СТС – методът за скрининг на рака

Анализът на циркулиращите туморни клетки (СТС – circulating tumor cells) в кръвта е ефективна, минимално инвазивна опция за проследяване на рака в тялото.

Проф. д-р Хюсеин Балоглу, патолог в Анадолу Медицински център, разяснява приносите, които има тази революционна технология в ранната диагностика и процеса на персонализирано лечение на рака.

СТС е бърз и лесен метод

Проф. д-р Хюсеин Балоглу казва, че новата технология може да се приложи към всеки пациент, който няма проблем с даването на кръв. Той обяснява „Не е задължително пациентът да бъде гладен преди вземането на кръв. Дори пациентът може да не идва лично в лабораторията. Кръвта трябва да се обработи в рамките на 30 часа, като се съхранява при стайна температура. Епруветката кръв се изследва в специален апарат. В първия етап, чрез специални алгоритми от кръвната проба се разграничават нормални кръвни клетки от циркулиращите туморни клетки. Във втората фаза, ако са открити ракови клетки те се изследват като брой, размер и характеристика и на тази база диагностициране на рак може да се направи окончателно. Всички тези стъпки могат да бъдат изпълнени за общо 4 дни“.

СТС може да определи с точност рака

Проф. д-р Балоглу подчертава, че новия метод позволява прецизно ранно разпознаване на раковите клетки, което е изключително важно за лечението – „С тази усъвършенствана технология, ние имаме възможност да диагностицираме и третираме рака в най-ранна фаза. Друг важен принос на метода е, че можем да идентифицираме вида рак според карценогенните клетки в кръвта. Така лесно се отличават дори туморите на белия дроб, гърдата, дебелото черво и простата, които имат много сходни характеристики“.

СТС позволява персонализирано лечение на рака                           

Това нововъведение за Турция и региона, също така позволява проследяване на процеса на лечение на всеки пациент. В предходната система, благоприятния, неблагоприятния и неутралния резултат от лечението на туморите можеше да се определи след 3 месеца. СТС анализът, като последна изключително чувствителна технология, превъзхожда традиционната биопсия и компютърната томография. Благодарение на новата технология, промяна в броя на туморните клетки в кръвта преди и след лечение може да се определи точно след 1-2 седмици, дори 1-2 дни. Проф. д-р Балоглу казва, че новопридобитата от Анадолу Медицински Център апаратура представлява най-напредничавата система за проследяване на лечението на рака. Също отбелязва, че тази технология може да промени разбирането на лечението и да доведе до съвсем точно персонализиране на лечението.

СТС подобрява ефективността на лечението

СТС методът позволява докторите да оценяват ефективността на лечението по време на ранните фази на терапията. Критична точка за преценка на лечението на пациента е съставянето на точна прогноза за вероятното протичане и изхода на заболяването. При коректна прогноза, докторът може да назначи най-подходящото лечение на раково болния.  СТС анализът позволява онколога редовно и бързо да отчита дали терапията работи и ако да, да продължи да проследява дали ракът не е резистентен, а ако не – да преустанови терапията като спести на пациента изтощителните странични ефекти.

СТС превъзхожда стандартните методи за оценка

Стандартните методи за оценка на ефективността на лечението имат съществени недостатъци в сравнение с СТС. Традиционно резултатът от лечението се определя чрез измерване на размера на тумора чрез сканиране с CT и MRI. Но може да отнеме седмици или месеци преди тумора да изглежда по-малък на скенера, отчасти защото скенера показва не само тумора, но и съединителна тъкан, клетки на имунната система и други белези. Друг метод за оценка е биопсията, но докторът не може да прави ежеседмични биопсии, за да види напредъка. Ала той може да прави кръвни тестове всяка седмица. СТС тестът позволява често проследяване на туморите като обхват, мутация или развиване на резистентност към лечението.

СТС предсказва риска от рецидив

Чрез определяне и проследяване на нивата на СТС в кръвта, докторите могат да получат важна информация за прогнозата на заболяването, която да повлияе върху решенията за лечението. По-големият брой СТС в кръвта се свързва с повишен риск от метастази и по-лоша прогноза за пациента. Циркулиращите туморни клетки са метастазни семена, които могат да разпространят рака в други части на тялото. СТС анализът може да бъде по-точен от стандартните тестове в определяне на прогнозата при пациенти с метастазен рак. Нещо повече, конвенционалния подход към рака се фокусира върху първичния тумор и основава решението за лечение върху специфичните характеристики на първичните ракови клетки. Такова лечение може да не успее да унищожи циркулиращите туморни клетки в кръвта, ако те са генетично различни от раковите клетки в първичния тумор. СТС методът може да подобри точността на прогнозата и да предскаже риска от рецидив след лечението.

Доктори специалисти