Химиотерапия (медицинска онкология)

Химиотерапия е едно от фундаменталните лечение на рак

Химиотерапия, най-общо казано е третиране на тумори с химични вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, тя е един от фундаменталните сегменти в лечението на рак. Прилага се в съответствие с вида тумор и спецификата на пациента.

химиотерапия в Анадолу Медицински Център

Химиотерапия се прилага в някой или всички от следните случаи:

  • Пълно излекуване на пациента
  • Предотвратяване на разрастването на тумора
  • Спиране или забавяне на растежа на тумора
  • Елиминиране или потискане на симптомите, свързани с рака

Какви видове медикаменти се прилагат?

Медикаментите за химиотерапия са различни. Някои от тях са цитотоксини, съставени така, че да елиминират туморните клетки. Други влияят върху развитието на тумора и размножаването на туморните клетки – цитостатици. Има и хормонални и поддържащи медикаменти, които се използват от медицинската онкология в лечението на рак.

Кога се прилага химиотерапия?

При някои видове рак единственият възможен метод на лечение е химиотерапия. Някои тумори изискват последователно или едновременно прилагане на химиотерапия и лъчетерапия. При други се изисква химиотерапия преди или след хирургична операция. Пълната продължителност и честота на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната програма, изработена за всеки пациент индивидуално в зависимост от състоянието му.

Мултидисциплинарен подход

Отделението по Медицинска онкология предлага диагностика и лечение на различни видове рак чрез химиотерапия, превантивни мерки и клинични изследвания за подобряване качеството на живот на пациента.

Плановете за лечение и наблюдение на всеки пациент се изготвят от мултидисциплинарен екип – специалисти от отделенията по хирургия, радиология, патология, нуклеарна медицина, вътрешни болести и радиационна онкология. По време на провеждане на терапията, в зависимост от нуждите на пациента, с него работи и екип по палиативни грижи, който включва специалист по контрол на болката, диетолог и психолог. Не на последно място се избира и екип от медицински сестри, който да поеме грижите за онкоболните пациенти.

Психологична подкрепа

Често, в процеса на лечение, пациентите се нуждаят от психосоциална подкрепа. В Анадолу Медицински Център, пациентите и техните близки могат да получат психологична помощ. Доказано е, че сътрудничеството и единодушието между семейството на пациента и лекуващия екип влияе положително на хода на лечението.

Хранене и диета при химиотерапия

Балансираното и здравословно хранене не само укрепва съпротивителните сили на организма, но и помага за по-бързото преодоляване на заболяването. Анадолу Медицински Център предлага консултации с професионални диетолози на пациентите болни от рак. Консултацията с диетолог помага за създаването на програма за здравословно хранене, която включва вкусна храна и подпомага лечебния процес.

Лечение на болката

Болката е лично изживяване и изисква индивидуален лечебен подход. След подробен преглед, специалистът по контрол на болката изготвя най-подходящия лечебен план. Налице са множество инвазивни методи за лечение на болката, които се прилагат успешно в Анадолу Медицински Център.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.