Интервенционна радиология в лечението на рак

Намери доктор

Интервенционна радиология в лечението на рак

Интервенционна радиология в лечението на рак | Anadolu Medical Center

Чрез интервенционна радиология се прави първата снимка на тумора. И не само.

Интервенционната радиология улеснява работата на лекарите на всички етапи от диагностицирането до лечението на онкологични заболявания, и спомага за спокойствието на пациентите, защото елиминира възможните усложнения.

Осигурява прецизна диагностика

Успешното лечение на рака зависи от точната диагноза и правилното стадиране. За диагностични цели радиолозите правят образни изследвания като ултразвук, томография и магнитен резонанс. За да се направи бипсия се взема проба от тъканта с игла под контрола на метод за образна диагностика. По време на процедурата в екипа участват радиолог и патолог. Патологът бързо да преценява дали тъканната проба е достатъчна или не. Около два часа след процедурата, считана за амбулаторна хирургична манипулация, пациентът може да се прибере у дома.

Решава проблеми с кръвоносните съдове

Едно от приложенията на интервенционната радиология е да решава съдовите проблеми у пациенти с онкологични заболявания. При пациенти на интензивно лечение може да се окаже трудно навременното достигане на съдови структури, към които няма външен достъп. Благодарение на интервенционната радиология става възможно отваряне на временен съдов достъп чрез ултразвукова визуализация на съдовите структури. По време на процедурата под локална анестезия, в кръвоносния съд се навлиза с тънка игла и в мястото на достъпа се поставя катетър. Така вече е лесно на пациента да се вземе кръв, да се постави инжекция или да се пусне система.

Позволява премахване на течности, натрупани в телесните кухини

Друго приложение на интервенционната радиология е отстраняването на акумулираните в тялото течности на пациенти с рак. Например при пациенти с белодробни заболявания може да се натрупа течност в белия дроб. В други случаи може да се появи абсец в коремната област. Има случаи, при които жлъчната течност се смесва с кръвта и причинява жълтеница в резултат от блокиране на жлъчните пътища към черния дроб.

Под контрола на апарат за КТ се навлиза в областта, за да се изтегли течността, да се установи дали в нея се съдържа инфекция, която да се отстрани, а след това се поставя катетър. С отстраняване на течностите или абсцеса се предотвратява евентуално влошаване състоянието на пациента. При заболявания на бъбреците и уринарния тракт в случай на блокажи, които водят до задържане на урина, се поставя тръба в събирателната система на бъбреците за извеждане на урината. По този начин се запазва функцията на бъбрека, докато не се приложи по-дългосрочно лечение и се възпрепятства развиването на инфекции вследствие натрупването на урина в организма.

Каутеризация на тумори, затваряне на кръвоносни съдове, които захранват тумора

В обхвата на терапевтичната интервенционна радиология се изпълняват и по-сложни процедури. Това се прави с помощта на съдова ангиография. Тук целта е да се идентифицира кървящият съд вследствие на увреждане от тумора и да се приложат кръвоспиращи методи (инхибитори на кървенето като адхезиви и метални намотки). Освен това туморите се каутеризират като вътрешността на органа се достига с игла. Каутеризацията, която се прилага главно при черния дроб, може да се използва и при някои злокачествени образувания на пикочната система и при лезии в белия дроб. Тези процедури се извършват под пълна упойка и пациентите трябва да останат в болницата поне за една нощ.

Интервенционна радиология при извършване на гастростомия

При пациенти с рак на хранопровода или шията, които изпитват затруднения при гълтане в резултат от хирургическа намеса или лъчетерапия, може да се наложи поставяне на гастростома. Това става с методите на интервенционната радиология. Катетърът се поставя в стомаха, ако той не е отстранен, или директно в чревния сегмент чрез предната коремна стена, ако стомахът е отстранен. По този начин пациентът се снабдява с храна, която не може да приеме орално. Тази процедура е от голямо значение за пациенти, чието оздравяване зависи от храненето.

Помага при процедурите с Кибернож

Интервенционна радиология помага и при процедурите с Кибернож. С оглед защита на белия дроб, панкреаса и черния дроб, които се движат с дишането на пациента, в злокачествената тъкан се поставят метални означения в няколко точки. Благодарение на поставените знаци се облъчват само определените зони без никакво отклонение от целевото поле по време на процедурата.

Преди радиологичната процедура

Преди да извършим радиологичната процедура, търсим отговори на въпроси като:

  • пациентът подходящ ли е за съответната процедура;
  • изпълнението й технически възможно ли е;
  • кой е най-добрият начин да достигнем целта;
  • ще настъпят ли за пациента промени, за които той трябва да бъде уведомен;
  • какви увреждания може да има върху тъканите, разположени около третирания орган.

След това уведомяваме пациента и близките му за самата процедура и за възможните усложнения.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.