Център по онкология

Специализираният център по онкология към Анадолу Медицински Център посреща пациенти от страната и чужбина. Създаден на принципа „болница в болницата”. Центърът има вход, който е отделен и независим от основната зона за движение в болницата. Това дава възможност на пациентите да получат лечение в уединена среда, а лекарите без усилия да работят със специалистите от останалите отделения.

Онкологичният център предоставя услуги за диагностика и лечение на всички видове рак. Като диагностицира хора, подложени на риск от заболяване, взема превантивни мерки и следи за тяхното изпълнение.

Специалистите използват различни методи и подходи, като водещото е прилагането на мултидисциплинарен подход.

При него сътрудничеството с другите катедри на Центъра по онкология прави достъпна употребата на широк спектър от технологии. Пациентите се преглеждат от специалисти по:

  • хирургия;
  • медицинска онкология;
  • радиационна онкология;
  • патология;
  • нуклеарна медицина;
  • биохимия

Това е с цел определянето и осигуряването на най-подходящия план за лечение.

Подходите, които се използват при дадено лечение са три – оперативен, медикаментозно лечение (химиотерапия и биологични медикаменти – таргетирани лекарства, хормони и др.) и лъчетерапия. Решението какво ще бъде лечението на даден пациент и каква терапия ще му се приложи, се взема от мултидисциплинарния екип. Това става след преглед на документацията на пациента и изясняване на общото му здравословно състояние. Както и локализацията на тумора, вида и стадия на заболяването.

Специалистите от Центъра по онкология са твърдо убедени, че новите открития в медицинската технология, комбинирани с опита на хирурзите, са най-доброто решение за пациента. Днес върхът в радиационната онкология са Radixact и Varian Edge – гъвкави платформи, които се използват за лечение на всички видове рак, изискващи приложение на лъчетерапия. Друга система, която се ползва с успех, е технологията CyberKnife – ефективна алтернатива на операция за премахване на туморите при лечение на различни ракови заболявания, система, която проследява и потвърждава мястото на тумора и позволява автоматична компенсация на движенията на пациента.

Екипът на Център по онкология периодично подобрява знанията и уменията си, усвоява иновативни подходи и прилага ефективни модерни клинични програми чрез обучения и изследователска работа в американския медицински институт Джон Хопкинс.