Discovery RT

Намери доктор

Discovery RT

Discovery RT | Anadolu Medical Center

Томограф „DISCOVERY RT“ се използва в подготвителния етап на лечението за пациенти, които ще се подлагат на лъчетерапия. Софтуерът  „4DCT“ в устройството безпроблемно изобразява движението на тумора в тялото при максимална ширина на зрителното поле.