Президент на Европейската асоциация по хирургучни инфекции

Намери доктор

Президент на Европейската асоциация по хирургучни инфекции

Президент на Европейската асоциация по хирургучни инфекции | Anadolu Medical Center

Наш специалист по обща хирургия д-р Кемал Раша бе избран за президент на Европейската Хирургична Инфекциозна Асоциация (SIS-E)

Една от  основните теми в научните изследвания на д-р Кемал Раша са хирургичните инфекции. През последните 30 години той участва активно в мероприятията на организацията. Като през 2019 година стана ръководител на Европейската Хирургична Инфекциозна Асоциация. Нашият лекар е член на Съвета на директорите на Хирургичната Инфекциозна Асоциация (World Surgical Infection Society  – WSIS). Д-р Кемал Раша е член на редакционния съвет на списанието Surgical Infections Journal. То е официалното издание на асоциациите SIS-Europe, SIS-North America и SIS-Latin America. Също така е член на Комисията за глобално здраве (Global Health – ad Hoc Committеe), създадена през миналата година в SIS-North America.

 

С д-р Кемал Раша разговаряхме за дейността на асоциацията и за актуалните въпроси в областта на хирургичната инфекция.

Хирургични инфекции

“Днес един от най-важните проблеми в областта на здравните услуги в света са болничните инфекции. А най-голямата част от болничните инфекции са хирургичните инфекции. С други думи, сериозен проблем са антибиотичната резистентност, която възниква поради инфекции развиващи се при хирургичните пациенти.Като при лечението на тези инфекции, лечението на микроорганизмите причиняващи инфекции и увеличаващата се в последно време резистентност към тези микроорганизми. Фактът, че не може да се открие антибиотик за лечение на тези пациенти и намаляващата ефективност на лечението напоследък, увеличава риска за живота на пациентите и дори може да доведе до смърт на някои от тях. Поради тази причина болничните инфекции са един от важните елементи на здравната система, чието значение се разбира все по-добре през последните 15 години.

Както при другите професионални групи, така и за борба с тези хирургични инфекции са създадени целеви асоциации. Целта им е да осигурят безопасността на пациентите. Първата асоциация е създадената в Северна Америка – сдружение SIS (Surgical Infection Society).  По-късно, връщащите се от Америка в Германия хирурзи откриват приноса на тези асоциации за безопасността на медицинската помощ за пациентите и стават важен крайъгълен камък в борбата с хирургичните инфекции.

Европейската Хирургична Инфекциозна Асоциация

Първата Европейска асоциация е създадена в Хамбург през 1988 година. По-късно, след като се утвърди че тези асоциации наистина осъществяват правилна дейност и се получават добри резултати. Поради това започват да се създават независими асоциации за хирургическа инфекция и на другите континенти. Такива има например в Латинска Америка, в Азиатско-тихоокеанския регион. В същото време, в много държави, работещи в координация с тези асоциации се създават местни асоциации за борба с хирургическите инфекции. И за да се създаде рамка за тези асоциации е образувана Глобалната асоциация ISIS (International Surgical Infection Society). Тази структура по-късно се трансформира в WSIS (World Surgical Infection Society) и днес тя продължава да се подписва под много различни проекти.

Един от най-важните инструменти, използвани за представяне на научните изследвания, които се осъществяват с помощта на тези асоциации и с натрупания опит в научната сфера са международно признатите референтни списания. Най-важното от тях, което е свързано с хирургичните инфекции е Surgical Infectional Journal. Член съм на редакционната колегия на списанието, в което се публикуват важни научни статии в тази област.

Точно както хирургията е една от горещите теми за световното здраве. Така и болничните инфекции и антибиотичната резистентност са на преден план в една болница. Хирургичните инфекции вече не са проблем само за страната или за континента, а са проблем в глобален мащаб. Защото пренасянето на съществуващите инфекции от едно място на друго отнема само няколко часа.

Разпространението на вирусите

През последните 10 години преживяхме много трусове, от вируса Ебола до вирусите по делтата на Западен Нил. Вирус, който е развил резистентност може да бъде пренесен от един до друг континент само за часове. От друга страна, здравните услуги  предоставяни в развитите страни и услугите и правилата на здравни услуги, предоставяни в страните с нисък и среден доход са напълно различни. Следователно, не са едни и същи операцията направена в САЩ, тази осъществена в Истанбул или операцията осъществена в Кения – Африка. Около 85-90% от операциите, извършвани в тези райони са отворени.

Другите видове операции не могат да се осъществят успешно в тези райони, и поради липса на инфраструктура, и по много други основни причини, като например липсата опит. Полагат се сериозни усилия за премахване на тези недостатъци, както от страна на Световната здравна организация, така и от страна на международните неправителствени организации. Това в същото време е и тема, която е в радара на Surgical Infection Society of North America в продължение на две години. Като във връзка с това е създадена работната комисия ad hoc. И аз съм един от членовете на този съвет.”

Каква дейност осъществява Surgical Infection Society of Europe?

Основното тук е съществуващата неправителствена организация. Тя подкрепя и следи проучванията, дейностите или определя съществуващи недостатъци в научните изследвания на европейските страни. Една от основните и дейности е организирането на годишните конгреси. В рамките на всяка научна програма се организира годишен конгрес. На него се предоставят възможности за устни и постерни презентации. Също се предлагат  изследванията на хирургическите инфекции в Европа и се дава възможност за обсъждането им в научната сфера. След това изследванията се публикуват на различни места.

Друга дейност е участието в научни изследвания заедно с другите SIS (Surgical Infection Society) организации и Световната здравна организация и някои други институции. Последната публикация относно хирургичните инфекции е изготвената под ръководството на Световната здравна организация . Тя е Глобално ръководство за предотвратяване на хирургическите инфекции, публикувана през 2016 г. Нашата асоциация има важен принос за осъществяване на публикации от този род.

В допълнение към това, Асоциацията участва и в дейности за повишаване на осведомеността, провеждани от страна на CDC-E (Central Diseases Control Europe). Например, съществува кампания наречена Antibiotic Awareness. През последните няколко години активно подкрепяме тази кампания.

Нивото на хирургични инфекции в Турция и Европа

В Турция, както и в света като цяло, данните с добро качество са много малко и следствие на това не знаем какъв е реалния процент на хирургични инфекции. По наши изчисления, в около 20% от хирургичните операции, особено при откритите операции се развиват инфекции. Значи при всеки един от пет пациента се развива инфекция. Затова събирането и наблюдението на тези данни и включването им в ръководствата на болниците на международно ниво е изключително важно за предотвратяване на хирургичните инфекции.

Анадолу Медицински Център наблюдава тези данни за инфекции в хирургическата област чрез:

  • експертите и медицинските сестри,
  • членове на Комитета за контрол на инфекциите от създаването на болницата до ден днешен.

Комитетът предоставя обратна връзка на хирурзите и предприема дейности за непрекъснатото подобряване на мерките. В Центъра ние използваме указанията на Световната здравна организация за инфекции, публикувани през 2016 година. Тези ръководства се обновяват на всеки 2-3 години след преразглеждането им в рамките на научните доказателства.