MR-TRUS Fusion – Tаргетирана диагностика за рак на простатата

Намери доктор

MR-TRUS Fusion – Tаргетирана диагностика за рак на простатата

MR-TRUS Fusion – Tаргетирана диагностика за рак на простатата | Anadolu Medical Center

MR-TRUS Fusion – Таргетирана диагностика за рак на простатата

Анадолу медицински център наскоро въведе нова диагностична техника за рак на простатата. MR-TRUS Fusion е метод, който открива огнищата на рак на простатата и гарантира взимането на биопсия от тези места с точност до милиметър. Това се осъществява с надеждна техника и съвременен софтуер.

Защо се извършва биопсия на простатата?

В случай на откриване на високо ниво на простатен специфичен антиген (PSA) в кръвта, чрез биопсия уролога трябва да провери наличието на ракови клетки в простатната жлеза. Ако открие такива, въз основа на оценка на характерните свойства на рака (място, размер, агресия), той назначава лечение.

Честотата на рак при пациенти с нормални резултати от прегледи и високо ниво на PSA (простатно-специфичен антиген) е 25%-30%.

Защо се налага магнитен резонанс на простатата?

Противно на другите видове рак. Ракът на простата не може да бъде визуализиран без използването на MRI (ядрено магнитен резонанс). Напредъкът в MRI технологиите през последните години увеличи точността на визуализация чрез улесняване на диференциацията между областите със съмнение за тумор и нормалната простатна жлеза. Процедурата отнема по-малко време, което осигурява комфорта на пациента.

Какво е MR-TRUS Fusion?

MR-TRUS Fusion е “интелигентна биопсия”, с висока точност и чувствителност за диагностика на рак на простатата. С помощта на специфичен софтуер, изображенията от магнитния резонанс (MR) се обработват и комбинират в реално време с изображения от трансректална ехография (TRUS). По време на процедурата MR-TRUS Fusion изображенията от MR и TRUS се наслагват едно върху друго и се превръщат в триизмерни изображения – извършва се т.нар. “синтез”. Иглата за биопсията се насочва към маркирани подозрителни места чрез роботизирана ръка и тогава фактически се извършва биопсията.

Какво е предимството на таргетираната MR-TRUS Fusion в сравнение с конвенционалната биопсия на простатата?

Докато при конвенционалната биопсия на простата се вземат проби от стандартни места чрез трансректален ултразвук.  MR-TRUS Fusion осигурява триизмерна карта на мястото и направлява иглата за биопсията директно към зоните, където има съмнение за рак. С MR-TRUS Fusion откриването на клинично значими видове рак е по-високо. Особено при пациенти с високо ниво на PSA (простатно-специфичен антиген) и за тумори които не се откриват в повтарящи се биопсии на простатата.

Конвенционалната биопсия може да диагностицира 70%-75% от рак на простатата. Скоростта на диагнозата е 95% по-бърза с MR-TRUS Fusion в сравнение с конвенционалната биопсия.

При конвенционалната биопсия често, в зависимост от броя на пробите, се увеличават рисковете от инфекции и септични усложнения, а често се налага и повторна биопсия. С MR-TRUS Fusion броят на взетите проби е по-малък и възможността за инфекциозно усложнение е по-ниска.

С внедряването на MR-TRUS Fusion, Анадолу Медицински Център допълва своя авангарден инструментариум за всеобхватна грижа към пациента.