Новини

Сподели [social_share/]

Интервенционна радиология в лечението на рак

Благодарение на интервенционна радиология правим първата снимка на тумора. И не само – интервенционната радиология улеснява работата на лекарите на всички етапи от диагностицирането до лечението на онкологични заболявания, и спомага за спокойствието на пациентите, защото елиминира възможните усложнения.

Осигурява прецизна диагностика

Успешното лечение на рака зависи от точната диагноза и правилното стадиране. За диагностични цели радиолозите правят образни изследвания като ултразвук, томография и магнитен резонанс. За да се направи бипсия се взема проба от тъканта с игла под контрола на метод за образна диагностика. По време на процедурата в екипа участват радиолог и патолог. Патологът бързо да преценява дали тъканната проба е достатъчна или не. Около два часа след процедурата, считана за амбулаторна хирургична манипулация, пациентът може да се прибере у дома.

Решава проблеми с кръвоносните съдове

Едно от приложенията на интервенционната радиология е да решава съдовите проблеми у пациенти с онкологични заболявания. При пациенти на интензивно лечение може да се окаже трудно навременното достигане на съдови структури, към които няма външен достъп. Благодарение на интервенционната радиология става възможно отваряне на временен съдов достъп чрез ултразвукова визуализация на съдовите структури. По време на процедурата под локална анестезия, в кръвоносния съд се навлиза с тънка игла и в мястото на достъпа се поставя катетър. Така вече е лесно на пациента да се вземе кръв, да се постави инжекция или да се пусне система.

Позволява премахване на течности, натрупани в телесните кухини

Друго приложение на интервенционната радиология е отстраняването на акумулираните в тялото течности на пациенти с рак. Например при пациенти с белодробни заболявания може да се натрупа течност в белия дроб. В други случаи може да се появи абсец в коремната област. Има случаи, при които жлъчната течност се смесва с кръвта и причинява жълтеница в резултат от блокиране на жлъчните пътища към черния дроб.

Под контрола на апарат за КТ се навлиза в областта, за да се изтегли течността, да се установи дали в нея се съдържа инфекция, която да се отстрани, а след това се поставя катетър. С отстраняване на течностите или абсцеса се предотвратява евентуално влошаване състоянието на пациента. При заболявания на бъбреците и уринарния тракт в случай на блокажи, които водят до задържане на урина, се поставя тръба в събирателната система на бъбреците за извеждане на урината. По този начин се запазва функцията на бъбрека, докато не се приложи по-дългосрочно лечение и се възпрепятства развиването на инфекции вследствие натрупването на урина в организма.

Помага за каутеризация на тумори, затваря кръвоносни съдове, които захранват тумора

В обхвата на терапевтичната интервенционна радиология се изпълняват и по-сложни процедури. Това се прави с помощта на съдова ангиография. Тук целта е да се идентифицира кървящият съд вследствие на увреждане от тумора и да се приложат кръвоспиращи методи (инхибитори на кървенето като адхезиви и метални намотки). Освен това туморите се каутеризират като вътрешността на органа се достига с игла. Каутеризацията, която се прилага главно при черния дроб, може да се използва и при някои злокачествени образувания на пикочната система и при лезии в белия дроб. Тези процедури се извършват под пълна упойка и пациентите трябва да останат в болницата поне за една нощ.

Помагат при извършване на гастростомия

При пациенти с рак на хранопровода или шията, които изпитват затруднения при гълтане в резултат от хирургическа намеса или лъчетерапия, може да се наложи поставяне на гастростома. Това става с методите на интервенционната радиология. Катетърът се поставя в стомаха, ако той не е отстранен, или директно в чревния сегмент чрез предната коремна стена, ако стомахът е отстранен. По този начин пациентът се снабдява с храна, която не може да приеме орално. Тази процедура е от голямо значение за пациенти, чието оздравяване зависи от храненето.

Помага при процедурите с Кибернож

Интервенционната радиология помага и при процедурите с Кибернож. С оглед защита на белия дроб, панкреаса и черния дроб, които се движат с дишането на пациента, в злокачествената тъкан се поставят метални означения в няколко точки. Благодарение на поставените знаци с радиация се облъчват само определените зони без никакво отклонение от целевото поле по време на процедурата.

Преди да извършим радиологичната процедура, търсим отговори на въпроси като:

  • пациентът подходящ ли е за съответната процедура; изпълнението й технически възможно ли е;
  • кой е най-добрият начин да достигнем целта; ще настъпят ли за пациента промени, за които той трябва да бъде уведомен;
  • какви увреждания може да има върху тъканите, разположени около третирания орган.

След това уведомяваме пациента и близките му за самата процедура и за възможните усложнения.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2018
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.