Varian Edge

Varian Edge

Varian Edge съчетава най-модерните технологии за лъчетерапия на рак.

Varian EDGE в Анадолу Медицински Център

Системата Varian Edge, която Анадолу Медицински Център използва от юни 2018 година, е един от последните технологични продукти на компанията „Varian“. Това е интегрирана система, която обединява изискванията на клиничната стереотактична радиотерапия и радиохирургия в една платформа. Всички тумори в главата и тялото лесно могат да се лекуват с този апарат.

Предимства на системата Varian Edge

От проследяване в реално време до прецизиране на дозите. Устройството разполага с всички софтуерни и хардуерни системи, необходими на лекари, специалисти и техници за всички етапи от лечебния процес.

Точност под милиметър

Ключовите предимства на системата Varian Edge са прецизност и точност на обработката. Технологиите на системата позволяват лечението с лъчетерапия и радиохирургия да се извършва с прецизност и точност под милиметър до тумори във всяка част на тялото на пациента, като например:

  • белите дробове;
  • мозъка;
  • гръбначния мозък;
  • простатата;

Дозата на терапевтичното лъчение може лесно да се предава до всяка част от тялото на пациента на различни нива:

  • Представяне, позициониране на пациента
  • Проследяване на движението
  • Оформяне на лъча
  • Администриране на дозите.

Многолистен HD колиматор

Многолистният HD колиматор е със 120 листа и дебелина 2.5 mm и доставя високи дози лъчи в туморите с точност до милиметър, като предпазва здравите тъкани със същата прецизност. Радиацията може лесно да се насочи на правилното място чрез позиционирането на шест оси с масата „PerfectPitch 6 DoF“. Линейните и ъглови грешки се коригират автоматично в зависимост от позицията на пациента. Не е нужно пациентите да лежат на масата за допълнителни настройки на позицията им.

Синхронизация в реално време

След като пациентът се позиционира, всички работят с високо ниво на синхронизация в реално време чрез дигиталната архитектура на системата. Движението на пациента се наблюдава чрез сравняване на референтните стойности на 3D изображенията от подготвителния етап с изображенията от системата за мониторинг на оптичните повърхности  (OSMS) по време на сесията.

Правилното позициониране и проследяване на движението на пациента са важни за точното прецизиране на лечението на движещи се органи. За тази цел се използва интегрирана система за лъчелечение под визуален контрол (IGRT). Настройки на дозата се правят  чрез kV, конусно-лъчева компютърна томография (CBCT). През цялото време на лечението могат да се правят и MV изображения.

Мониторинг на дишането

Благодарение на системата за мониторинг на респираторната дейност, могат да бъдат проследени туморите, които се движат с дишането на пациента. Така се елиминира несигурността, свързана с движението на тумора, и терапиите, вкл. дозирането могат да се прилагат по-точно.

Технологията HyperArc в системата Edge позволява по-практично и по-бързо внедряване на лечения. Те се извършват при различни ъгли на приложенията на стереотактична мозъчна радиохирургия.

По-кратко времетраене на лечението

За интракраниални радиохирургични процедури, лъчението от множество точки се постига посредством некомпланарни лъчи от устройството „HyperArc HDRT“. По този начин дозата значително се намалява извън границите на тумора. Сканиращата система към масата и въртящата се глава, която излъчва лъчите автоматично проверява движението и елиминира прекъсванията, което води до по-кратко времетраене на лечението.

Техники на лечение с Varian Edge:

Области на приложение

Стереотактичната телесна лъчетерапия е полезна при лечение на малки и изолирани тумори, и често се използва при тумори на белия дроб, черния дроб, надбъбречната жлеза, простатата и панкреаса.

Предимства на Varian Edge

Устройството Varian Edge разполага с настройки за високи дози и скорост на две различни енергийни нива, което позволява по-кратки лечебни сесии. След амбулаторна процедура за осъществяване на терапевтичния сеанс, пациентите могат да продължат нормалния си живот без да се засяга ежедневието им.

Области на приложение

Стереотактичната радиохирургия се използва при лечение на малки и добре дефинирани граници. Това е метод, използван предимно за лечение на доброкачествени или злокачествени вътречерепни тумори, мозъчни метастази, тумори на гръбначния мозък и спинални метастази. Тези области на приложение изискват милиметрова точност и прецизност.

Предимства на Varian Edge

SRS е относително силно радиационно лечение. С помощта на насочващи терапията изображения се взема под внимание позиционирането на тумора и пациента. По този начин, могат да бъдат подавани много високи дози радиация към болната област, докато здравите тъкани са защитени.

Същност на VMAT

В техниката на третиране с VMAT, устройството се върти около пациента. Чрез преместване на многолистните колиматори се създават малки лъчеви полета, а чрез лъча се регулира плътността на лъчението. Дозата се променя в хода на облъчването. VMAT може да се разглежда като техника за лъчетерапия с коригираща се плътност с повече от една дъга.

Предимства

Продължителността на лечението зависими от областта на лечение, но е доста кратка в сравнение с други техники.

IMRT е модерна и сложна техника за лъчелечение, която осигурява максимална доза радиация към тумори, които се намират в близост до жизненоважни структури.

Значение на многолистните колиматори

При тази техника многолистните колиматори (MLC) се използват за създаване на малки частици в областта на лъча за регулиране на интензитета му. Радиацията с висока интензивност се подава към тумора и болните клетки умират, а ниската интензивност или минималното излъчване извън тумора защитават тъканите около критични органи.

IGRT е процес на вземане на цифрови рентгенографски изображения на пациент, чрез интегрирано образно оборудване. Прави се преди всяка сесия на облъчване, а при необходимост и по време на облъчване. Позиционирането се извършва в съответствие с планирането на томографските изображения на анатомичните структури на пациента и местоположението на тумора.

Лечението със системата Varian Edge се ръководи от 2D KV или MV и 3D CBCT рентгенографски изображения, което гарантира, че пациентът е в правилната позиция по време на сеанса.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти