Медицинска онкология (химиотерапия)

Сподели [social_share/]

Медицинска онкология (химиотерапия)

Отделението по Медицинска онкология предлага диагностика и лечение на различни видове рак, превантивни мерки и клинични изследвания.

Плановете за лечение и наблюдение на всеки пациент се изготвят от мултидисциплинарен екип – специалисти от отделенията по хирургия, радиология, патология, нуклеарна медицина, вътрешни болести и радиационна онкология. По време на провеждане на терапията, в зависимост от нуждите на пациента, с него работи и екип по палиативни грижи, който включва алголог – специалист по овладяване на болката, диетолог и психолог. Не на последно място се избира и екип от медицински сестри, който да поеме грижите за онкоболните пациенти.

Химиотерапия

Химиотерапията, най-общо казано, е третиране на тумори с химични вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, тя е един от фундаменталните сегменти в лечението на рак. Прилага се в съответствие с вида тумор и спецификата на пациента.

Химиотерапията се прилага в някой или всички от следните случаи:

  • Пълно излекуване на пациента
  • Предотвратяване на разрастването на тумора
  • Спиране или забавяне на растежа на тумора
  • Елиминиране или потискане на симптомите, свързани с рака

Какви видове медикаменти се прилагат?

Медикаментите са различни. Някои от тях са хемотерапевтични (цитотоксини), съставени така, че да елиминират туморните клетки. Други влияят върху развитието на тумора и размножаването на туморните клетки (цитостатици). Има и хормонални и поддържащи медикаменти.

Кога се прилага химиотерапия?

При някои видове рак химиотерапията е единственият възможен метод на лечение. Някои тумори налагат последователно или едновременно прилагане на химиотерапия и лъчелечение. При други се изисква химиотерапия преди или след операция. Пълната продължителност и честота на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната програма, изработена за всеки пациент индивидуално в зависимост от състоянието му.

Психологична подкрепа

Често, в процеса на лечение, пациентите се нуждаят от психосоциална подкрепа. Мултидисциплинарният подход на лечение възприет в Анадолу Медицински Център означава, че пациентите и техните близки могат да получат психологическа помощ. Доказано е, че сътрудничеството и единодушието между семейството на пациента и лекуващия екип влияе положително на хода на лечението.

Хранене и диета

Балансираното и здравословно хранене не само укрепва съпротивителните сили на организма, но и помага за по-бързото преодоляване на заболяването. Анадолу Медицински Център предлага консултации с професионални диетолози на пациентите болни от рак. Консултацията с диетолог помага за създаването на програма за здравословно хранене, която включва вкусна храна и подпомага лечебния процес.

Третиране на болката

Отделението по Алгология (контрол на болката) е създадено, за да лекува пациенти, които страдат от хронична, инвалидизираща болка. Тук се извършва контрол на болка при рак, болка в гърба/врата, невропатии, мускулни болки, и посттравматични или хирургични болки.

Болката е лично изживяване и изисква индивидуален лечебен подход. След подробен преглед, специалистът по контрол на болката изготвя най-подходящия лечебен план. Налице са множество инвазивни методи за лечение като епидурални инжекции, блокаж на нерви, радиофреквентно лизиране, стимулация на гръбначния мозък, поставяне на гръбначни порт/помпени системи, които се прилагат успешно.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.