Интраоперативна радиотерапия

Намери доктор

Интраоперативна радиотерапия

Интраоперативна радиотерапия | Anadolu Medical Center

Анадолу Медицински Център разполага с апаратура за осъществяване на интраоперативна радиотерапия. С нейна помощ се прилага прецизна лъчетерапия веднага след отстраняване на тумора, по време на самата операция. По този начин се повишава прецизността и се намалява продължителността на лечението.