Метастази в мозъка – диагностика и лечение

Намери доктор

Метастази в мозъка – диагностика и лечение

Метастази в мозъка – диагностика и лечение | Anadolu Medical Center

Анадолу Медицински Център предлага диагностика и лечение на метастази в мозъка, използвайки технологии от световна класа.

Метастази в мозъка – диагностика

За да открие мозъчни метастази, лекарят ще извърши определени физически прегледи и ще вземе предвид пълната медицинска история. При тумори, които засягат мозъчните обвивки, освен образна диагностика се налага и извършването на ликворно изследване. В някои случаи се използват и определени неврологични изследвания за проследяване на мозъчните функции. Кръвните тестове могат да търсят признаци на метастатичен рак и да открият увреждане на органи като черния дроб.

Диагнозата на мозъчните метастази ще се постави на базата на образни изследвания, като КТ и ЯМР, чрез които ще се идентифицират туморните образувания в мозъка. Тези тестове също ще дадат информация за местоположението, размера и характеристиките на тумора и околната мозъчна тъкан. Компютърната томография е необходима за преглед на мозъка и признаци на метастатичен рак. За по-задълбочено изследване се препоръчва ЯМР сканиране. То използва магнити за визуализиране на части от мозъка, включително притока на кръв към различни области на мозъка. Могат да бъдат открити определени мозъчни отоци и лезии, а ЯМР ще определи точното местоположение на мозъчните тумори.

Метастази в мозъка – лечение

Леченията за мозъчни метастази варират според размера и други характеристики. Повечето мозъчни метастази са единични, но в 30% от случаите се откриват 3 или повече мозъчни метастази.

Хирургично лечение се препоръчва, когато:

  • Метастаза се намира в зона, която може безопасно да бъде отстранена
  • Има размер над 3 см
  • Прогнозата за продължителността на живота на пациента надвишава 3 месеца
  • Системният рак е ограничен и контролиран

Отстраняването на метастазата чрез операция е противопоказно, ако има няколко такива метастази, разпространени в мозъка, или ако прогнозата за продължителността на живота на пациента е много ниска, по-малко от 3 месеца.

Лъчетерапията е друг начин за отстраняване на мозъчни метастази и включва облъчване на целия мозък, на област от мозъка или стереотактична лъчетерапия (кибернож). При наличие на единична метастаза в главния мозък се препоръчва оперативно лечение, последвано от облъчване на главния мозък. При наличие на множество метастази в главния мозък се препоръчва цялостно облъчване на главния мозък или радиохирургия.

Химиотерапията има слаб ефект върху мозъчните метастази. Туморите, които имат склонност да метастазират в главния мозък, са значително по-резистентни на лечение с химиотерапия в сравнение с други органи и системи. Химиотерапия се прилага, когато пациентът страда от дребноклетъчен рак на белия дроб, рак на гърдата или лимфоми.

Мултидисциплинарен подход

Анадолу Медицински Център предлага диагностика и лечение на всички видове рак, включително мозъчни метастази, използвайки технологии за лечение на рак от световна класа. За да се постави правилна диагноза и назначи оптимално лечение, е необходим мултидисциплинарен екип. Пациентите на Онкологичния център се консултират от специалистите по хирургия, медицинска онкология, радиологична онкология, патология, нуклеарна медицина и биохимия, с цел установяване и предоставяне на най-добрия план за лечение.

Също така предлагаме цялостна програма за скрининг, разработена за ранна диагностика и превенцията на рака. Онкологичният център на Анадолу Медицински Център стриктно следва стандартите за грижа, разработени и практикувани от Johns Hopkins в изследванията на рака.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.