Устойчивост при земетресение

Намери доктор

Устойчивост при земетресение

Устойчивост при земетресение | Anadolu Medical Center

Уважаеми пациенти и посетители,

Ние, Анадолу Медицински Център продължаваме да предоставяме здравни услуги от световна класа, съобразени с индивидуалните нужди на пациентите и посетителите, въпреки скорошните земетресения, които за съжаление, ни засегнаха и разтърсиха дълбоко. Смятаме, че е необходимо в нашата болница пациентите и техните семейства да се чувстват като у дома си. Отдаваме изключително значение на безопасността и сигурността на пациентите.

Преминавайки през времена на предизвикателства като нация, ние чувстваме колко е важно да споделим с нашите пациенти и посетители информация за добрата устойчивост при земетресение на сградите на Анадолу Медицински Център.

Всички наши сгради имат одобрени доклади за наземни геоложки и геофизични проучвания, както и технически доклади за устойчивост при земетресение.

Тези документи свидетелстват за следните факти:

  • Нашият парцел не съдържа подпочвени или надземни води, които потенциално биха могли да повлияят на сградата.
  • Целият парцел е подходящ за населено място.
  • Нашата болница е построена в строго съответствие с всички приложими изисквания за земетресение.
  • За да се регулира поведението при земетресение, нашата сграда е разделена на четири основни блока с подвижни фуги и също така е създадена симетрична система.
  • В строителството са използвани стоманобетон C 35 и армировъчна стомана ST 37.
  • Като носеща подова система е използвана касетна подова система.
  • Стълбовете са конструирани в размери 80x80cm и 100x100cm, за да носят вертикални и хоризонтални товари.
  • Фундаментната система се състои от фундаментна плоча, събразена със сеизмичните изисквания и е извършен изкоп от 7 метра, за да се достигне твърда земя преди строителството.

За актуална информация, моля свържете се с нашите офиси в България.

Желаем Ви добро здраве…

Анадолу Медицински Център