Радионуклидни терапии

Радионуклидни терапии

Иновативните радионуклидни терапии са резултат от развитието на съвременната концепция за персонализирано лечение на рака.

лечение в Анадолу Медицински Център

Галий-68 PSMA PET/CT

Това е най-успешната съвременна технология, използвана за оценка на разпространението на рака на простатата в други органи или тъкани. Специфичното за простатата вещество, наречено PSMA, се свързва с радиоизотопа Галий-68 и се прилага на пациента интравенозно. С PET/CT уреда се осъществява визуализация. Галий-68 PSMA се свързва с някои молекули в раковите клетки на простатата и позволява визуализирането на раковите тъкани. С този метод пациентите не се подлагат на висока радиация.

Как протича процедурата Галий-68 PSMA PET/CT?

Прегледът се планира ден преди процедурата, затова е необходимо да запазите час предварително. След интравенозно приложение на лекарството се изчаква около 45-60 минути. Времето за сканиране на уреда е около 20 минути. През това време е необходимо да сте в покой, да не се движите. Може да изчакате в отделението по нуклеарна медицина около 2-3 часа. Препоръчително е преди и след прегледа да пиете много вода.

Странични ефекти

Радиацията ще бъде в тялото ви още известно време (около 8-12 часа) след прегледа, и затова е необходимо да стоите далече от бременни жени и деца.

Галий-68 DOTATATE PET/CT

Това е най-модерната технология, която може да се използва при диагностицирането на невроендокринните тумори. На повърхността на невроендокринните туморни клетки се намира специален рецептор (сензорен протеин), наречен “соматостатин”.  DOTATATE е пептидно съединение, което може да се свърже с тези рецептори. След инжектиране на пациента в комбинация с радиоактивния материал галий-68, чрез PET/CT устройството с висока точност се определят тъканите, съдържащи туморни клетки. С този метод на радионуклидни терапии пациентите не се подлагат на висока радиация.

Как протича процедурата Галий-68 DOTATATE PET/CT?

Прегледът се планира ден преди процедурата, затова е необходимо да запазите час предварително. След интравенозно приложение на лекарството се изчаква около 45-60 минути. Времето за сканиране на уреда е около 20 минути. През това време е необходимо да сте в покой, да не се движите. Може да изчакате в отделението по нуклеарна медицина около 2-3 часа. Препоръчително е преди и след прегледа да пиете много вода.

Странични ефекти

Радиацията ще бъде в тялото ви още известно време (около 8-12 часа) след прегледа, и затова е необходимо да стоите далече от бременни жени и деца.

Радионуклидно лечение с ЛУТЕЦИЙ – PSMA

Лечението с лутеций – PSMA (177Lu-PSMA) е все по-често използвана радионуклидна терапия при пациенти с напреднал стадий на рак на простатата. Целта на това лечение е намаляне на  размера на тумора и спиране на растежа на туморните клетки. В този смисъл прогресията на заболяването може да бъде контролирана и е възможно да се успокоят симптомите на напредналото заболяване като обща костна болка и умора. Това лечение обикновено се прилага когато болестта вече е прогресирала, разпространена или се използва когато пациента не може да понася страничните ефекти на други лечения като химиотерапия и т.н..

Безопасни ли са радионуклидни терапии с ЛУТЕЦИЙ - PSMA?

Целева радионуклидна терапия

Инжектиран в тялото, радионуклидът се движи към тумора и се насочва към раковите клетки. Освен в раковите клетки на простатата, PSMA се намира и в тъкани като слюнчените жлези, слъзните жлези и бъбреците. Следователно и тези тъкани могат да бъдат изложени на радиация. Този ефект обаче е малък и тъй като PSMA се придържа директно към раковите клетки, не предизвиква разрушителните странични ефекти на химиотерапията.

Странични ефекти

При някои от пациентите се наблюдават странични ефекти като сухота в устата, временна умора или временно спадане на кръвните нива. Тези прояви могат да бъдат контролирани чрез кръвни изследвания на определени интервали след лечението. Вероятността пациентите да проявят странични ефекти може да бъде определена чрез тестовете преди вземане на решението за лечение. Резултатите от тестовете и изследванията с дозиметър позволяват да се приложат персонализираните стратегии за лечение. Благодарение на тези специфични за всеки пациент стратегии, страничните ефекти от радионуклидни терапии се задържат на възможно най-ниското ниво.

