Център по онкология

Сподели [social_share/]

Център по онкология

Специализираният център по онкология към Анадолу Медицински Център посреща пациенти от страната и чужбина. Създаден на принципа „болница в болницата”. Центърът има вход, който е отделен и независим от основната зона за движение в болницата. Това дава възможност на пациентите да получат лечение в уединена среда, а лекарите без усилия да работят със специалистите от останалите отделения.

Онкологичният център предоставя услуги за диагностика и лечение на всички видове рак. Като диагностицира хора, подложени на риск от заболяване, взема превантивни мерки и следи за тяхното изпълнение.

Специалистите използват различни методи и подходи, като водещото е прилагането на мултидисциплинарен подход.

При него сътрудничеството с другите катедри на Центъра по онкология прави достъпна употребата на широк спектър от технологии. Пациентите се преглеждат от специалисти по:

  • хирургия;
  • медицинска онкология;
  • радиационна онкология;
  • патология;
  • нуклеарна медицина;
  • биохимия

Това е с цел определянето и осигуряването на най-подходящия план за лечение.

Подходите, които се използват при дадено лечение са три – оперативен, медикаментозно лечение (химиотерапия и биологични медикаменти – таргетирани лекарства, хормони и др.) и лъчетерапия. Решението какво ще бъде лечението на даден пациент и каква терапия ще му се приложи, се взема от мултидисциплинарния екип. Това става след преглед на документацията на пациента и изясняване на общото му здравословно състояние. Както и локализацията на тумора, вида и стадия на заболяването.

Специалистите от Центъра по онкология са твърдо убедени, че новите открития в медицинската технология, комбинирани с опита на хирурзите, са най-доброто решение за пациента. Днес върхът в радиационната онкология са Radixact и Varian Edge – гъвкави платформи, които се използват за лечение на всички видове рак, изискващи приложение на лъчетерапия. Друга система, която се ползва с успех, е технологията CyberKnife – ефективна алтернатива на операция за премахване на туморите при лечение на различни ракови заболявания, система, която проследява и потвърждава мястото на тумора и позволява автоматична компенсация на движенията на пациента.

Екипът на Център по онкология периодично подобрява знанията и уменията си, усвоява иновативни подходи и прилага ефективни модерни клинични програми чрез обучения и изследователска работа в американския медицински институт Джон Хопкинс.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.