Новини

Още персонализирани терапии срещу рак

Развитието на нуклеарната медицина представя още персонализирани терапии за лечение на рак. В областта се откриват и прилагат различни хибридни методи за диагностика и терапия на все повече заболявания. До преди години се прилагаше само терапия на доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза с радиоактивен йод 131. Днес вече има радионуклидни терапии за диагностика и лечение на рак на простатата, костни метастази и невроендокринни тумори.

Какво представляват радионуклидните терапии?

В основата на радионуклидните терапии стоят радиофармацевтици, носители на алфа- или бета- лъчение, които таргетират патологично променени тъкани. Такива са: Йод-131, Галий-68, Лутеций-177, Радий-223 и Актиний-225. В зависимост от вида и степента на заболяването се подбира подходящ радиофармацевтик, който да се свърже към специфични протеини на рака. 

След инжектиране на пациента в комбинация с радиоактивен материал, чрез PET/CT устройството с висока точност се определят тъканите, съдържащи туморни клетки. С този метод на радионуклидни терапии пациентите не се подлагат на висока радиация. Радиацията, използвана при радионуклидните лечения, е предназначена за намаляне на  размера на тумора, спиране на растежа или унищожаване на раковите клетки. Основният принцип на радионуклидната терапия е да се приложи максимално ефективна доза, която не причинява сериозна токсичност, но ще осигури ефективен антитуморен ефект. За целта се изчислява количеството радиационна доза, която да се приложи на прицелния орган.

Има ли странични ефекти?

Вероятността пациентите да проявят странични ефекти може да бъде определена чрез тестове преди вземане на решението за лечение. Резултатите от тестовете и изследванията с дозиметър позволяват да се приложат различни стратегии за персонализирани терапии. Благодарение на тези специфични за всеки пациент стратегии, страничните ефекти от радионуклидни терапии се задържат на възможно най-ниското ниво. В случай на прояви, страничните ефекти могат да бъдат контролирани чрез кръвни изследвания, извършвани на определени интервали след лечението.

Повече информация за специфичните радионуклидни терапии, прилагани в Анадолу Медицински Център, можете да прочетете тук.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2021
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени