Рак на маточната шийка е предотвратим

Намери доктор

Рак на маточната шийка е предотвратим

Рак на маточната шийка е предотвратим | Anadolu Medical Center

Ракът на маточната шийка е един от най-често срещаните видове рак у жените в цял свят.

Човешки папилома вирус (Human Papilloma) е причинител на рак на маточната шийка и е истинско предизвикателство за научния свят със своите повече от 200 разновидности. 70% от случаите на рак на маточната шийка, са предизвикани от вирус, наричан 16-18, но това не означава, че другите видове вируси са безопасни.

Лечението на рака на маточната шийка все повече се основава на мултидисциплинарен подход и ние прилагаме именно такъв подход. Акушер-гинекологът и специалист-хирург по гинекологична онкология проф. д-р Мурат Деде, патологът проф. д-р Хюсеин Балоглу, специалистът по медицинска онкология проф. д-р Сердар Турхал, специалистът по инфекциозни заболявания доц. д-р Елиф Хако и директорът на отделението по радиационна онкология проф. д-р Хале Башак Чаглар споделят опита си.

Процес на лечение на рак на маточната шийка

Хирургичното лечение е метод, който се прилага в ранния стадий на заболяването. Тук възловият момент е радикалното отстраняване на матката. Ако в шийката на матката има лезия, водеща до развитие на рак, е достатъчно хирургично изрязване на шийката (LEEP). Отстраняването на матката е хирургична процедура, извършвана на ранен етап (като например стадий 1). Ако се извърши хирургична интервенция само на шийката (крио конизация), се увеличава рискът от прекъсване на бременност или от преждевременно раждане. Могат, разбира се, да бъдат приложени хирургични процедури за запазване на плодовитостта. Понякога, в ранния стадий на заболяването, оперативната намеса може да бъде заместена от лъчелечение. Химиотерапия се използва за увеличаване на ефективността от лъчелечението в процеса. Това може също да бъде приложена като лечение в напреднал стадий, ако ракът се е разпространил към други органи.

След лечение на рак на маточната шийка в ранен стадий в рамките на две години у 15% до 61% от пациентите може да се наблюдава рецидив. Ако съществува опасност от рецидив и метастази, посредством методите на образната диагностика: като например ПЕТ сцинтиграфия, може да се изключат отделни метастази. Лъчелечението, съчетано с химиотерапия, е уместен вариант, ако за пациента оперативното лечение е невъзможно. Също ако заболяването е рецидивирало само върху оперираната област. За по-добри резултати на този етап се прибягва до таргетна терапия. При пациенти, които не реагират на комбинираното лечение, може да се прибегне до молекулярно-генетичен анализ. Той позволява контролирането на конкретни генни смущения, водещи до пролиферация на тумора.

Успеваемостта на лечението се увеличава

Ако ракът на маточната шийка е напреднал, т.е. ако има разсейки в съседните тъкани, хирургичното лечение се замества с лъчелечение. Може да се разгледа радиотерапия на два етапа. Външното лечение, наричано лъчелечение, се прилага седмично едновременно с химиотерапия. Другият вид се нарича вътрешно лечение (брахитерапия), който е нехирургичен, щадящ органите метод. При този начин на лечение се увеличава дозата на лъчението в определена област, като се въвеждат радиоактивни частици чрез поставяне на определен брой апликатори в шийката и в матката, обикновено под обща анестезия. Днес радиотерапевтичните лечения с апликатори, съвместими с МР и томография стават все по-успешни.

При пациенти с ранен стадий на рака, на които е извършена операция, или при наличие на негативни рискови фактори в постоперативния период. Може да се приложи само радиотерапия или радиотерапия, съчетана с химиотерапия. Можем, при това положение, да кажем, че радиотерапията е един от основните методи на лечение на рака на маточната шийка. С помощта на новите радиотерапевтични апарати се увеличава успеваемостта, като същевременно намаляват и страничните ефекти. В частност, използването на лъчелечение с модулиран интензитет води до значително намаляване на свързаните с външната терапия странични ефекти.

Честотата може да бъде намалена

Можем да обобщим, че леченията, които улавят рака на маточната шийка на етапа на пролиферация на аномални клетки (прекурсорна лезия) и отстраняването на рисковите клетки от тази среда. Явяват се най-ефективните ранни мерки в борбата с този вид рак. На този етап в много държави по света се провеждат скринингови програми за рак на маточната шийка. Те целят регистрирането на аномални промени на клетъчно ниво в най-ранен етап. Скрининговият метод за рак на маточната шийка, предизвикан от ЧПВ, е доказан метод с установена способност да намалява честотата на фаталните случаи и смъртността. Скринингът трябва да се извършва редовно и на препоръчителните интервали за намаляване на риска. Освен това се препоръчва поставяне на ваксината против ЧПВ вирус. Различната валентност означава, че е разработена за различни видове ЧПВ.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.