Прогноза за лечението на рак

Намери доктор

Прогноза за лечението на рак

Прогноза за лечението на рак | Anadolu Medical Center

Най-новите разработки в областта на патологията могат да отговорят на някои от най-важните въпроси за лечението на рак.

Специалистите по патология на Анадолу Медицински център: проф. д-р Хусеин Балоглу, проф. д-р Йондер Йонгюрю  и проф. д-р Зафер Кючюкодаджъ обясняват каква е ролята на циркулираща туморна ДНК – ctDNA.

Ефективно ли е лечението на рак?

След известно време раковите клетки изчезват от зоната, където ракът се развива или разпространява. Някои от тях се преместват в съседни съдове, други се унищожават от защитните клетки, а понякога някои от тях се смесват в кръвта. Независимо в кое от тези състояния преминава, един от компонентите на тумора, който циркулира в кръвта, е ДНК на туморната клетка (циркулираща туморна ДНК – ctDNA).

Да предположим, че определено количество ctDNA се вземе от кръвта на лице, което не е получило лечение. Когато едно лице започне лечението на рак, колкото повече туморни клетки умират на края на ефективното лечение, толкова по-голямо е количеството ctDNA, което трябва да бъде открито в кръвта. Това измерване, направено преди лечението, може да се приложи по време на и след лечението, за да се сравнят резултатите. След приключване на лечението броя на умрелите туморни клетки е много нисък или вече ги няма. Тази промяна в нивото на ctDNA действа като добър параметър за отговор на лечението. С други думи, благодарение на това измерване, отговорът на всяко лечение на рака може да се определи по-рано.

Реална ли е или не прогресията на рака?

При пациенти, получаващи имунотерапия, прогресията на рака се последява от PET-CT преди и след лечението. Понякога при PET-CT изследването може да изглежда, че не е получен отговор на лечението. Следователно, се затруднява и разграничаването на факта дали тази активност принадлежи на тумора или на лимфоцитите там. Прогресия или псевдопрогресия е? В този случай, ако при изследване на ctDNA се окаже, че туморните компоненти са твърде малко, резултатът се оказва подвеждащ. По този начин, благодарение на това измерване става ясно, че лечението трябва да продължи. ctDNA, чиито резултат се получава до 24 часа, може да се прилага при всички пациенти, и най-вече при тези, получаващи имунотерапия. Поради това, може да се използва при всички солидни тумори, които могат да получат имунотерапия. Такива са тумори на гърдите, пикочния мехур, бъбреците, саркоми, меланоми, тумори на главата и шията, на панкреаса, на яйчниците, на дебелото черво и матката.

При лечението на рака, резултатът на измерването на ctDNA;

  • Ще помогне за разграничаването, като установи, че ракът, който изглежда че е прогресирал на PET-CT, всъщност не е прогресирал.
  • Ще осигури по-здравословно проследяване на отговора на лечението чрез стойности на ctDNA.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.