Медицинска онкология (химиотерапия)

Отделението по Медицинска онкология предлага диагностика и лечение на различни видове рак, превантивни мерки и клинични изследвания, както и чрез химиотерапия.

Плановете за лечение и наблюдение на всеки пациент се изготвят от мултидисциплинарен екип – специалисти от отделенията по хирургия, радиология, патология, нуклеарна медицина, вътрешни болести и радиационна онкология. По време на провеждане на терапията, в зависимост от нуждите на пациента, с него работи и екип по палиативни грижи, който включва алголог – специалист по овладяване на болката, диетолог и психолог. Не на последно място се избира и екип от медицински сестри, който да поеме грижите за онкоболните пациенти.

Химиотерапия

Химиотерапията, най-общо казано, е третиране на тумори с химични вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, тя е един от фундаменталните сегменти в лечението на рак. Прилага се в съответствие с вида тумор и спецификата на пациента.

Химиотерапията се прилага в някой или всички от следните случаи:

  • Пълно излекуване на пациента
  • Предотвратяване на разрастването на тумора
  • Спиране или забавяне на растежа на тумора
  • Елиминиране или потискане на симптомите, свързани с рака

Какви видове медикаменти се прилагат?

Медикаментите са различни. Някои от тях са хемотерапевтични (цитотоксини), съставени така, че да елиминират туморните клетки. Други влияят върху развитието на тумора и размножаването на туморните клетки (цитостатици). Има и хормонални и поддържащи медикаменти.

Кога се прилага химиотерапия?

При някои видове рак химиотерапията е единственият възможен метод на лечение. Някои тумори налагат последователно или едновременно прилагане на химиотерапия и лъчелечение. При други се изисква химиотерапия преди или след операция. Пълната продължителност и честота на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната програма, изработена за всеки пациент индивидуално в зависимост от състоянието му.

Психологична подкрепа

Често, в процеса на лечение, пациентите се нуждаят от психосоциална подкрепа. Мултидисциплинарният подход на лечение възприет в Анадолу Медицински Център означава, че пациентите и техните близки могат да получат психологическа помощ. Доказано е, че сътрудничеството и единодушието между семейството на пациента и лекуващия екип влияе положително на хода на лечението.

Хранене и диета

Балансираното и здравословно хранене не само укрепва съпротивителните сили на организма, но и помага за по-бързото преодоляване на заболяването. Анадолу Медицински Център предлага консултации с професионални диетолози на пациентите болни от рак. Консултацията с диетолог помага за създаването на програма за здравословно хранене, която включва вкусна храна и подпомага лечебния процес.

Третиране на болката

Отделението по Алгология (контрол на болката) е създадено, за да лекува пациенти, които страдат от хронична, инвалидизираща болка. Тук се извършва контрол на болка при рак, болка в гърба/врата, невропатии, мускулни болки, и посттравматични или хирургични болки.

Болката е лично изживяване и изисква индивидуален лечебен подход. След подробен преглед, специалистът по контрол на болката изготвя най-подходящия лечебен план. Налице са множество инвазивни методи за лечение като епидурални инжекции, блокаж на нерви, радиофреквентно лизиране, стимулация на гръбначния мозък, поставяне на гръбначни порт/помпени системи, които се прилагат успешно.