Център по онкология

Център по онкология

Водещият в региона център по онкология на Анадолу Медицински Център предоставя диагностика и лечение на всички видове рак.

онкология, Анадолу Медицински Център

Специализираният център по онкология към Анадолу Медицински Център е създаден на принципа „болница в болницата”. Центърът има вход, който е отделен и независим от основната зона за движение в болницата. Това дава възможност на пациентите да получат лечение в уединена среда, а лекарите без усилия да работят със специалистите от останалите отделения.

Мултидисциплинарен подход

Специалистите използват различни методи и подходи, като водещото е прилагането на мултидисциплинарен подход. При този подход сътрудничеството между специалистите на Центъра по онкология прави достъпна употребата на широк спектър от технологии. Пациентите се преглеждат от опитни доктори, специалисти по:

Това е с цел определянето и осигуряването на най-подходящия план за лечение. Също така прецизно се диагностицират хора, подложени на риск от заболяване, като се вземат превантивни мерки и се следи за тяхното изпълнение.

Методи на лечение

Методите, които се използват при дадено лечение са три – оперативен, медикаментозно лечение (химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия и др.) и лъчетерапия (радиохирургия, радиотерапия, радионуклидни терапии). Решението какво ще бъде лечението на даден пациент и каква терапия ще му се приложи, се взема от мултидисциплинарния екип. Това става след изясняване на общото здравословно състояние нa пациента, локализацията на тумора, вида и стадия на тумора.

Медицински технологии и иновации

Специалистите от Центъра по онкология са твърдо убедени, че новите открития в медицинската технология, комбинирани с опита на хирурзите, са най-доброто решение за пациента. Днес върхът в радиационната онкология са Radixact и Varian Edge – гъвкави платформи за лечение на всички видове рак, изискващи приложение на лъчетерапия. CyberKnife е ефективна алтернатива на операция за премахване на туморите при лечение на рак. Системите от последно поколение проследяват позицията на тумора при автомоторните движения на пациента и позволяват прецизно насочване на радиационния лъч с минимално облъчване на здравите клетки.

Екипът на Център по онкология периодично подобрява знанията и уменията си, усвоява иновативни подходи и прилага ефективни модерни клинични програми чрез обучения и изследователска работа в американския медицински институт Джонс Хопкинс.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.