Новини

Сподели [social_share/]

Революционна технология за скрининг на рака

скрининг на рака

Най-модерната технология за скрининг на рака e внедрена от Анадолу Медицински център за пръв път в Турция и региона. Специфичен анализ на кръвна проба позволява разпознаване на раковите клетки, определяне на техния брой и идентифициране на типа рак. Анализът на циркулиращите туморни клетки (CTC – circulating tumor cells) в кръвта е ефективна. Това е минимално инвазивна опция за проследяване на рака в тялото, която надхвърля възможностите както на наличните системи: за образна диагностика като: 

  • ПЕТ-скенер;
  • ЯМР;
  • компютърна томография;
  • така и на традиционната биопсия. СТС-методът, който дава напълно различна перспектива в скрининга на рака.
Тази технология е призната от списание The Scientist в Топ 10 иновации за 2015 г.

Проф. д-р Хюсеин Балоглу, патолог в Анадолу Медицински център, представи тази революционна технология в скрининг на рака. Подчертавайки приносите, които тя има в ранната диагностика и процеса на персонализирано лечение на рака. „Както е известно, стандартното определяне на стадия на рака се прави спрямо параметри като размера му и разпространението му в лимфни възли и други органи. Но благодарение на този нов метод, наречен СТС, от сега нататък е възможно да се открие тумора, още когато е много малък в кръвта.“, казва той.

Всяка промяна на броя туморни клетки в кръвта дава на докторите информация за хода на заболяването още от най-ранен етап. Нещо повече, анализът на мутациите на туморните клетки може да послужи като основа за таргетна (прицелна) терапия. По този начин, СТС-методът дава по-точни опции и по-благоприятни условия за лечение на тумори със затруднен достъп. Както и при тумори, изискващи критични за здравето и живота интервенции.

shutterstock_143897611_blood

Със СТС апаратурата, която наскоро добавихме към нашата модерна инфраструктура, ние продължаваме да подкрепяме успеха на нашите лекари в предоставянето на алтернативни начини за цялостна диагностика и лечение на раково болните пациенти. От основаването ни през 2005 до днес ние работим за предоставянето на здравни грижи по международните стандарти на всички пациенти в региона.

Виж повече за СТС-метода тук

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2016
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.