Диагностика на рак за 24 часа

Намери доктор

Диагностика на рак за 24 часа

Диагностика на рак за 24 часа | Anadolu Medical Center

Значението на експертизата по патология при лечението на рака несъмнено е огромно.

Съвременната диагностика на рак трябва да бъде бърза, пълна и безупречна. С новите технологии и методи в Анадолу Медицински Център, диагноза се поставя в рамките на 24 часа и лечението на рака започва без загуба на време. Проф. д-р Хюсеин Балоглу, проф.д-р Йондер Йонгюрю и проф.д-р Зафер Кючюкодаджъ обясняват как се осъществява процеса в отделението по Патология на Анадолу Медицински Център.

Ракът не е единотипна болест

В патологията се използват много антитела, наречени “биомаркери”, които са разработени срещу група молекули. Резултатите са сигурни, когато тези антитела се използват на място и правилно. Например, при изследване на проба от костта на пациент с болка в костите, може да се разбере дали състоянието е свързано с костта или с метастази на рак на гърдата.

На първо място, ракът не е отделна болест, а огромна област с около 200 основни групи и много техни подгрупи. Ето защо, има много подробности, които трябва да се вземат предвид при диагностика на рак. От тази гледна точка, от решаващо значение да се назове правилно всеки вид тумор. Леченията, които ще се приложат след диагнозата са различни в зависимост от вида на рака и пациента. Следователно, не е достатъчно да се каже, че взетите биопсии са само анормални, тоест съдържат ракови клетки. Трябва да се определи и конкретния тип рак, за да се планира и конкретното лечение. Резултатът от биопсия, взета от гърдата не е просто като рак на гърдата, а се определя и типа му. Освен това се изяснява кои лекарства могат да се използват за лечението и се създава самият план за лечение.

Друг важен момент е, че всички тези процеси се извършват в съответствие с международните стандарти. Дори ако взетата биопсия се изследва в която и да е държава, ще се създаде доклад по патология, съдържащ същата диагноза и информация. Това е възможно само при щателно прилагане и проследяване на правилата, основани на знанието.

Колкото по-бърза диагностика на рак, толкова по-малко стрес

Естествено е пациентите да се стресират, докато чакат резултатите от патологията. Затова е важно да разполагате с цялото необходимо оборудване, за да диагностицирате най-рано болестта и да насочите пациента към лечение възможно най-скоро. Необходимо е да разполагате както с необходимото оборудване, така и с квалифициран и достатъчен персонал. За правилна дейност на лабораторията трябва да се прилагат и качествени консумативи. Процесът на диагностика е много по-ефективен и по-бърз с обединяването на всичко това. С редки изключения, диагнозата на рутинна биопсия на гърдата може да бъде поставена в рамките на 24 часа. Така стресът на пациентките в процеса на изчакване се свежда до минимум и подходящото лечение се започва, без да се губи време.

Патологичната лаборатория на Анадолу Медицински център бързо изпълнява и тестове за молекулярна патология. Благодарение на приложенията за кръвна биопсия, туморните клетки и изследванията на генетичен материал в кръвните проби могат да бъдат открити още, когато туморът е много малък.

Разбира се, лекарствата и методите на лечение са предмет, които са различни за всеки един пациент. Най-подходящото лечение за всеки един пациент се определя от мултидисциплинарните туморни съвети на Анадолу Медицински Център. Те обединяват специалисти от всички медицински специалности за решението на всеки пациентски случай. Това е един от международните стандарти на Европейския съюз на раковите институти (OECI), чийто член е и Анадолу Медицински център.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.