Новини

Сподели [social_share/]

PIPAC – новаторска терапия

Интраперитонеална аерозолна химиотерапия, наречена PIPAC, е нов метод на лечение, който доставя медикаментите в коремната кухина във вид на аерозол под налягане.

Това лечение се използва при перитонеални метастазни ракови заболявания, които не могат да бъдат лекувани нито с циторедуктивна хирургия, нито с топла химиотерапия (HIPEC). За разлика от приложението на HIPEC, при този метод няма голяма хирургична процедура. Използва се само минимално инвазивна лапароскопия. Процедурата се извършва в операционната зала и се извършва заедно с лапароскопията. Продължителността на процедурата с PIPAC е приблизително половин час.

Технически, терапията до голяма степен се основава на 2 медицински устройства:

Пулверизатор, който превръща течен аерозолен химиотерапевтичен агент в аерозол и инжектор с високо налягане, който доставя химиотерапевтично средство под високо налягане до пулверизаторa. В затворената коремна кухина, се генерира изкуственo налягане, което подобрява разпределянето и усвояването на лекарствата. Медикаментите се впръскват като аерозол в коремната кухина. Заради директното прилагане на медикамента в засегнатите места, при PIPAC се използва само 10% от дозата за системна химиотерапия. Химиотерапевтичните средства се разпространяват хомогенно и проникват ефективно в перитонеалните тумори. Поради това резултатите от лечението да са много добри.

За разлика от стандартната химиотерапия с този метод се избягва циркулирането на химиотерапевтиците в цялото тяло на болния. Това редуцира неблагоприятните ефекти върху останалите органи и тъкани и минимализира токсичността за черния дроб и бъбреците. В същото време методът позволява на лекарите да третират туморните клетки с по-концентрирани дози химиотерапия.

Процедурата се повтаря след 6 седмичен интервал и чрез перитонеални биопсии се изследва отговора на химиотерапевтичното лечение. Ако отговорът на лечението е положителен, сеансите на PIPAC се повтарят на всеки 6 седмици.

PIPAC може да се използва като неоадювантна терапия преди циторедуктивна хирургия и HIPEC, за да се подобри резултатът от тях. Също така с този метод може да се изберат пациенти с химиочувствителни, биологично благоприятни тумори, да се разширят възможностите за циторедуктивна хирургия и HIPEC при наличие на дифузно засягане на дебелото черво, и да се намали степента на циторедуктивната хирургия.

Процедурата PIPAC е обещаваща новаторска терапия за лечение на перитонеални метастази в напреднал стадий.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2018
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.