Брой 9 на Бюлетин “Здраве” – Анадолу Медицински Център

Намери доктор

Брой 9 на Бюлетин “Здраве” – Анадолу Медицински Център

Брой 9 на Бюлетин “Здраве” – Анадолу Медицински Център | Anadolu Medical Center

бюлетин-здраве

В Брой 9 на Бюлетин “Здраве” издаван от Анадолу Медицински Център чете:

Рак на белия дроб е вида рак с най-висока смъртност в цял свят. В брой 9 на бюлетин „Здраве“ издаван от Анадолу Медицински Център. В него проф. д-р Назим Сердар Турхал, медицински онколог, представя рисковете, симптомите, диагностицирането на видовете рак на белия дроб и различните методи на лечение на това заболяване. Проф. Кайъхан Енгин, специалист по радиационна онкология разяснява неоспоримо ефективното приложение на Кибернож при лечение на белодробни тумори.

Сърцето на вашето бебе може да бъде защитено преди да се роди. Вродените сърдечни малформации са най-често срещаните структурни аномалии при 0,8% до 1% от живородените бебета. Най-често срещаната вродена аномалия е известна като „дупка в сърцето“ – представлява отвор между предсърдията и камерите. Също така се срещат и патологии като стесняване на клапана, който блокира притока на кръв към белите дробове или други части на тялото, артериално стеснение и аномално вливане на белодробните вени или изцяло запушени артерии.

14 юни – Световен ден на доброволния кръводарител. Световната здравна организация провежда интензивна работа за повишаване на осведомеността на населението относно даряването на кръв. Основните цели са безвъзмездните и доброволни кръводарители; популяризиране на кръводаряването да се превърне в  самоини-циатива на кръводарителите. Към идеята на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Меж-дународната федерация на организациите на доброволните кръводарители, Международната асоциация по трансфузионна хематология и Световната здравна организация.