Новостите в патологията

Намери доктор

Новостите в патологията

Новостите в патологията | Anadolu Medical Center

Важна част от постиженията на съвременната медицина са съсредоточени в патологията.

Лупата, която започва да се използва през 1200-те години, с времето се превръща в усъвършенстван спомагателен инструмент. Днес, този инструмент, наречен микроскоп е незаменим елемент за диагностика в патологията. Той позволява да се изследват малки частици, взети от тялото на пациента. При биопсиите е възможно тъканите се изтънят до такава степен, че светлината да може да премине през тях. На следващи етапи, с различни хистохимични техники за оцветяване могат да се създадат подходящи контрасти и да се изследват клетките и междинна тъкан в заболялата зона.

Иновациите в патологията

Патологията не е медицинско отделение, което участва само в диагностиката. Не само ракът, но и много други заболявания се диагностицират от патолозите. Патологията е област, която ни насочва почти на всеки етап, както при подробната диагностика на заболяването, така и при проследяването й. Преди, когато медицината не беше толкова развита, беше от съществено значение болестта да се диагностицира с микроскоп и да се осигури възпроизводимост. От 70-те години на миналия век, новите познания в областта за лечение на рака и отражението им върху клиничния процес излязоха на преден план. Можем да кажем, че този процес започна с хормоналната терапия при рака на гърдата.

Изследването на рецепторите, които предават естрогенния хормон в клетката вече е стандартно приложение при жените. Днес вече се провеждат тестове с биомаркери HER2 за установяване на факта, дали ще окажат влияние лекарствата, деактивиращи рецепторите, които допринасят за разпространението на туморни клетки. За някои специални случаи се използват по-чувствителни молекулярно-генетични методи (HER2 FISH анализ).

Изкуствен интелект в областта патология

Разбира се, доверителна сила има осъществяването на по-пълни, по-повтарящи се и по-големи изследвания с помощта на технологиите. Например, ако 10-годишно момче е диагностицирано с глиобластом, софтуерът за изкуствен интелект ще Ви попита: „Искате ли да помислите отново?“. Това е и контролен механизъм, който показва дали всички алгоритми от диагностичните процеси, са напълно и изцяло изпълнени. Този тип приложения за изкуствен интелект съществуват от години, но засега те не могат да поемат ролята на лекаря.

Можем да отбележим и одобреното от FDA приложение в областта на патологията. Тази система, която се използва за оценка на теста, наречен “PAP Smear Test”, се оказа достатъчно компетентна и достатъчно надеждна, за да архивира директно 1 от всеки 4 случая. Днес това приложение се използва най-вече в медицински центрове, където броят на случаите е много.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.