PET/CT – томография

PET/CT – Позитроннo емисионна томография / компютърна томография

Иновацията в образната диагностика – PET/CT съчетава технологията на PET (позитронна емисионна томография) и CT (компютърна томография). Това дава възможност за получаването на по-пълна информация, отколкото ако се приложат двете техники поотделно. 

PET/CT е най-бързата и прецизна апаратура за диагностика и наблюдение на рак, създадена до момента. Анадолу Медицински Център е един от малкото центрове в Турция, който разполага с тази апаратура.

Предимства на PET/CT:

  • Раковите клетки се откриват с голяма точност още в ранен стадий
  • Може да се определи точното местонахождение дори на тумори с размер 0,5 см
  • Изключително чувствителен метод, използван за определяне на мястото на биопсията
  • В хода на лечението на рак може да се следи състоянието на раковите тъкани
  • Позволява да се определи до каква степен са увредени околните здрави тъкани
  • Прави възможно лечението на някои видове рак с лъчетерапия, която е насочена само към болната тъкан, без да вреди на околната здрава тъкан
  • Разходите за PET/CT се покриват от застрахователите

Сред предимствата на PET/CT пред другите диагностични методи е и това, че премахва необходимостта от диагностични изследвания с материали с висока радиация. Образите, получени с тази най-нова технология, са жизнено важни за диагностиката на раковите заболявания и са важен компонент при взимане на решения от страна на лекарския екип.

Доктори специалисти