СТС – кръвен скрининг на рак

CTC – кръвен скрининг на рак

Кръвен скрининг на рак чрез анализ на циркулиращите туморни клетки (СТС – circulating tumor cells) в кръвта е ефективна, минимално инвазивна опция за диагностициране, персонализирано лечение, проследяване и прогноза за рецидив.

Патология в Анадолу Медицински Център

Патология в Анадолу Медицински Център

СТС методът е революционна технология в ранната диагностика и процеса на персонализирано лечение на рак.

Бърз и лесен кръвен скрининг на рак

Новата технология може да се приложи към всеки пациент, който няма проблем с даването на кръв. Не е задължително пациентът да бъде гладен преди вземането на кръв. Дори пациентът може да не идва лично в лабораторията. Кръвта трябва да се обработи в рамките на 30 часа, като се съхранява при стайна температура.

Епруветката кръв се изследва в специален апарат. В първия етап, чрез специални алгоритми от кръвната проба се разграничават нормални кръвни клетки от циркулиращите туморни клетки. Във втората фаза, ако са открити ракови клетки те се изследват като брой, размер и характеристика и на тази база диагностициране на рак може да се направи окончателно. Всички тези стъпки могат да бъдат изпълнени за общо 4 дни.

С кръвен скрининг може да определи вида рак

Новият метод позволява прецизно ранно разпознаване на раковите клетки, което е изключително важно за лечението. С тази усъвършенствана технология, има възможност да се приложи лечение на рак в най-ранна фаза. Чрез CTC кръвен скрининг лесно се отличават дори туморите на белия дроб, гърдата, дебелото черво и простата, които имат много сходни характеристики.

Персонализирано лечение на рак

Това нововъведение за Турция и региона, също така позволява проследяване на процеса на лечение на всеки пациент. Традиционно благоприятния, неблагоприятния и неутралния резултат от лечение на рак може да се определи след 3 месеца. Анализът на СТС, като последна изключително чувствителна технология, превъзхожда традиционната биопсия и компютърната томография.

Благодарение на новата технология, промяна в броя на туморните клетки в кръвта преди и след лечение може да се определи точно след няколко дни. Новопридобитата от Анадолу Медицински Център апаратура представлява най-напредничавата система за проследяване на лечението на рака. Тази технология може да промени разбирането на лечението и да доведе до съвсем точно персонализиране на лечението.

Подобрява ефективността на лечението

СТС методът позволява докторите да оценяват ефективността на лечението по време на ранните фази на терапията. Критична точка за преценка на лечението на пациента е съставянето на точна прогноза за вероятното протичане и изхода на заболяването. При коректна прогноза, докторът може да назначи най-подходящото лечение на раково болния.

С прилагане на СТС анализа, онкологът редовно и бързо може да отчита дали терапията работи. Ако работи, да продължи да проследява дали ракът не е резистентен, а ако не – да преустанови терапията като спести на пациента изтощителните странични ефекти.

СТС кръвен скрининг за проследяване 

Методът СТС превъзхожда стандартните методи за оценка на ефективността на лечението. Традиционно резултатът от лечението се определя чрез измерване на размера на тумора чрез сканиране с CT и ЯМР. Може да отнеме седмици или месеци преди тумора да изглежда по-малък на скенера, отчасти защото скенера показва не само тумора, но и съединителна тъкан, клетки на имунната система и други белези.

Друг метод за оценка е биопсията, но докторът не може да прави ежеседмични биопсии, за да види напредъка. Ала той може да прави кръвни тестове всяка седмица. Този кръвен скрининг позволява често проследяване на туморите като обхват, мутация или развиване на резистентност към лечението.

Прогнозира риска от рецидив с кръвен скрининг

Чрез определяне и проследяване на нивата на СТС в кръвта, докторите могат да получат важна информация за прогнозата на заболяването, която да повлияе върху решенията за лечението. По-големият брой СТС в кръвта се свързва с повишен риск от метастази и по-лоша прогноза за пациента. Циркулиращите туморни клетки са метастазни семена, които могат да разпространят рака в други части на тялото.

Кръвният тест СТС може да бъде по-точен от стандартните тестове в определяне на прогнозата при пациенти с метастатичен рак. Нещо повече, конвенционалния подход към рака се фокусира върху първичния тумор и основава решението за лечение върху специфичните характеристики на първичните ракови клетки. Такова лечение може да не успее да унищожи циркулиращите туморни клетки в кръвта, ако те са генетично различни от раковите клетки в първичния тумор. Приложението на СТС-метода може да подобри точността на прогнозата и да предскаже риска от рецидив след лечението.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти