Новини

Сподели [social_share/]

Авангардна радиационна онкология

Департаментът по радиационна онкология отговаря на нуждите за лечение на всички видове рак с екип световно признати експерти и последно поколение апаратура. Пациентите вече имат достъп до съвсем нови технологии в Департамента по радиационна онкология:

От 2005 година Анадолу Медицински Център предоставя здравни услуги на пациенти с постоянно подобряваща се модерна медицинска инфраструктура.

DISCOVERY RT

Произведено от компанията „GE“ е томографско устройство за подготвителния етап на лечението за пациенти. Te ще се подлагат на лъчетерапия. Софтуерът „4DCT“ в устройството безпроблемно изобразява движението на тумора в тялото. Максималната ширина на зрителното поле улеснява изображенията дори при пациенти с наднормено тегло. С помощта на софтуера MAR software, много томографски дефекти, предизвикани от метални елементи в тялото могат да бъдат коригирани и да се получат висококачествени изображения.

CYBERKNIFE M6

Продукт на фирмата  „Accuray“ е важно устройство в радиохирургията. Линейният ускорител, монтиран на прецизна роботизирана ръка с 6 оси предоставя точност до милиметър на прилаганата терапия. Благодарение на прецизността на роботизираната ръка, лъчите могат да бъдат насочвани от почти 1500 различни места по време на лечението. Подходящите лъчи се подбират в зависимост от мястото, размера и формата на тумора на етап планиране и след това се прилагат.

Киберножът позволява неизоцентрично и некомпланарно лечение. Масата, на която е поставено устройството също има роботизирана структура. По този начин всички корекции се правят автоматично на 6 оси, без да се налага пациентът да се мести. В устройството има три различни колиматорни системи: фиксирана, регулируема апертура Iris™ и многолистов колиматор InCise2™. Нужната колиматорна зона може да бъде автоматично променяна с роботизираната ръка. Най-подходящият колиматор за лечението на пациента се избира в подготвителния етап.

Киберножът M6 има опция за позициониране на пациента и използва рентгенови изображения за локализиране на тумора по време на лечение. Системата за изображения включва два източника на рентгенови лъчи, монтирани на тавана под 45-градусов ъгъл и детектори на пода. Линейни и ъглови корекции се правят на база на сравнение на изображенията от пациентите и дигитално реконструирани радиографии от подготвителния етап. Правилната позиция на пациента се определя чрез автоматично изпращане на корекциите на масата. Системата за постоянно синхронизиране при движение на тумора по време на респираторната дейност е един от най-важните софтуерни продукти към устройството. Движението на тумора се определя от съотношение между дишането на пациента в реално време и мястото на тумора по време на различните фази на дихателния цикъл. Непериодичните изменения на таргетираното място се компенсират със системата за изобразяване „InTempo“. Повече прочетете тук.

VARIAN EDGE 

Един от последните технологични продукти на компанията „Varian“, което комбинира конвенционално лечение и по-съвременни варианти като радиохирургия. Това е интегрирана система, която обединява изискванията на клиничната стереотактична радиохирургия в една платформа. Всички тумори в главата и тялото лесно могат да се лекуват с този апарат.

От проследяване в реално време до прецизиране на дозите – устройството разполага с всички софтуерни и хардуерни системи, необходими на лекари, специалисти по медицинска физика и техници, на всички етапи от лечебния процес. Устройството разполага с настройки за високи дози и скорост на две различни енергийни нива, което позволява по-кратки лечебни сесии.

Многолистен HD колиматор

Той е със 120 листа и дебелина 2.5 mm доставя високи дози лъчи в туморите с точност до милиметър, като предпазва здравите тъкани със същата прецизност. Радиацията може лесно да се насочи на правилното място чрез позиционирането на шест оси с масата „PerfectPitch 6 DoF“. Линейните и ъглови грешки се коригират автоматично в зависимост от позицията на пациента и не е нужно пациентите да лежат на масата за допълнителни настройки на позицията им.

След като пациентът се позиционира посредством системата „Edge“, се използва система за проследяване в реално време. Възможното движение на пациента може да се наблюдава чрез сравняване на референтните стойности от подготвителния етап от 3D изображения и изображенията по време на лечението от системата за мониторинг на оптичните повърхности (OSMS) без ползване на маркери. Движенията на пациента отвъд границите се засичат автоматично. Правилното позициониране и проследяване на движението на пациента са много важни за точното прецизиране на лечението на движещи се органи. Интегрирана система за лъчелечение под визуален контрол (IGRT) към устройството „Edge“ се използва за тази цел. Настройки на дозата под визуален контрол (kV, конусно-лъчева компютърна томография (CBCT) и MV изображения) могат да се правят през цялото време на лечението. Движението от респираторна дейност се наблюдава по време на дозирането.

За интракраниални радиохирургични процедури, лъчение от множество точки се постига посредством некомпланарни лъчи. Това се постига от устройството „HyperArc HDRT“ и извън границите на тумора се постига значително намаляване на дозата. Сканиращата система към масата и въртящата се глава, която излъчва лъчите автоматично, проверява движението и елиминира прекъсванията от влизане в стаята, което води до по-кратко времетраене на лечението. Повече прочетете тук.

RADIXACT,

Друг продукт  на „Accuray“, е последният модел устройство от семейството апарати за “томотерапия”. Все още не е твърде разпространено в световен мащаб.

Спиралното въвеждане на лекарство е най-важната възможност, която предлага. Системата е комбинация от функция за мегаволтова компютърна томография и линеен ускорител. Устройството се състои от два масива многолистови колиматор и 6 MV линеен ускорител. Двата многолистови колиматора навлизат последователно в полето и предоставят съгласувана интензивност и хомогенност на дозата и възможност за регулирането й върху целевата локация, благодарение на ирадиацията прилагана от непрекъснато въртящата се сканиращата глава, подобно на устройство за компютърна томография.

Неограничената зона за третиране е друг важен момент. За разлика от другите системи, зоната за лечение е с ширина 40×130 cm отгоре до долу. Това дава възможност за облъчване на целия костен мозък и цялата краниоспинална зона, и цялото тяло. Томографски изображения в реално време се използват за радиотерапия под визуален контрол. Тъй като изчислението на дозата е възможно от изображенията, нужни за контрола, те могат да се използват и за адаптивна радиотерапия.

Основните методи на лечение с Radixact са: радиотерапия с модулиран интензитет (IMRT, 3DCRT), радиотерапия под визуален контрол (IGRT), адаптивна радиотерапия, облъчване на цялото тяло или част от тялото (TBI). Повече прочетете тук.

Благодарение на международно признатия медицински екип. Центърът е една от водещите институции в региона по отношение на клиничната адаптация и приложение на съвременните техники при лечение на рак. Възможностите за лечение са аналогични на предлаганите в западните държави. Анадолу Медицински Център провежда съвместно изследвания в много области с една от най-изявените болници в света – Джонс Хопкинс Медисин, САЩ.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2018
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.