Патология

Патология

Отделението по патология предоставя диагностични услуги за пациентите на Анадолу Медицински Център и консултантации по биопсии, препарати и парафинови блокчета, изпратени от други болници.

Патология в Анадолу Медицински Център

 

Отделението по патология прави анализ на структурните и функционалните дефекти в тъканите и клетките на пациентите. В Анадолу Медицински Център се прилагат съвременни лабораторни технологии в съответствие с програмата за качествен контрол на CAP (Асоциация на американските патолози).

Отделението по патология работи в следните направления:

  • Хирургична патология
  • Цитопатология
  • При необходимост се извършват и аутопсии

Хирургична патология

В отделението по патология се използва най-модерна технология за анализиране на тъканните проби взети в поликлиниката или операционните. Тук се изготвят парафинови блокчета от хирургичен материал, микроскопски проби и хистологично оцветяване.

  • конвенционални хистохимични оцветители

Специалистите използват множество конвенционални хистохимични оцветители за обозначаване на определени структурни характеристики на тъканите, както и за определяне на микроорганизмите, допринасящи за инфекцията. Техниката на имунофлуоресцентното оцветяване се прилага при кожни и бъбречни биопсии.

  • имунохистохимични маркери

Отделението разполага с огромен набор от имунохистохимични маркери, които се използват в случаите, когато видът и първоизточника на тумора не могат да се определят чрез обичайните методи на патологията.

  • молекулярна биология

Молекулярната биология се използва за провеждане на по-нататъшни изследвания. Както и по други въпроси, така и тук може да се поиска помощ от отделението по патология и молекулярна биология към Джон Хопкинс Медицин.

Цитопатология

Цитопатологичният анализ изследва проби, взети от вагината и матката, както и течности от различни части на тялото. Освен цитологични проби взети чрез стандартната цитонамазка (РАР тест), се използва и течно базираната технология (ThinPrep тест). ThinPrep тестът се прилага за всички телесни течности. Това увеличава шансовете за ранна диагностика на рак.

  • изследване на отхрачен секрет

Редовните цитологични изследвания на отхрачен секрет играят важна роля при ранното диагностициране на рак на белите дробове. В отделението се анализират такива проби за поставяне на точна диагноза.

  • изследване на тъканни образувания

При рак ранното поставяне на диагнозата може да се направи чрез преглед при патолог на повърхностни образувания в органи и тъкани като гърдите, щитовидната жлеза, слюнчните жлези, подкожните меки тъкани и лимфните възли.

  • изследване при аспирационна биопсия

Диагноза може да се постави и чрез интевенционни радиологични техники като тънкоиглената аспирационна биопсия, извършвани от радиолог и патолог. Ако се установи, че клетките получени по този начин са достатъчни за ранен цитологичен анализ, могат да се избегнат редица други процедури.

Подход на отделението по Патология

Тъй като ранната тъканна диагностика би могла да повлияе на хода на хирургичните операции на някои тумори, патолозите присъстват в операционната зала и работят заедно с хирурзите, за да се постави точна диагноза.

Специалистите по патология предоставя устни доклади на лекуващия лекар за резултатите от биопсии на пациенти с рак, без да се изчаква изготвяне на писмен доклад. Така се намалява времето за изчакване на резултатите и се дава възможност необходимото лечение да започне незабавно.

На въпросите на пациентите относно резултатите от изследванията отговаря лекар-патолог от нашето отделение. Необходимите консултации или назначаване на лечение се обясняват на пациента съвместно с лекуващия лекар.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти