Фондация Анадолу

Фондация Анадолу

Историята на Анадолу Груп

Семейства Язачъ и Йозилхан произхождат от сърцето на Анадола и изграждат своя живот в Истанбул. Камил Язачъ е роден в Нигде-Аксарай, а Изет Йозилхан е роден в Пусатли.

И за двете семейства Язачъ и Йозилхан зората на 1950-те години е началото на техния бизнес в Тахтакале. Докато мечтаели за своето бъдеще, те успели да оформят един общ идеал. Постигайки своите цели чрез решителност и усилия. Те започнали да правят планове за това как да споделят плодовете от своята работата с хора от Анадола. Семействата напълно познавали бедността и липсата на образование в родното си място.

В преследване на идеал

През 1979 г., 28 години, след като полагат основите на Анадолу Груп, двете семейства осъзнават, че вече е време да материализират големите си идеали. Така създават Анадолу Фондация за образование и социално подпомагане, чрез която да предоставят изцяло безвъзмездни услуги в най-значимите за хората области като здравето и образованието.

Първите проекти на фондацията са реализирани в родните градове на двете семейства:

  • основно училище, на името на Мустафа Язачъ в Нигде Аксарай;
  • студентско общежитие на името на Весиле Йозилхан в Кайзери Томарза.

След тези пионерски проекти, Фондация Анадолу повече от 40 години осигурява на Турция повече от 50 проекта, вкл.:

  • три болници;
  • факултети;
  • училища;
  • общежития;
  • спортни и социални заведения.

Така Фондацията допринася за бъдещето на повече от 20 000 студенти, като им отпуска безвъзмездни стипендии.

Фондация Анадолу успява да бъде на точното място в точния момент.

Например след голямото земетресение в Турция Фондацията подпомага не само строежа на училища, но също така доставя необходимия строителен материал на оцелелите от земетресението, които са загубили домовете си. На няколко пъти Фондация Анадолу помага на граждани с увреждания, които не могат да си позволят инвалидни колички, но и заплаща разходите за лечението им.

Финансиране на Фондация Анадолу

Финансовите ресурси на Фондация Анадолу се формират изцяло от даренията на компании от Анадолу Груп. Компаниите от групата даряват на Фондацията 1-5 % от приходите си всяка година, а тя използва тези приходи за осигуряване на нови строителни проекти и за едно добре образовано ново поколение в Турция.