Диагностика на рак за 24 часа

Намери доктор

Диагностика на рак за 24 часа

Диагностика на рак за 24 часа | Anadolu Medical Center

Значението на експертизата по патология при лечението на рака несъмнено е огромно. Съвременната диагностика на рак трябва да бъде бърза, пълна и безупречна. С този приоритет, новите технологии и методи, в Анадолу Медицински Център диагноза се поставя в рамките на 24 часа и лечението на рака започва без загуба на време. Специалистите по патология проф. Д-р Хусеин Балоглу, проф. Д-р Йондер Йонгюрю и проф. Д-р Зафер Кючюкодаджъ на Анадолу Медицински център обясняват как се осъществява процеса в отдел Патология.

Ракът не е единотипна болест

В патологията се използват много антитела, наречени “биомаркери”, които са разработени срещу група молекули. Резултатите са сигурни, когато тези антитела се използват на място и правилно. Например, при изследване на проба от костта на пациент с болка в костите, вече може да се разбере, че това състояние не е свързано с костта, а с метастази на рак на гърдата.

На първо място, ракът не е отделна болест, а огромна област с около 200 основни групи и много техни подгрупи. Ето защо, има много подробности, които трябва да се вземат предвид при диагностика на рак. От тази гледна точка, от решаващо значение да се назове правилно всеки вид тумор. Леченията, които ще се приложат след диагнозата могат да са различни в зависимост от вида на рака и пациента. Следователно, не е достатъчно да се каже, че взетите биопсии са само анормални, тоест съдържат ракови клетки. Трябва да се определи и конкретния тип рак, за да се планира и конкретното лечение. Биопсия, взета от гърдата след патологично изследване не се именува просто като рак на гърдата, а се определя и типа му. Освен това се изяснява кои лекарства могат да се използват за лечението и се създава самият план за лечение.

Друг важен момент е, че всички тези процеси се извършват в съответствие с международните стандарти. Дори ако взетата биопсия се изследва в която и да е държава, ще се създаде доклад по патология, съдържащ същата диагноза и информация. Това е възможно само при щателно прилагане и проследяване на правилата, основани на знанието.

Колкото по-бързо, толкова по-малко стрес

Естествено е пациентите да се стресират, докато чакат резултатите от патологията. Ето защо е важно да разполагате с цялото необходимо оборудване, за да диагностицирате най-рано болестта и да насочите пациента към лечение възможно най-скоро. Необходимо е да разполагате както с необходимото оборудване, така и с квалифициран и достатъчен персонал. Освен това за правилна дейност на лабораторията трябва да се прилагат и качествени консумативи. Процесът на диагностика е много по-ефективен и по-бърз с обединяването на всичко това. С редки изключения, диагнозата на рутинна биопсия на гърдата може да бъде поставена в рамките на 24 часа. По този начин, стресът на пациентките в процеса на изчакване се свежда до минимум и подходящото лечение се започва, без да се губи време.

Патологичната лаборатория на Анадолу Медицински център бързо изпълнява и тестове за молекулярна патология. Благодарение на приложенията за кръвна биопсия, туморните клетки и изследванията на генетичен материал в кръвните проби могат да бъдат открити още, когато туморът е много малък.

Разбира се, лекарствата и методите на лечение са предмет, които са различни за всеки един пациент. Най-подходящото лечение за всеки един пациент се определя от мултидисциплинарните туморни съвети на Анадолу Медицински Център. Те обединяват специалисти от всички медицински специалности за решението на всеки пациентски случай. А това е и един от международните стандарти на Европейския съюз на раковите институти (OECI), чийто член е и Анадолу Медицински център.