Молекулярни методи отварят нови хоризонти

Намери доктор

Молекулярни методи отварят нови хоризонти

Молекулярни методи отварят нови хоризонти | Anadolu Medical Center

Молекулярни методи отварят нови хоризонти

Понякога очакването на диагнозата е по-тежко от самото лечение на рак. Естествено е пациентите със съмнение за рак да са стресирани, докато чакат резултатите от патологията. Затова е важно болницата да разполага с цялото необходимо оборудване и опитни специалисти за бърза диагностика.

„През последните години молекулярните методи са най-голямото постижение в патологичната практика за диагностициране на онкологични заболявания.“ споделя проф. д- Зафер Кючукодаджи – Специалист по патология, Анадолу Медицински Център.

Какъв е процесът на патологична диагностика?

В почти всички случаи на тумори окончателната диагноза се поставя чрез биопсия. При хематологичните видове рак може да се наложи да се изследват заедно тъканна биопсия и цитологични проби. Например, при диагностицирането на левкемия или лимфом е важно да се оценят заедно биопсии от костен мозък и цитологични проби от аспирация. Също при злокачествените заболявания на централната нервна система и меките тъкани, често срещан рак в детска възраст, правилната диагноза, класификация и определяне на възможното лечение се извършват чрез молекулярни методи.

Молекулярни методи

Сред съвременните молекулярни методи, използвани за определяне на диагнозата, прогнозата и лечението в патологията са:

  • флуоресцентна in situ хибридизация (FISH)
  • полимеразна верижна реакция (PCR)
  • методи за анализ на последователностите (секвениране на Sanger и секвениране от следващо поколение – NGS).

Много фактори трябва да бъдат оценени заедно – количеството на тумора, броя на целевите гени, и да се вземат предвид за определяне на лечението, клиничните очаквания и разходите.

В патологията се използват много антитела, наречени “биомаркери”, които са разработени срещу група молекули. Резултатите са сигурни, когато тези антитела се използват на място и правилно. Например, при изследване на проба от костта на пациент с болка в костите, може да се разбере дали състоянието е свързано с костта или с метастази на рак на гърдата.

Следващи стъпки 

Патологичното изследване на биопсия от туморна тъкан започва с морфологична оценка. Спектърът на диференциалната диагноза, определен морфологично, се подкрепя от хистохимия и имунохистохимично оцветяване. Окончателната диагноза на много детски тумори обаче се прави с добавянето на молекулярни тестове.

Молекулярните тестове са най-голямия напредък в патологията за диагностициране на рак и при идентифициране на подходящи пациенти за таргетни терапии. Докато in situ хибридизацията и методите, базирани на PCR, донесоха много иновации, много генни анализи могат да се извършват едновременно с NGS, който се използва през последните години.

Колко време отнема процеса на патологична диагностика?

В случаите, когато за диагнозата са достатъчни морфологични и имунохистохимични данни, диагнозата се поставя в рамките на 24 часа. Молекулярните тестове за диагностика и лечение приключват между 1 ден (FISH и PCR-базирани тестове) и 1 седмица (NGS), в зависимост от използвания метод и броя на молекулярните промени, които трябва да се изследват.

Съвременната диагностика на рак трябва да бъде бърза, пълна и безупречна. С новите технологии и методи в отделението по Патология на Анадолу Медицински център диагноза се поставя бързо и лечението на рак започва незабавно.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.