Cyberknife M6

Намери доктор

Cyberknife M6

Cyberknife M6 | Anadolu Medical Center

Cyberknife M6 е последно поколение роботизирана радиохирургична система, която проследява тумора и синхронизира доставянето на радиацията до тумора с висока степен на чувствителност към дишането и неволните движения на пациента.