PIPAC – новаторска терапия

Намери доктор

PIPAC – новаторска терапия

PIPAC – новаторска терапия | Anadolu Medical Center

PIPAC, е нов метод на лечение, който доставя медикаментите в коремната кухина във вид на аерозол под налягане.

Това лечение се използва при перитонеални метастазни ракови заболявания, които не могат да бъдат лекувани нито с циторедуктивна хирургия, нито с топла химиотерапия (HIPEC). За разлика от приложението на HIPEC, при този метод няма голяма хирургична процедура. Използва се само минимално инвазивна лапароскопия. Процедурата се извършва в операционната зала и се извършва заедно с лапароскопията. Продължителността на процедурата с PIPAC е приблизително половин час.

Разликите със стандартна химиотерапия

Технически, терапията до голяма степен се основава на 2 медицински устройства. Пулверизатор, който превръща течен аерозолен химиотерапевтичен агент в аерозол и инжектор с високо налягане, който доставя химиотерапевтично средство под високо налягане до пулверизаторa. В затворената коремна кухина, се генерира изкуственo налягане, което подобрява разпределянето и усвояването на лекарствата. Медикаментите се впръскват като аерозол в коремната кухина. Заради директното прилагане на медикамента в засегнатите места, при PIPAC се използва само 10% от дозата за системна химиотерапия. Химиотерапевтичните средства се разпространяват хомогенно и проникват ефективно в перитонеалните тумори. Поради това резултатите от лечението да са много добри.

За разлика от стандартната химиотерапия с този метод се избягва циркулирането на химиотерапевтиците в цялото тяло на болния. Това редуцира неблагоприятните ефекти върху останалите органи и тъкани и минимализира токсичността за черния дроб и бъбреците. В същото време методът позволява на лекарите да третират туморните клетки с по-концентрирани дози химиотерапия.

Процедурата се повтаря след 6 седмичен интервал и чрез перитонеални биопсии се изследва отговора на химиотерапевтичното лечение. Ако отговорът на лечението е положителен, сеансите на PIPAC се повтарят на всеки 6 седмици.

PIPAC и HIPEC

PIPAC може да се използва като неоадювантна терапия преди циторедуктивна хирургия и HIPEC, за да се подобри резултатът от тях. Също така с този метод може да се изберат пациенти с химиочувствителни, биологично благоприятни тумори, да се разширят възможностите за циторедуктивна хирургия и HIPEC при наличие на дифузно засягане на дебелото черво, и да се намали степента на циторедуктивната хирургия.

Процедурата PIPAC е обещаваща новаторска терапия за лечение на перитонеални метастази в напреднал стадий.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.