Патология

Отделението по патология към Анадолу Медицински Център предоставя устни доклади на лекуващия лекар за резултатите от биопсии на пациенти с рак, без да се изчаква изготвяне на писмен доклад. Така се намалява времето за изчакване на резултатите и се дава възможност необходимото лечение да започне незабавно. На въпросите на пациентите относно резултатите от изследванията отговаря лекар-патолог от нашето отделение. Необходимите консултации или назначаване на лечение се обясняват на пациента съвместно с лекуващия лекар.

За да се анализират структурните и функционалните дефекти в тъканите и клетките на пациентите. Тук в Анадолу Медицински Център се прилагат различни съвременни лабораторни технологии в съответствие с програмата за качествен контрол на CAP (Асоциация на американските патолози).

Тъй като ранната тъканна диагностика би могла да повлияе на хода на хирургичните операции на някои тумори, патолозите присъстват в операционната зала и работят заедно с хирурзите, за да се постави точна диагноза.

Отделението по патология работи в следните направления:

  • Хирургична патология
  • Цитопатология
  • При необходимост се извършват и аутопсии

Хирургична патология

Използва се най-модерна технология за анализиране на тъканните проби взети в поликлиниката или операционните .

В отделението по патология се изготвят парафинови блокчета от хирургичен материал, микроскопски проби и хистологично оцветяване.

В отделението се използват множество конвенционални хистохимични оцветители за обозначаване на определени структурни характеристики на тъканите. Както и за определяне на микроорганизмите, допринасящи за инфекцията. Техниката на имунофлуоресцентното оцветяване се прилага при кожни и бъбречни биопсии.

Отделението разполага с огромен набор от имунохистохимични маркери, който се ползват в случаите, когато видът и първоизточника на тумора не могат да се определят чрез обичайните методи на патологията.

Молекулярната биология се използва за провеждане на по-нататъшни изследвания. Както и по други въпроси, така и тук може да се поиска помощ от отделението по патология и молекулярна биология към „Johns Hopkins Medicine“. С тях нашият отдел има ползотворно сътрудничество.

Отделението по патология предоставя консултантски услуги относно биопсии, препарати и парафинови блокчета, изпратени от други болници.

Цитопатология

Цитопатологичният анализ изследва проби, взети от вагината и матката, както и течности от различни части на тялото. Освен цитологични проби взети  от матката и вагината чрез стандартната цитонамазка (РАР тест), се използва и течно базираната технология (ThinPrep тест). Това увеличава шансовете за ранна диагностика на рак. ThinPrep тестът се прилага за всички телесни течности.

Редовните цитологични изследвания на отхрачен секрет играят важна роля при ранното диагностициране на рак на белите дробове. В отделението се анализират такива проби за поставяне на точна диагноза.

При рак ранното поставяне на диагнозата може да се направи чрез преглед при патолог на повърхностни образувания в органи и тъкани като гърдите, щитовидната жлеза, слюнчните жлези, подкожните меки тъкани и лимфните възли. Диагноза може да се постави и чрез интевенционни радиологични техники като тънкоиглената аспирационна биопсия, извършвани от радиолог и патолог. Ако се установи, че клетките получени по този начин са достатъчни за ранен цитологичен анализ, могат да се избегнат редица други процедури.

Доктори специалисти