Новини

Целенасочена радионуклидна терапия

С нарастващото разпространение на раковите заболявания, в ежедневието ни заемат място нови и много по-ефективни лечения. В отделението по нуклеарна медицина на Анадолу Медицински Център, пациентите с рак на простатата и невроендокринни тумори се лекуват с най-съвременния метод “Радионуклидна терапия”. Специалистът по нуклеарна медицина в Анадолу Медицински Център, доц. Д-р Кезбан Бербероглу отговаря на въпроси, свързани с новото лечение на рак.

Какво е радионуклидна терапия?

Радионуклидна терапия е лечебен метод, при който се прилагат слабо радиоактивни изотопи с бърз разпад. Радиофармацевтикът, който се прилага венозно, съдържа две части: радионуклид, маркиран с вещество, което го завежда до туморните клетки и ги унищожава. Тези лечения имат голямо значение за пациенти със заболявания като рак на простатата и невроендокринни тумори. Радионуклидната терапия действа точно като лъчетерапията, но вътрешно унищожава тумора. Затова може да се нарече „интелигентно радиоактивно лечение“. То се фокусира върху унищожаването на туморите, без да засяга здравите тъкани и органи на пациента. По този начин не се влошава качеството на живот на пациента и продължителността на живота му се удължава.

Какви приложения имат радионуклидите?

При болести като рак на простатата или невроендокринни тумори, диагнозата, стадирането и лечението на болестта могат да се осъществят с PET/CT изследвания, проведени с подходящи агенти. В медицината тези образни агенти се наричат “тераностични” агенти. Това може да се определи като началото на иновативна ера в медицината, тъй като тераностичните агенти предлагат диагностика, прицелна терапия и проследяване на резултатите от терапията.

Преди всичко е много важно болестите да се изследват с подходящи агенти, защото определено заболяване може да се маркира с радионуклид и да се излекува с венозно приложение на целенасочено маркиран радионуклид. Друга важна информация, която тези тераностични агенти ни предоставят е дали тези болести могат да бъдат излекувани или не със специално маркираната радионуклид. Още с тази визуализация, ние предварително установяваме дали планираното лечение ще е полезно или не. Ако при изследване с Gallium-68 PET-CT се визуализират лезиите и се определят раковите клетки, то тогава разбираме, че пациентът ни ще се възползва от радионуклидна терапия.

С какви радионуклиди разполагате?

В отделението по нуклеарна медицина използваме радиоактивни материали за диагностика на болестта. Това са радиоактивни материали като технеций 99m и флуор 18. Към радиоактивната част добавяме специфични за органите или специфично за плануваното от нас приложение вещества. Например, ако искаме да извършим костна сцинтиграфия слагаме в костта специален агент. За получаване на изображение на тумора добавяме вещество като гликозата, която прониква в тумора и показва неговата жизненост.

Досега това, в нуклеарна медицина се ползваше FDG PET/CT, който обикновено се маркира с F18, т.е. изследванията се правеха с вещество флуор 18, свързаното с гликоза. Използваме това вещество при много видове рак. Това е рутинен метод в нуклеарната медицинска практика. Но разбира се научните изследвания напредват и се оказва, че не е надежден за скрининг на някои видове рак, например рак на простатата. След проведените проучвания установихме, че изображенията, извършени с маркери като галий 68, което е специфично за простатата вещество, се превърнаха в златен стандарт. По същата логика, при друг вид тумор, например невроендокринните тумори, методът FDG PET/CT не е много надежден. Но резултатите се промениха и станаха много по-надеждни след като при този образен метод се използваха заедно специфичното за този тумор вещество Dota и галий 68. Използвайки тези методи в ежедневната практика на клиниката ни, вече можем да предоставим съществена полза за пациентите си.

С какви други средства за лечение разполагате?

Разполагаме с два радиоактивни материала за лечение. Единият е Lutetium-177, а другият е Actinium 225. И двата могат да се използват за лечение на рак. Actinium 225 доставя чиста алфа енергия на тумора. Lutetium навлиза в туморната клетка с бета енергия. И двете радиоактивни вещества увреждат ДНК на туморната клетка и причиняват смъртта й. Този метод на лечение да се окачестви като „вътрешно“, с други думи „вътрешна лъчетерапия“. Може да я наречем „целенасочена радионуклидна терапия“. Можем да го именуваме и като „интелигентно радиоактивно лечение“.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2021
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени