Varian Edge

Varian Edge е едно от устройствата за радиотерапия, които съчетават най-модерните технологии за лечение на рак. Целта на радиотерапията е да контролира или напълно да елиминира раковите тъкани с високоенергийни лъчи. Също и да защитава от радиация здравите органи около раковата тъкан.

Системата Varian Edge, която Анадолу Медицински Център използва от юни 2018 година, е един от последните технологични продукти на компанията „Varian“. Това е интегрирана система, която обединява изискванията на клиничната стереотактична радиотерапия и радиохирургия в една платформа. Всички тумори в главата и тялото лесно могат да се лекуват с този апарат.

От проследяване в реално време до прецизиране на дозите. Устройството разполага с всички софтуерни и хардуерни системи, необходими на:

 • лекари;
 • специалисти по медицинска физика;
 • техници;

За всички етапи от лечебния процес.

Точност под милиметър

Ключовите предимства на системата Varian Edge са прецизност и точност на обработката. Технологиите на системата Edge позволяват лечението с лъчетерапия и радиохирургия да се извършва с прецизност и точност под милиметър до тумори във всяка част на тялото на пациента, като например:

 • белите дробове;
 • мозъка;
 • гръбначния мозък;
 • простатата;

Дозата на терапевтичното лъчение може лесно да се предава до всяка част от тялото на пациента на различни нива:

 • Представянето, позиционирането на пациента;
 • проследяването на движението;
 • оформянето на лъча;
 • технологиите за администриране на дозите;

Всички работят с високо ниво на синхронизация в реално време чрез дигиталната архитектура на системата Edge. С Edge системата, интракраниалните или екстракраниалните тумори могат да бъдат наблюдавани в реално време. Така и изчислените корекции на позицията на пациента могат лесно да се извършват чрез леглото на пациента, което може да се движи по 6 оси.

Многолистен HD колиматор

Той е със 120 листа и дебелина 2.5 mm доставя високи дози лъчи в туморите с точност до милиметър, като предпазва здравите тъкани със същата прецизност. Радиацията може лесно да се насочи на правилното място чрез позиционирането на шест оси с масата „PerfectPitch 6 DoF“. Линейните и ъглови грешки се коригират автоматично в зависимост от позицията на пациента. Не е нужно пациентите да лежат на масата за допълнителни настройки на позицията им.

След като пациентът се позиционира посредством системата „Edge“, се използва система за проследяване в реално време. Движението на пациента се наблюдава чрез сравняване на референтните стойности на 3D изображенията от подготвителния етап. Така и изображенията от системата за мониторинг на оптичните повърхности  (OSMS) по време на сесията, без ползване на маркери. Правилното позициониране и проследяване на движението на пациента са много важни за точното прецизиране на лечението на движещи се органи. За тази цел се използва интегрирана система за лъчелечение под визуален контрол (IGRT) към устройството „Edge“. Настройки на дозата под визуален контрол (kV, конусно-лъчева компютърна томография (CBCT). Както и MV изображения) могат да се правят през цялото време на лечението. По време на дозирането се наблюдава и движението в следствие на респираторна дейност.

Мониторинг на дишането

Благодарение на системата за мониторинг на респираторната дейност, могат да бъдат проследени туморите, които се движат с дишането на пациента. Така се елиминира несигурността, свързана с движението на тумора, и терапиите могат да се прилагат по-точно. Технологията HyperArc в системата Edge позволява по-практично и по-бързо внедряване на лечения. Те се извършват при различни ъгли на приложенията на стереотактична мозъчна радиохирургия. За интракраниални радиохирургични процедури, лъчението от множество точки се постига посредством некомпланарни лъчи от устройството „HyperArc HDRT“. По този начин дозата значително се намалява извън границите на тумора. Сканиращата система към масата и въртящата се глава, която излъчва лъчите автоматично проверява движението и елиминира прекъсванията, което води до по-кратко времетраене на лечението.

Сред техниките на лечение с Varian Edge ™ са:

Стереотактична телесна лъчетерапия (SBRT)

Приложенията за стереотактична радиохирургия извън областта на мозъка и гръбначния мозък се наричат стереотактична телесна лъчетерапия. При този тип лечение туморите във всяка част на тялото се лекуват с по-малко сеанси, в по-малки области и с по-високи дози. Поради тяхното местоположение, туморите може да се движат с дишането или движението на органите. Следователно е трудно тези тумори да се фиксират точно. Определянето на туморното движение и отчитането на това движение при стереотактично лечение с висока доза радиация са от решаващо значение, за да се гарантира, че желаната доза се дава точно на тумора. Например, тумор в бял дроб може да бъде изместен при дишане, затова по време на лъчението трябва да се проследява туморното движение, причинено от дишането. Стереотактичната телесна лъчетерапия е полезна при лечение на малки и изолирани тумори, и често се използва при тумори на белия дроб, черния дроб, надбъбречната жлеза, простата и панкреаса.

Устройството разполага с настройки за високи дози и скорост на две различни енергийни нива, което позволява по-кратки лечебни сесии. След амбулаторна процедура за осъществяване на терапевтичния сеанс, пациентите могат да продължат нормалния си живот без да се засяга ежедневието им.

Стереотактична радиохирургия (SRS)

SRS е относително силно радиационно лечение за тумори и болестни лезии в мозъка и централната нервна система, в един или повече сеанси, със запазване на здравата тъкан в околността. Приложенията на SRS изискват милиметрична точност и прецизност. При SRS лечението с помощта на насочващи терапията изображения се взема под внимание позиционирането на тумора и пациента. По този начин, могат да бъдат подавани много високи дози радиация към болната област, докато нормалните тъкани са защитени. Това е неинвазивен модел на лечение. Стереотактичната радиохирургия обикновено се извършва в един или няколко сесии и може да доведе до бързи резултати при някои тумори, подобно на хирургическите операции в тази област.

Стереотактичната радиохирургия се използва при лечение на малки и добре дефинирани граници. Това е метод, използван предимно за лечение на доброкачествени или злокачествени вътречерепни тумори, мозъчни метастази, тумори на гръбначния мозък и спинални метастази. За осигуряване обездвижването на пациента по време на лечението се използват помощни устройства.

Терапия с обемно адаптирана дъга (VMAT)

В техниката на третиране с VMAT, устройството излъчва отвътре, докато се върти около пациента. По време на облъчването чрез преместване на многолистните колиматори се създават малки лъчеви полета, а чрез лъча се регулира плътността на лъчението. Дозата се променя в хода на облъчването. По тази причина, VMAT може да се разглежда като техника за лъчетерапия с коригираща се плътност с повече от една дъга. Продължителността на лечението варира в зависимост от областта на лечение, но е доста кратка в сравнение с други техники.

Лъчетерапия с модулирана интензивност (IMRT)

IMRT е модерна и сложна техника за лъчелечение. Тя осигурява защита на здравите околни тъкани, като същевременно осигурява максимална доза към тумори, които се намират в близост до жизненоважни структури. При тази техника многолистните колилатори (MLC) се използват за създаване на малки частици в областта на лъча за регулиране на интензитета му. Радиацията с висока интензивност се подава към тумора и болните клетки умират, а с изпращане на ниска интензивност или минимално излъчване извън тумора се защитават тъканите около критични органи.

Радиотерапия, насочвана от изображение (IGRT)

IGRT е процес на вземане на цифрови рентгенографски изображения на пациент, чрез интегрирано образно оборудване, преди всяка сесия на облъчване (при необходимост и по време на облъчване) и позициониране на пациентите според тези изображения. Позиционирането се извършва в съответствие с планирането на томографските изображения на анатомичните структури на пациента и местоположението на тумора. Лечението със системата Varian Edge се ръководи от 2D KV или MV и 3D CBCT рентгенографски изображения, което гарантира, че пациентът е в правилната позиция по време на сеанса.

Доктори специалисти