Цени и финансови условия

Цени за лечение и финансови условия

Всички пациенти на Анадолу Медицински Център заслужават първокласно обслужване. Ето защо, ние разглеждаме добрата комуникация на финансовите условия като водещ приоритет за институцията.

Цени за лечение

Всеки пациент има своя история на заболяването, която се разглежда от съответен лекар или мултидисциплинарен екип специалисти. Ценообразуването на всяко лечение зависи от конкретния случай. В съответствие с необходимите допълнителни изследвания и методите на лечение се изготвя индивидуална сметка. Личният координатор запознава пациента или неговите близки с ориентировъчните цени за лечение.

Всички чуждестранни пациенти, преди да пристигнат в нашата болница, получават:

  • безплатно второ медицинско мнение за диагноза;
  • план сметка на препоръчителното лечение;
  • разходите за изследвания, медикаменти, интервенции и процедури;
  • включително и разходите за хоспитализация.

Цените за лечение и условията за плащане се разясняват от отдел „Международни услуги“ преди вашето пристигане, за да улесним неговата подготовка. Подхождаме с разбиране към всеки пациент и при възможност предлагаме извънболнично лечение и периодични пътувания за процедури, както правят доста българи.

Промяна на общата цена за лечение

  • Aко лечението се окаже по-скъпо от предвиденото

Всички чуждестранни пациенти получават план сметка на лечението, която включва разходите за изследвания, медикаменти, интервенции и процедури, включително и разходите за хоспитализация. По този начин пациентите могат да се подготвят финансово преди постъпване за лечение. В почти всички случаи действителните разходи за лечение отговарят на предварителната ни оценка.

  • Ако разходите за лечение се окажат по-малки от заплатеното

Разбира се остатъкът от сумата се връща на пациента или финансиращата го организация (например Фонда за лечение). Пациентите имат възможност да следят парите по сметката си и да ги използват при бъдещи посещения. Прозрачността при финансовите транзакции е изключително важна за нас.

Начин на плащане

Пациентите за хоспитализация (тези, на които се налага престой в болницата) трябва да заплатят 20% от приблизителните разходи след като бъдат приети в болницата. Амбулаторните пациенти (тези, за които не се налага престой в болницата) не трябва да плащат авансово преди лечението в Анадолу Медицински Център.

Валутата в обръщение в Турция е турската лира. Анадолу Медицински Център приема разплащания в евро, щатски долари и турски лири. Плащанията за здравните услуги, осигурявани от нас могат да се извършват в брой, с кредитна карта (Visa, MasterCard или American Express) или чрез банков превод. На територията на Анадолу Медицински Център има банков клон, в който можете да обменяте валута.

Плащания по застрахователна полица

Освен това, Анадолу Медицински Център си сътрудничи с различни застрахователни компании от цял свят за улеснение на пациенти с международни здравни осигуровки. Съветваме Ви преди пристигане да обсъдите с отдел „Международни услуги“ подробностите относно тази възможност. При пристигане трябва да представите съответната застрахователна полица и други необходими официални документи. Нашият екип от отдел „Международни услуги“ ще се свърже със застрахователната компания за извършване на плащането в съответствие с условията, сроковете и договореностите на болницата.

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.