Сътрудничество с Джон Хопкинс МИ

Сътрудничество с Джон Хопкинс МИ, САЩ

Oт 2002 година досега, Анадолу Медицински Център работи в стратегическо сътрудничество с Джон Хопкинс Медицин Интернешънъл. Това ни позволява да твърдим, че осигуряваме най-висококачествени услуги в областта на здравеопазването.

Услугите, обект на договора за стратегическо сътрудничество с Джон Хопкинс МИ, включват:

  • Клинични и оперативните програми
  • Медицинско оборудване и технологични възможности
  • Приложения на информационните технологии
  • Човешки ресурси и управление на работата
  • Управление на клиничното качество
  • Прилагане на клинични пътеки за стандартизация в областта на здравеопазването
  • Управление на риска

Лекарите, медицинските сестри, техническият персонал и ръководителите на Анадолу Медицински Център се обучават в Джон Хопкинс МИ освен в своите области и по въпроси касаещи сигурността на пациентите, управление на болницата и контрол на инфекцията.

Също така, екипът на Анадолу Медицински Център има възможността да се свързва със специалистите на Джон Хопкинс МИ за второ медицинско мнение и телеконферентни брифинги.

За Johns Hopkins Medicine International:

Johns Hopkins Medicinе обединява лекарите и учените от Johns Hopkins University School of Medicine със здравните професионалисти, като изгражда интегрирана здравна система (Johns Hopkins Health System), която прилага стандартите за съвършенство на медицинското обучение, биомедицинските изследвания и клиничните прегледи за подобряване на човешкото здраве. По този начин се осигуряват дейностите по предотвратяване на заболяванията, поставяне на диагноза и лечение.

Johns Hopkins Medicine International сътрудничи с медицински организации в целия свят, за да съдейства за подобряване на здравеопазването в световен мащаб. Johns Hopkins Medicine International се явява точка за международни контакти на повече от 2,000 специалисти на Hopkins. Пациентът е в центъра на вниманието във всички програми и стандарти на обучението, изследването и обслужването.

Johns Hopkins Medicine с едно от най-добрите си звена The Johns Hopkins Hospital в Балтимор, Мериленд, от 1991 г. насам заема първо място в класацията на U.S. News & World Report за най-добрите болници в Америка.