменя често своите членове. Да бъдат от една и съща школа.

За да могат безопасно да насочват помежду си пациента, членовете на екипа трябва да са наясно до колко методът на прилаганото лечение е успешен. Също важно е и докога може да се прилага. Да са наясно с точната диагноза на заболяването. Например, за да сте спокойни при насочването на пациента към хирурга, вие трябва да знаете за неговия опит. Както и при контактите Ви с него е необходимо да имате представа за резултата от извършената операция. Необходимо е работата в екип да се базира на доверието.

В истинския смисъл на думата, мултидисциплинарен подход на лечение се провежда в модерните онкологични центрове.

Там всички лекуващи лекари, имащи отношение към онкологичното заболяване, се съберат на една обща маса, на която да определят плана за лечение на пациента. Този съвет се нарича „Онкологичен съвет”. На този съвет всеки един от медиците представя своите констатации за пациента, след обсъждане се дава решение за най-подходящото лечение, което може да се приложи. След вземане на решение, водещ екип от лекар хирург, лекари от радиационната и медикаментозната онкология участват при изготвянето на плана за лечение. По време на фазите на лечение се обсъждат и резултатите от лечението.

Същността на мултидисциплинарния подход на лечение се свежда до това:

  • диагностиката;
  • оценката;
  • решениета за лечение на пациентите

Да става от лекари, които работят в една и съща среда. В случай, че след преглед на пациент, ние го насочим за допълнителна консултация при лекар, който работи в съседния кабинет, това не бива да се счита за истински мултидисциплинарен подход.

Предимството на Департамента по онкология в Анадолу Медицински Център, е че тук:

  • хирурзи;
  • медицински онколози;
  • радиационни онколози;
  • онкологичните медицински сестри

Са специализирали за определени видове рак, a именно специалисти в гинекологичните тумори, урологичните тумори, рак на белия дроб и др. В Турция има много специалисти и групи, които работят мултидисциплинарно, а превъзходството на Анадолу Медицински Център е, че тези хора работят на едно място, под един покрив, намират се тук целодневно и най-важното работят в хармония помежду си.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2019
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.