Новини

Сподели [social_share/]

Европейско признание – Клиничен раков център

Анадолу Медицински Център получи акредитация за Клиничен раков център от ОEIC (Oрганизация на европейските институции за ракови заболявания).

ОEIC е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1979 г. Структурата е насочена към насърчаване на ефективно партньорство между европейските центрове и институти за лечение на рака. Тя се създадена независимо от езиковите бариери, традиционната грижа и изследователската разнородност. Днес OECI представлява мрежа от 78 членове. Те си сътрудничат и дават възможност на всички европейски пациенти с ракови заболявания да получат най-добрите налични грижи. За да постигне своите цели и да разпространи иновационни програми сред своите членовете. Организацията работи в тясно сътрудничество с Европейската коалиция на пациентите с ракови заболявания, Европейската асоциация за ракови изследвания, Европейската патологична асоциация.

Програмата за акредитация на раковите центрове.

Тя е създадена след 6 годишно проучване и изследване на добрите практики и внедрена през 2008 година. ОEIC изпълнява следните основни цели:
• Да осигури равен достъп на всички пациентите с рак в Европа до висококачествени грижи за онкологичните заболявания.
• Да подпомага европейските ракови институции в прилагането на система за качество на онкологичните грижи, като използват стандартите на OECI и системата за партньорска проверка.

Програмата за акредитация на раковите центрове има за цел постоянно да подобрява организацията на работата им. Подходът за качеството на OECI се признава за единственият съществуващ европейски процес. Тя е специално предназначен за центровете за ракови заболявания, осигуряващ значително въздействие върху качеството на грижите за раковите заболявания. Сертифицираните институции представляват така наречената “Мрежа за качество на OECI”. В допълнение към програмата за научноизследователска и развойна дейност, OECI прави подробен и целенасочен сравнителен анализ на цялостната грижа за пациентите с ракови заболявания. Това спомага да разпространява най-добрите практики сред членовете на OECI и цялата онкологична общност.

„Акредитацията на Анадолу Медицнски Център като клиничен раков център е признание, че сме един от най-добрите онкологични центрове с холистичен подход към превенцията, диагностиката и лечението на рак. В него има клиничен капацитет за всички медицински, хирургически и радиотерапевтични услуги и провежда клинични изследвания за подобряване на услугите. Анадолу Медицински Център е първият и единствен отличен клиничен раков център в региона, един от 30те акредитирани центрове в целия свят.“

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2018
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.