Диагностика и образна диагностика

Сподели [social_share/]

Диагностика и образна диагностика

Анадолу медицински център прилага най-съвременните методи за диагностика на база клинични, генетични, микробиологични, патологични изследвания и образна диагностика, с оглед най-ефикасно лечение на пациентите. Световните знания и постижения в нуклеарна медицина и радиология, намират непосредствено приложение в извършването на образна диагностика.

Клиничната лаборатория е създадена с цел да осигури качествени лабораторни услуги в съответствие с международните стандарти. Лабораторията е разделена на главна и сателитна. В главната лаборатория се правят биохимични, хематологични, ендокринни изследвания; мониторинг на медикаменти, туморни маркери, скринингови изследвания и ин-виво стимулация-супресия. В сателитните клинични лаборатории се извършват рутинни и спешни изследвания.

Медицинската генетика има за цел да проследи генетичната същност на наследствените болести, наследствените предразположения към заболявания и човешката патология. Специалистите ни проучват фамилната история на пациентите, планират изследвания за диагностика, поставят диагнози, правят оценка на резултатите и провеждат консултации. Генетичната консултация е услуга, предоставяна на пациенти, с цел да бъде обяснен риска за техните деца и роднини от първа и втора степен за евентуални бъдещи предразположения към заболявания.

В обхвата на микробиологията попада изследването на болестотворни микроорганизми, причинители на инфекции. Както и определяне на тяхната чувствителност към антибакериални средства и препоръчване на медикаменти с цел подходящо лечение и защита от заразяване. Микробиологията се състои от четири подкатегории – клинична бактериология, клинична вирусология, микология и паразитология. Като всяка една от тях се занимава с различно действащи микроорганизми.

В отделението по нуклеарна медицина

Тук специалистите ни определят дали костите и органите, например сърце, бъбреци, черен дроб, щитовидна жлеза и мозък функционират нормално и дали е налице рак, инфекция или травма. Един от най-модерните методи, който използват, е позитронната томография/компютърна томография. Това е най-бързата и прецизна апаратура за диагностика и наблюдение на рак. Тя дава по-пълна информация, отколкото ако се приложат двете техники поотделно.

Отделението по патология, което работи в направленията хирургична патология, цитопатология и при необходимост извършва и аутопсии, предоставя устни доклади на лекуващия лекар за резултатите от биопсии на пациенти с рак, без да се чака изготвяне на писмен доклад. По този начин се намалява времето за изчакване на резултатите и се дава възможност необходимото лечение да започне незабавно.

В отделението по радиология нашите специалисти работят с  най-модерната и съвременна апаратура, чрез която събират медицинска информация, необходима за  диагностика и лечение на различни заболявания. Процедурите, които се извършват в това отделение, са ултразвук, компютърната томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР);  каутеризация на кисти, абсцеси, жлъчни канали и тумори; минимално инвазивни процедури, поставяне на стент и емболизация и други.

 

Моля прегледайте бутоните в ляво, където ще намерите допълнителна информация за отделенията на този департамент.

 

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.