Новини

Сподели [social_share/]

Съвременно лечение на белодробен рак

Съвременното лечение на белодробен рак има по-висока успеваемост с помоща на развитието на технологиите. С тяхна помощ откриването на генетичната структура на болестите дава възможност за изготвяне на строго индивидуално лечение на пациентите. В зависимост от заболяването и състоянието на пациента се прилага комбинация от различни методи на лечение като хирургия, химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия.

Основните два вида белодробен рак са: дребноклетъчен рак на белите дробове и недребноклетъчен рак на белите дробове.

Дребноклетъчният белодробен рак обикновено се лекува с химиотерапевтични и лъчетерапевтични методи. При него, освен в редки изключения, няма възможност за хирургична намеса. Тя обаче е най-важният и най-радикален метод на лечение на недребноклетъчния рак на белите дробове.

Освен в редки изключения, оперативното лечение не се препоръчва за пациенти, които имат разсейки в медиастиналните лимфни възли. Операцията цели да отстрани лимфните възли, заедно с част или дял от белия дроб, или целия бял дроб с тумора. Това налага използването на два различни хирургични метода – открита и закрита оперативна намеса. Откритата хирургична намеса е класически хирургичен метод, използван в продължение на десетилетия, и се отличава с относително по-големи разрези. Той води до по-сериозно въздействие на пациента, болките са по-силни и е съпроводен с по-дълъг възстановителен период с повече усложнения.

Другият метод е закритата хирургична намеса.

Видеоторакоскопията е хирургичен метод, използван и при други белодробни операции, който се прилага много успешно през последните 20 години. Той причинява по-малко болка на пациента, тъй като се извършва през малки отвори, а не през големи разрези.

Роботизираната хирургия е друг вид закрита хирургична намеса, която намира широко приложение през последното десетилетие. При този хирургичен метод в тялото на пациента се правят малки отвори, след което в тях се поставят изключително чувствителни и гъвкави устройства за хирургични операции, които се управляват дистанционно. Роботизираната хирургия има повече предимства от видеоторакоскопския метод, като например по-малко усложнения, по-малко болка и по-малко кървене. И все пак, невинаги може да се прибегне до закрита хирургична намеса.

Независимо от използвания хирургичен метод за лечение на белодробен рак, при липса на усложнения пациентите се изписват от болницата след 3 до 5 дни. Времето, след което пациентите се връщат към обичайните си ежедневни дейности, зависи от използвания оперативен метод, възрастта и показателите на пациента. Целта при всички случаи е постигането на възможно най-кратък възстановителен период.

Развитието на технологиите доведе до все по-широки приложения на стереотактична телесна лъчетерапия. Естествено при рака на белия дроб, туморите се движат с дишането, което затруднява точното им фиксиране за конвенционална лъчетерапия. Проследяването на движението на тумора и синхронизирането на лъчетерапията с дишането е възможно с най-новите системи в радиационната онкология. При този тип лечение туморите във всяка част на тялото се лекуват с по-малко сеанси и с по-високи дози радиация като дозата се насочва точно към тумора. Стереотактичната телесна лъчетерапия е полезна при лечение на малки и изолирани тумори. Често се използва при тумори на белия дроб. Анадолу Медицински Център разполага с последните модели системи за стереотактична радиохирургия и радиотерапия като Cyberknife M6 и Varian Edge.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2020
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.