Биопсия с MR-TRUS Fusion

Биопсия с MR-TRUS Fusion

MR-TRUS Fusion е метод за таргетирана диагностика, който открива огнищата на рак на простатата. Той гарантира взимането на биопсия от тези места с точност до милиметър, което се осъществява с надеждна техника и съвременен софтуер.

урология в Анадолу Медицински Център

урология в Анадолу Медицински Център

MR-TRUS Fusion е “интелигентна биопсия”, с висока точност и чувствителност за диагностика на рак на простатата. С помощта на специфичен софтуер, изображенията от магнитния резонанс (MR) се обработват и комбинират в реално време с изображения от трансректална ехография (TRUS). По време на процедурата MR-TRUS Fusion изображенията от MR и TRUS се наслагват едно върху друго. Така се превръщат в триизмерни изображения – извършва се т.нар. “синтез”. Иглата за биопсията се насочва към маркирани подозрителни места чрез роботизирана ръка и тогава фактически се извършва биопсията.

Предимства на MR-TRUS Fusion спрямо конвенционалната биопсия

  • Докато при конвенционалната биопсия на простата се вземат проби от стандартни места чрез трансректален ултразвук. MR-TRUS Fusion осигурява триизмерна карта на мястото и направлява иглата за биопсията директно към зоните, където има съмнение за рак.
  • С MR-TRUS Fusion откриването на клинично значими видове рак е по-високо, особено при пациенти с високо ниво на PSA (простатно-специфичен антиген) и за тумори които не се откриват в повтарящи се биопсии на простатата. Конвенционалната биопсия може да диагностицира 70%-75% от рак на простатата.
  • Скоростта на диагнозата е 95% по-бърза с MR-TRUS Fusion в сравнение с конвенционалната биопсия.
  • При конвенционалната биопсия често, в зависимост от броя на пробите, се увеличават рисковете от инфекции и септични усложнения, а често се налага и повторна . С MR-TRUS Fusion броят на взетите проби е по-малък и възможността за инфекциозно усложнение е по-ниска.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти