Първо при нас MR LINAC CMM

Намери доктор

Първо при нас MR LINAC CMM

Първо при нас MR LINAC CMM | Anadolu Medical Center

Първо при нас MR LINAC CMM

Анадолу Медицински Център е първата в Турция и петата в света болница, която разполага с MR LINAC CMM.

Днес се извършват решаващи разработки в лечението на рака. Една от дисциплините, в които се наблюдават най-важни развития, е радиационната онкология. MR LINAC CMM е още по-прецизна технология в радиационната онкология, която проследява лъчелечението на рака в реално време.

Новата технология

MR Linac е интелигентна технология, която съчетава високомагнитен резонанс и линеен ускорител в едно устройство.

Благодарение на това, радиационните онколози проследяват всяко движение на тумора по време на лечението. Това допринася за насочване на радиационните лъчи директно към тумора, предпазване на околните тъкани и повишаване на качеството на живот на пациентите.

Не по-малко важно е, че MR Linac позволява да се наблюдава реакцията на тумора, подложен на радиация по време на сеанса. Така при необходимост, всяка сесия на лъчение може да се пренастрои според текущия размер и форма на тумора.

За лечение на какви заболявания се използва MR Linac?

MR Linac се използва за лъчетерапия на тумори в различни части на тялото, като:

  • Рак на панкреаса
  • Рак на белия дроб
  • Рак на черния дроб
  • Рак на простатата
  • Рак на ректума
  • Тумори на бъбреците
  • Рак на главата и шията
  • Рак на гърдата
  • Мозъчни тумори

MR Linac осигурява изключително прецизно облъчване, особено при лечение на тумори с малък размер. Той има жизненоважна роля в случаите, когато заболяването се е разпространило в различни части на тялото и при повторно лечение на пациенти, които преди това са били подложени на лъчетерапия.

Може ли MR Linac да замени другите методи на лечение на рак?

Решението дали MR Linac да се прилага самостоятелно или в комбинация с други лечения се взема от лекарите на базата клиничния случай на пациента. В някои случаи MR Linac може да увеличи възможностите на лъчетерапията като лечение на рак. Какъв метод на лечение да се използва, се определя от лекаря в зависимост от медицинското състояние на пациента и вида на рака.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.