Целенасочена радионуклидна терапия

Намери доктор

Целенасочена радионуклидна терапия

Целенасочена радионуклидна терапия | Anadolu Medical Center

С нарастващото разпространение на раковите заболявания, в ежедневието ни заемат място нови и много по-ефективни лечения.

В отделението по нуклеарна медицина на Анадолу Медицински Център, пациентите с рак на простатата и невроендокринни тумори се диагностицират и лекуват с най-съвременния метод “Радионуклидна терапия”. Специалистът по нуклеарна медицина в Анадолу Медицински Център, доц. Д-р Кезбан Бербероглу отговаря на въпроси, свързани с този метод на лечение на рак.

Какво ново в нуклеарната медицина?

В нуклеарната медицина използваме радиофармацевтици за диагностика на заболявания. Това са радиоактивни материали като Технеций-99m и Флуор-18, към които добавяме специфични за органите или за плануваното от нас приложение вещества. Например, ако искаме да извършим костна сцинтиграфия слагаме в костта специален агент. За получаване на изображение на тумора добавяме вещество като гликозата, която прониква в тумора и показва неговата жизненост. Досега рутинен метод в нуклеарна медицина беше FDG PET-CT – изследване на много видове рак със свързаното с гликоза вещество Флуор-18.

С напредъка на медицинската наука напредва се оказа, че при някои видове рак методът FDG PET-CT не е много надежден. Такъв е например рака на простатата. След проучвания установихме, че изображенията, извършени с маркери като Галий-68 и PSMA (специфично за простатата вещество), се превърнаха в златен стандарт. Друг пример са невроендокринните тумори, при които резултатите се промениха след като приложихме заедно специфичното за този тумор вещество Dotatate и Галий-68.  Използвайки тези методи в ежедневната практика на клиниката ни, вече можем да допринесем съществено за лечението на пациентите.

Какво е радионуклидна терапия?

Радионуклидна терапия е лечебен метод, при който се прилагат слабо радиоактивни изотопи с бърз разпад. Радиофармацевтикът, който се прилага венозно, съдържа две части: радионуклид, маркиран с вещество, което го завежда до туморните клетки и ги унищожава. Тези лечения имат голямо значение за пациенти със заболявания като рак на простатата и невроендокринни тумори. Радионуклидната терапия действа точно като лъчетерапията, но вътрешно унищожава тумора. Затова може да се нарече „интелигентно радиоактивно лечение“. То се фокусира върху унищожаването на туморите, без да засяга здравите тъкани и органи на пациента. По този начин не се влошава качеството на живот на пациента и продължителността на живота му се удължава.

Кога се прилага радионуклидна терапия?

При болести като рак на простатата или невроендокринни тумори, диагнозата, стадирането и лечението на болестта могат да се осъществят с PET/CT изследвания, проведени с подходящи агенти. В медицината тези образни агенти се наричат “тераностични” агенти. Това може да се определи като началото на иновативна ера в медицината, тъй като тераностичните агенти предлагат диагностика, прицелна терапия и проследяване на резултатите от терапията.

Преди всичко е много важно болестите да се изследват с подходящи агенти, защото определено заболяване може да се маркира с радионуклид и да се излекува с венозно приложение на целенасочено маркиран радионуклид. Друга важна информация, която тези тераностични агенти ни предоставят е дали тези болести могат да бъдат излекувани или не със специално маркиран радионуклид. Още с тази визуализация, ние предварително установяваме дали планираното лечение ще е полезно или не.

С радионуклиди за лечение разполагате?

Разполагаме с два радиоактивни материала за лечение. Actinium 225 доставя чиста алфа енергия на тумора. Lutetium навлиза в туморната клетка с бета енергия. И двете радиоактивни вещества увреждат ДНК на туморната клетка и причиняват смъртта й. Този метод на лечение да се окачестви като „вътрешна лъчетерапия“. Може да я наречем „целенасочена радионуклидна терапия“ или „интелигентно радиоактивно лечение“.


Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.