Томография – PET/CT

Сподели

Томография – PET/CT

Позитронна томография/компютърна томография

PET/CT предлага метод за образна диагностика, който съчетава технологията на PET (позитронна емисионна томография) и CT (компютърна томография) и дава възможност за получаването на по-пълна информация, отколкото ако се приложат двете техники поотделно. 

PET/CT е най-бързата и прецизна апаратура за диагностика и наблюдение на рак, създадена до момента. Анадолу Медицински Център е един от малкото центрове в Турция, който разполага с тази апаратура.

Предимства на PET/CT:

  • Раковите клетки се откриват с голяма точност още в ранен стадий
  • Може да се определи точното местонахождение дори на тумори с размер 0,5 см
  • Това е един изключително чувствителен метод, използван за идентификация на ракови клетки и определяне на мястото на биопсията
  • В хода на лечението на рак може да се следи състоянието на раковите тъкани и да се определи до каква степен са увредени околните здрави тъкани
  • Прави възможно лечението на някои видове рак с лъчетерапия, която е насочена само към болната тъкан, без да вреди на околната здрава тъкан
  • Разходите за PET/CT се покриват от застрахователите

Сред предимствата му пред другите диагностични методи е и това, че PET/CT премахва необходимостта от диагностични изследвания с материали с висока радиация. Образите, получени с тази най-нова технология, са жизнено важни за диагностиката на раковите заболявания и са важен компонент при взимане на решения от страна на лекарския екип.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени