Новини

Сподели [social_share/]

Рак на маточната шийка е предотвратим

Ракът на маточната шийка е един от най-често срещаните видове рак у жените в цял свят. Човешки папилома вирус (Human Papilloma) е причинител на рак на маточната шийка и е истинско предизвикателство за научния свят със своите повече от 200 разновидности. 70% от случаите на рак на маточната шийка, са предизвикани от вирус, наричан 16-18, но това не означава, че другите видове вируси са безопасни.

Лечението на рака на маточната шийка все повече се основава на мултидисциплинарен подход и ние прилагаме именно такъв подход. Акушер-гинекологът и специалист-хирург по гинекологична онкология проф. д-р Мурат Деде, патологът проф. д-р Хюсеин Балоглу, специалистът по медицинска онкология проф. д-р Сердар Турхал, специалистът по инфекциозни заболявания доц. д-р Елиф Хако и директорът на отделението по радиационна онкология проф. д-р Хале Башак Чаглар споделят опита си.

ПРОЦЕС НА ЛЕЧЕНИЕ

Хирургичното лечение е метод, който се прилага в ранния стадий на заболяването. Тук възловият момент е радикалното отстраняване на матката. Ако в шийката на матката има лезия, водеща до развитие на рак, е достатъчно хирургично изрязване на шийката (LEEP). Отстраняването на матката е хирургична процедура, извършвана на ранен етап (като например стадий 1). Ако се извърши хирургична интервенция само на шийката (крио конизация), се увеличава рискът от прекъсване на бременност или от преждевременно раждане. Могат, разбира се, да бъдат приложени хирургични процедури за запазване на плодовитостта. Понякога, в ранния стадий на заболяването, оперативната намеса може да бъде заместена от лъчелечение. Химиотерапия се използва за увеличаване на ефективността от лъчелечението в процеса. Това може също да бъде приложена като лечение в напреднал стадий, ако ракът се е разпространил към други органи.

След лечение на рак на маточната шийка в ранен стадий в рамките на две години у 15% до 61% от пациентите може да се наблюдава рецидив. Ако съществува опасност от рецидив и метастази, посредством методите на образната диагностика: като например ПЕТ сцинтиграфия, може да се изключат отделни метастази. Лъчелечението, съчетано с химиотерапия, е уместен вариант, ако за пациента оперативното лечение е невъзможно. Също ако заболяването е рецидивирало само върху оперираната област. За по-добри резултати на този етап се прибягва до таргетна терапия. При пациенти, които не реагират на комбинираното лечение, може да се прибегне до молекулярно-генетичен анализ. Той позволява контролирането на конкретни генни смущения, водещи до пролиферация на тумора.

УСПЕВАЕМОСТТА СЕ УВЕЛИЧАВА

Ако ракът на маточната шийка е напреднал, т.е. ако има разсейки в съседните тъкани, хирургичното лечение се замества с лъчелечение. Може да се разгледа радиотерапия на два етапа. Външното лечение, наричано лъчелечение, се прилага седмично едновременно с химиотерапия. Другият вид се нарича вътрешно лечение (брахитерапия), който е нехирургичен, щадящ органите метод. При този начин на лечение се увеличава дозата на лъчението в определена област, като се въвеждат радиоактивни частици чрез поставяне на определен брой апликатори в шийката и в матката, обикновено под обща анестезия. Днес радиотерапевтичните лечения с апликатори, съвместими с МР и томография стават все по-успешни.

При пациенти с ранен стадий на рака, на които е извършена операция, или при наличие на негативни рискови фактори в постоперативния период. Може да се приложи само радиотерапия или радиотерапия, съчетана с химиотерапия. Можем, при това положение, да кажем, че радиотерапията е един от основните методи на лечение на рака на маточната шийка. С помощта на новите радиотерапевтични апарати се увеличава успеваемостта, като същевременно намаляват и страничните ефекти. В частност, използването на лъчелечение с модулиран интензитет води до значително намаляване на свързаните с външната терапия странични ефекти.

ЧЕСТОТАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕНА

Можем да обобщим, че леченията, които улавят рака на маточната шийка на етапа на пролиферация на аномални клетки (прекурсорна лезия) и отстраняването на рисковите клетки от тази среда . Явяват се най-ефективните ранни мерки в борбата с този вид рак. На този етап в много държави по света се провеждат скринингови програми за рак на маточната шийка. Те целят регистрирането на аномални промени на клетъчно ниво в най-ранен етап. Скрининговият метод за рак на маточната шийка, предизвикан от ЧПВ, е доказан метод с установена способност да намалява честотата на фаталните случаи и смъртността. Скринингът трябва да се извършва редовно и на препоръчителните интервали за намаляване на риска. Освен това се препоръчва поставяне на ваксината против ЧПВ вирус. Различната валентност означава, че е разработена за различни видове ЧПВ.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2019
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.