PET/CT – томография

PET/CT – Позитроннo емисионна томография / компютърна томография

Иновацията в образната диагностика – PET/CT съчетава технологията на PET (позитронна емисионна томография) и CT (компютърна томография).

PET CT в Анадолу Медицински Център

 

Същност на технологията

PET/CT е най-бързата и прецизна апаратура за диагностика и наблюдение на рак, създадена до момента. Томографът PET е много чувствителен и сканира образите на биологичните нарушения на молекулярно ниво, докато скенерът CT предоставя детайлно изображение на вътрената анатомия на тялото. Съчетанието на двете технологии в един апарат дава възможност за получаването на по-пълна информация с едно сканиране, отколкото ако се приложат поотделно.

Сканирането с PET дава много по-различни резултати от сканиране с ултразвук, рентген, ЯМР или КТ. Пет-скенерът позволява на специалистите да различат доброкачествените от злокачествените процеси. Той предоставя изображения на биологичните нарушения на молекулярно ниво. Това помага на докторите да открият анормална дейност на клетъчно ниво в много ранен стадий, преди да станат видими анатомичните изменения.

Предимства на PET/CT:

  • Раковите клетки се откриват с голяма точност още в ранен стадий
  • Може да се определи точното местонахождение дори на тумори с размер 0,5 см
  • Изключително чувствителен метод, използван за определяне на мястото за биопсия
  • В хода на лечението на рак може да се следи състоянието на раковите тъкани
  • Позволява да се определи до каква степен са увредени околните здрави тъкани
  • Прави възможно лечението на някои видове рак с лъчетерапия

Сред предимствата на PET/CT пред другите диагностични методи е и това, че премахва необходимостта от диагностични изследвания с материали с висока радиация. Образите, получени с тази нова технология, са жизнено важни за диагностиката на раковите заболявания и са важен компонент при взимане на решения от страна на лекарския екип.

Диагностика с PET/CT:

Процедура по сканиране

За извършване на PET/CT сканиране е необходимо интравенозно вкарване на малка доза радиоактивен материал. След изчакване за разпространение на материала, се извършва сканиране. Сканирането отнема около 10-15 минути, а цялата процедура около 1-1,5 часа. На следващия ден пацентът получава доклад от PET/CT сканирането. Важно е резултатите да бъдат обсъдени между специалиста по нуклеарна медицина и лекаря, назначил образната диагностика.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти