Съвременно лечение на белодробен рак

Намери доктор

Съвременно лечение на белодробен рак

Съвременно лечение на белодробен рак | Anadolu Medical Center

Съвременното лечение на белодробен рак има по-висока успеваемост с развитието на технологиите.

С тяхна помощ откриването на генетичната структура на болестите дава възможност за изготвяне на строго индивидуално лечение на пациентите. В зависимост от заболяването и състоянието на пациента се прилага комбинация от различни методи на лечение като хирургия, химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия.

Основните два вида белодробен рак

Дребноклетъчният белодробен рак обикновено се лекува с химиотерапевтични и лъчетерапевтични методи. При него, освен в редки изключения, няма възможност за хирургична намеса. Тя обаче е най-важният и най-радикален метод на лечение на недребноклетъчния рак на белите дробове.

Освен в редки изключения, оперативното лечение не се препоръчва за пациенти, които имат разсейки в медиастиналните лимфни възли. Операцията цели да отстрани лимфните възли, заедно с част или дял от белия дроб, или целия бял дроб с тумора. Това налага използването на два различни хирургични метода – открита и закрита оперативна намеса. Откритата хирургична намеса е класически хирургичен метод, използван в продължение на десетилетия, и се отличава с относително по-големи разрези. Той води до по-сериозно въздействие на пациента, болките са по-силни и е съпроводен с по-дълъг възстановителен период с повече усложнения.

Закритата хирургична намеса.

Видеоторакоскопията е хирургичен метод, използван и при други белодробни операции, който се прилага много успешно през последните 20 години. Той причинява по-малко болка на пациента, тъй като се извършва през малки отвори, а не през големи разрези.

Роботизираната хирургия е друг вид закрита хирургична намеса, която намира широко приложение през последното десетилетие. При този хирургичен метод в тялото на пациента се правят малки отвори, след което в тях се поставят изключително чувствителни и гъвкави устройства за хирургични операции, които се управляват дистанционно. Роботизираната хирургия има повече предимства от видеоторакоскопския метод, като например по-малко усложнения, по-малко болка и по-малко кървене. И все пак, невинаги може да се прибегне до закрита хирургична намеса.

Независимо от използвания хирургичен метод за лечение на белодробен рак, при липса на усложнения пациентите се изписват от болницата след 3 до 5 дни. Времето, след което пациентите се връщат към обичайните си ежедневни дейности, зависи от използвания оперативен метод, възрастта и показателите на пациента. Целта при всички случаи е постигането на възможно най-кратък възстановителен период.

Стереотактична телесна лъчетерапия

Развитието на технологиите доведе до все по-широки приложения на стереотактична телесна лъчетерапия. Естествено при рака на белия дроб, туморите се движат с дишането, което затруднява точното им фиксиране за конвенционална лъчетерапия. Проследяването на движението на тумора и синхронизирането на лъчетерапията с дишането е възможно с най-новите системи в радиационната онкология. При този тип лечение туморите във всяка част на тялото се лекуват с по-малко сеанси и с по-високи дози радиация като дозата се насочва точно към тумора. Стереотактичната телесна лъчетерапия е полезна при лечение на малки и изолирани тумори. Често се използва при тумори на белия дроб. Анадолу Медицински Център разполага с последните модели системи за стереотактична радиохирургия и радиотерапия като Cyberknife M6 и Varian Edge.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.