Гинекологична онкология

Гинекологична онкология

Отделението по Гинекологична онкология лекува пациентки с туморни образувания на половата система. Сред най-срещаните са рак на маточната шийка и рак на яйчниците. Първите стъпки тук са обстойна предварителна оценка на заболяването и прилагането на индивидуален план за лечение. За целта се използва образна диагностика (ултразвук, магнитен резонанс, компютърна томография, позитронно-емисионна томография) и/или колоноскопия.

След предоперативната оценка, мултидисциплинарен екип от лъчетерапевти, медицински онколози и патолози планира индивидуалното лечение на всяка пациентка.

Благоприятният резултат зависи от оптималното хирургично лечение. Операциите се извършват от опитни хирурзи, получили обучението си в  най-добрите центрове по гинекологична онкология. Извършването на самата операция често изисква сътрудничество между различни отделения като анестезиология, урология, патология, обща хирургия или гръдна хирургия.

Убедени сме, че подходящата хирургическа процедура  в съчетание с мултидисциплинарния подход дават най-добри резултати.

В отделението се лекуват следните заболявания:

 • Рак на маточната шийка;
 • Рак на матката;
 • Кисти на яйчниците;
 • Рак на яйчниците;
 • Миома;
 • Лапароскопски операции на миома;
 • Лапароскопска хистеректомия;
 • Роботизирана хирургия – хистеректомия;
 • Роботизирана хирургия – отстраняване на миома;
 • Полипи на матката;
 • Роботизирана хирургия – рак на шийката на матката,
 • Роботизирана хирургия – рак на матката.

Лечение на рак

Оптималната предоперативна индивидуална оценка и планиране на лечението са крайъгълните камъни на нашия подход. В съответствие с това ние използваме различни методи за получаване на радиологични изображения (Т.Е. ехографиямагнитен резонанскомпютърна томографияПЕТ скенер) и/или колпоскопия според нуждите на пациентката. След изготвянето на предоперативната оценка, лечението на всяка пациентка се планира от страна на мултидисциплинарния екип от онкологични радиолози, онколози, радиолози и патолози.

Пациентките на Анадолу Медицински Център с гинекологични ракови заболявания, получават лечение, съобразно международните стандарти. Сътрудничеството ни с Американската клиника Джон Хопкинс относно туморната терапия и това, че прилагаме новите практики и технологии, спомага за осигуряването на оптимално лечение на нашите пациенти. И това е една от най-големите привилегии при лечение на гинекологични ракови заболявания в нашия център.

Доктори специалисти