Революционна технология за скрининг на рака

Намери доктор

Революционна технология за скрининг на рака

Революционна технология за скрининг на рака | Anadolu Medical Center

Революционна технология за скрининг на рака

скрининг на рака

Най-модерната технология за скрининг на рака e внедрена от Анадолу Медицински център за пръв път в Турция и региона.

Специфичен анализ на кръвна проба позволява разпознаване на раковите клетки, определяне на техния брой и идентифициране на типа рак. Анализът на циркулиращите туморни клетки (CTC – circulating tumor cells) в кръвта е ефективна. Това е минимално инвазивна опция за проследяване на рака в тялото, която надхвърля възможностите както на наличните системи: за образна диагностика като: 

  • ПЕТ-скенер;
  • ЯМР;
  • компютърна томография;
  • така и на традиционната биопсия. СТС-методът, който дава напълно различна перспектива в скрининга на рака.

Тази технология е призната от списание The Scientist в Топ 10 иновации за 2015 г.

Проф. д-р Хюсеин Балоглу, патолог в Анадолу Медицински център, представи тази революционна технология в скрининг на рака. Подчертавайки приносите, които тя има в ранната диагностика и процеса на персонализирано лечение на рака. „Както е известно, стандартното определяне на стадия на рака се прави спрямо параметри като размера му и разпространението му в лимфни възли и други органи. Но благодарение на този нов метод, наречен СТС, от сега нататък е възможно да се открие тумора, още когато е много малък в кръвта.“, казва той.

Приложение на СТС-метода

Всяка промяна на броя туморни клетки в кръвта дава на докторите информация за хода на заболяването още от най-ранен етап. Нещо повече, анализът на мутациите на туморните клетки може да послужи като основа за таргетна (прицелна) терапия. По този начин, СТС-методът дава по-точни опции и по-благоприятни условия за лечение на тумори със затруднен достъп. Както и при тумори, изискващи критични за здравето и живота интервенции.

shutterstock_143897611_blood

Със СТС апаратурата, която наскоро добавихме към нашата модерна инфраструктура, ние продължаваме да подкрепяме успеха на нашите лекари в предоставянето на алтернативни начини за цялостна диагностика и лечение на раково болните пациенти. От основаването ни през 2005 до днес ние работим за предоставянето на здравни грижи по международните стандарти на всички пациенти в региона.

Виж повече за СТС-метода тук

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.