Новини

Сподели [social_share/]

Лечение на вродени аномалии

Животът е низ от предизвикателства. Понякога и най-хубавият момент е съпроводен от предизвикателство като раждане на дете с вродени аномалии на черепа и лицето. Ефективното лечение изисква индивидуална стратегия и мултидисциплинарен подход.

Вродени лицево-челюстни аномалии

Краниофациалната хирургия решава проблеми с правилното развитие на черепа, което има пряко отношение към умственото развитие на детето. Своевременното лечение на вродено цепнато небце и цепната устна е свързано преди всичко с развитието на говорната функция. Съпътстващите ги деформации на носа, както и вродените аномалии на ухото изискват по-широк терапевтичен подход, защото включва методи на присаждане. Коригирането на лицеви диспропорции са важни както за естетичния вид на лицето, така и за функциите хранене, говор, дишане. Такива диспропорции са височина и изпъкналост на лицето, позиция и асиметрия на брадичката и др. Съчетанието на ортогнатна хирургия с ортодонтско лечение решава дългосрочно проблемите с деформациите на челюстта и произтичащите правилна захапка и подредени зъби.  

Заедно срещу предизвителството

Именно това предлага екипът на отделението по естетична, пластична и реконструктивна хирургия към Анадолу Медицински Център. Всяко предизвикателство от вродена аномалия на дете се посреща не само от хирурзите в областта на черепна и лицево-челюстна хирургия, но и от опитен екип. Според конкретния случай мултидисциплинарен екип се сформира с неврохирург, ортодонт, пластичен хирург, рентгенолог, медицински генетик, офталмолог, УНГ специалист, анестезиолог. Знанията, мненията и приносите от различните дисциплини гарантират, че диагностиката и лечението на пациента са по-точни и по-бързи.

Раждането на дете с вродени аномалии определено е предизвикателство към родителите. Те трябва да подходят своевременно към осигуряване на неговия пълноценен живот. Изготвянето на цялостен план за лечение на вродените аномалии, трябва да бъде доверено на екип специалисти под един покрив. Още повече, че резултатите трябва да бъдат наблюдавани и коригирани в хода на растежа на детето. Ние, докторите от отделението по естетична, пластична и реконструктивна хирургия, имаме удоволствието да бъдем свидетели на порастването на много бебета, които сме оперирали след раждането им.  

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2020
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.