Приложение в гръдната хирургия

При роботизираната гръдна хирургия се правят малки отвори в гръдната кухина като се използва роботизираната система Da Vinci. Тя се състой от три основни части – конзола на хирурга, модул на пациента с 4 интерактивни лоста и монитор за триизмерна визуализация с висока резолюция.

Инструментите, които съчетават симулация на човешката китка, чувствителното контролиране на движенията и високоразделителните триизмерни образи. Те помагат на хирурга да преодолее ограниченията на методите на конвенционалната отворена хирургия или на торакоскопичните хирургични методи. Чрез този подход е възможно да се изпълнят множество комплексни интервенции.

Хирургът, използващ робота Da Vinci, стои зад конзолата и вижда триизмерни образи на оперираната зона. Системата отчита движенията на ръката на хирурга и ги предава на интерактивните лостове на робота. Микродвиженията на инструментите на Da Vinci се контролират от компютърен процесор в системата.

Финните и прецизни лостове на робота предлагат набор от движения, извън лимитите на човешката китка. По този начин е възможно да се изпълняват маневри, които са невъзможни при конвенционалните лапароскопични и торакоскопичнитози инструменти. Всеки лост извършва 540 градусови движения и осигурява повече прецизност на хирурга, в сравнение с възможността на човешката ръка да извършва до 180 градусови движения.

ПРИЛОЖЕНИЕ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ

Приложенията в гръдната хирургия включват хирургично отстраняване на целия бял дроб (пневмонектомия), на един дял (лобектомия) или един сегмент (сегментектомия). Нещо повече, роботът може успешно да се прилага при езофагиални операции (на хранопровода) и операции на кисти и тумори, намиращи се в областта между белите дробове, наричана медиастинум.

ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА РОБОТОЗИРАНАТА ХИРУРГИЯ ОТ ВИДЕО-ТОРАКОСКОПИЯТА В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ?

При видео-асистираната торакоскопия (VATS) се загубва чувството за дълбочина, тъй като изображението е двуизмерно. Това може да намали координацията между ръцете и очите и да увеличи потенциалния риск от усложнения, тъй като манипулациите се извършват близо до жизненоважни органи. От своя страна, роботизираната хирургия позволява едновременно увеличение на образа с 10-12 пъти и триизмерно изображение. Не по-маловажно е ограничената способност на движение на уредите при видеоторакоскопия спрямо много висока способност за маневриране с възможността за 540 градусово движение на лостовете на робота.

ПОЛЗИ ЗА ХИРУРГА И ПАЦИЕНТА

Роботизираната хирургия предлага на хирурга триизмерни изображения с висока резолюция. Също така и по-широка гама движения, по-безопасни и по-удобни манипулации по време на операцията, при това в седнало положение.

След операция пациентът преживява по-малко болка, с по-малък белег, по-къс болничен престой, намалена кръвозагуба, по-малко усложнения, по-кратко време за възстановяване и по-бързо връщане към нормалното ежедневие.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РОБОТИЗИРАНАТА ХИРУРГИЯ ПРИ ОНКОБОЛНИ?

Подходящи пациенти са тези, които имат тумор под 5 см. в един от дяловете на белия дроб. Тази група пациенти може безопасно да премине през медиастинална лимфна дисекция, което е много важно при лобектомия и пациенти с рак, спазвайки онкологичните принципи. Нещо повече, отчитат се и случаи с премахване на целия бял дроб.

Експертите подчертават, че усъвършенстването в областта на роботизираната хирургия, ще позволи да се правят все по-сложни интервенции.

Доктори специалисти