Мултидисциплинарен подход на лечение

Намери доктор

Мултидисциплинарен подход на лечение

Мултидисциплинарен подход на лечение | Anadolu Medical Center

Най-модерните центрове за лечение на рак предприемат мултидисциплинарен подход на лечение. Това е така, защото онкологията, за разлика от много други области в медицината, обхваща многобройни науки.

Екипен подход

Разбирането за екипна работа не отговаря на смисъла, който се влага в мултидисциплинарния подход. Когато се говори за екипна работа, се подразбира например следното: пациентът е прегледан от хирург, след това той го насочва към медицински онколог, а той го изпраща на друго място. Това не е работа в екип. Eкипът се състои от хора, които работят заедно и са в хармония. При екипен подход е необходимо пациентът да бъде прегледан едновременно от всички лекари, по едно и също време. Още по-важно е лекарите, които сформират този екип, да се познават много добре помежду си. От тази гледна точка е важно екипа да не сменя често своите членове и те да бъдат от една и съща школа. В случай, че след преглед на пациент, същият се насочи за допълнителна консултация при лекар в съседния кабинет, това не се счита за истински мултидисциплинарен подход.

За да могат безопасно да насочват помежду си пациента, членовете на екипа трябва да са наясно до колко методът на прилаганото лечение е успешен. Също важно е и докога може да се прилага. Да са наясно с точната диагноза на заболяването. Например, за да сте спокойни при насочването на пациента към хирург, вие трябва да знаете неговия опит. Както и при контактите Ви с него е необходимо да имате представа за резултата от извършената операция. Необходимо е работата в екип да се базира на доверие.

Mултидисциплинарен подход

Mултидисциплинарен подход на лечение се прилага в модерните онкологични центрове. Всички лекуващи лекари, имащи отношение към онкологичното заболяване, се събират на обща маса, на която определят плана за лечение на пациента. Този съвет се нарича „Онкологичен съвет”. На този съвет всеки един от медиците представя своите констатации за пациента. След обсъждане се дава решение за най-подходящото лечение, което може да се приложи. След вземане на решение, водещ екип от лекари хирурзи, радиационни онколози и медицински онколози участват при изготвянето на плана за лечение. По време на фазите на лечение се обсъждат и резултатите от лечението. По този начин всеки пациент получава персонализирано лечение.

Същността на мултидисциплинарния подход на лечение се свежда до това диагностиката, оценката, решениета за лечение на пациентите да става от лекари, които работят в една и съща среда. 

Предимството на Центъра по онкология

Сред едно от най-важните редимства на Центъра по онкология в Анадолу Медицински Център, е че тук:

  • хирурзи;
  • медицински онколози;
  • радиационни онколози;
  • онкологичните медицински сестри

са специализирали за определени видове рак, a именно специалисти в гинекологичните тумори, урологичните тумори, рак на белия дроб и др. В Турция има много специалисти и групи, които работят мултидисциплинарно, а превъзходството на Анадолу Медицински Център е, че тези хора работят на едно място, под един покрив, намират се тук целодневно и най-важното работят в хармония помежду си.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.