Радионуклидно лечение с ЛУТЕЦИЙ – DOTATATE

Терапията с лутеций – октреотид, [Лутеций-DOTATATE (177Lu-DOTATATE)] е все по-често използвано лечение на пациенти с напреднал невроендокринен рак. Другото му наименование е “Пептидна рецепторна радионуклидна терапия” (PRRT). Целта на това лечение е намаляне на размера на тумора и спиране на растежа му. В този контекст прогресията на заболяването може да бъде контролирана и е възможно да се облекчат симптомите на напредналото заболяване като обща костна болка и умора. Това лечение обикновено се прилага, когато болестта е вече прогресирала, разпространена или се използва когато пациента не може да понася страничните ефекти на други лечения.

Безопасно ли е лечението с ЛУТЕЦИЙ - DOTATATE?

Целева радионуклидна терапия

Радиацията, използвана в терапията с Лутеций-октреотид, е предназначена за унищожаване на раковите клетки. Инжектираните в тялото интелигентните молекули, които са насочени към соматостатиновите рецептори, се придвижват към тумора. Освен в раковите клетки, соматостатиновите рецептори се намират и в много други органи. Следователно тези тъкани също могат да бъдат подложени на радиация. Този ефект обаче е слаб и тъй като интелигентните молекули директно се прилепват към раковите клетки, не се реализира нито един от разрушителните странични ефекти на химиотерапията.

Странични ефекти

При някои от пациентите могат да се наблюдават странични ефекти като временно понижаване на кръвните нива. Тези ефекти могат да бъдат контролирани с кръвните изследвания, извършвани на определени интервали в след лечебния период. В допълнение, пациентите, които е вероятно ще получат странични ефекти, могат да бъдат идентифицирани чрез тестовете преди вземане на решението за лечение. Благодарение на персонализираните стратегии за лечение, специфични за всеки пациент и които са подкрепени от резултати от тестове и изследвания с дозиметър, страничните ефекти се поддържат на възможно най-ниското ниво.

Радионуклидна терапия с Радий-223

Радиевата терапия е форма на радионуклидни терапии, използвана при пациенти, при които ракът на простатата метастазира или се разпространява в костната система и костите. Целта на това лечение е унищожаване на раковите клетки в костите, и по този начин свиване на туморите или тяхното премахване. В допълнение към терапевтичния си ефект, този метод се използва и за намаляне на болката, причинена от костните метастази.

Безопасна ли е терапията с Радий-223?

Целева радионуклидна терапия

Тъй като енергийното ниво на лъчението, използвано в радиевата терапия е много високо, то и разрушителната му сила е много висока. Но поради своята природа, това лъчение от алфа тип може да се разпространява на много малки разстояния. Тук, под малко разстояние се разбира дължина, равна на размера от 2 до 10 клетки. Благодарение на тези си свойства, лъчението от алфа тип унищожава раковите клетки в костта и не засяга здравите нормални клетки.

Странични ефекти

Страничните ефекти след лечението са редки и обикновено се проявяват като временно понижаване на кръвните нива. Поради това пациентите трябва да минават контролни прегледи на редовни интервали след лечението.

Радионуклидно лечение с Актиний-225

Ac-225 PSMA е името на радиоактивното вещество, прилагано на пациентите при насочена алфа терапия на рак на простатата. Това е лечение, което може да се използва при пациенти с метастатичен напреднал рак на простатата. Целта на това лечение е намаляне на размера на тумора, спиране на растежа на туморните клетки и унищожаването им. Радионуклидните лечения се използват при лечение на рак на простатата, когато заболяването е прогресирало, разпространено или когато другите терапии са неефективни или страничните ефекти на химиотерапията не се понасят от пациента.

Терапията с Actinium-225-PSMA дава много добри резултати при пациентите, чието заболяване не се повлиява от лечението с Лутеций -PSMA.

Безопасно ли е лечението с Актиний?

Целево радионуклидно лечение

Радиацията, използвана при лечението с Актиний (Ac-225), е предназначена за унищожаване на раковите клетки. Инжектирано в тялото, PSMA се насочва към ракови клетки по време на пътуването си към тумора. Освен в раковите клетки на простатата, PSMA се намира и в тъканите като слюнчените жлези, слъзните жлези и бъбреците. Следователно, тези тъкани също могат да бъдат изложени на радиация. Вероятността за този ефект обаче е много ниска, и тъй като PSMA се придържа директно към раковите клетки, не се проявява нито един от разрушителните странични ефекти на химиотерапията.

Странични ефекти

При някои пациенти могат да се наблюдават странични ефекти като сухота в устата, временна умора или временно намаляване на кръвните нива. Както при всички радионуклидни терапии тези ефекти могат да бъдат контролирани чрез кръвни изследвания извършвани на определени интервали след периода на лечение.

Д-р Юджийн Куон от Mayo Clinic, САЩ за лечението в Анадолу Медицински Център.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти