Всеобхватна грижа за пациента

Иновативните и интегрирани медицински услуги на Анадолу Медицински Център се основават на приоритета за всеобхватна грижа за пациента. Всеки пациент се лекува индивидуално от мултидисциплинарен екип медицински специалисти. Предоставяме подкрепа на пациентите и техните близки по всички въпроси и на всеки етап от лечението им при нас.

Анадолу Медицински Център има успешни резултати в лечение на рак и други жизнено важни заболявания. Това се дължи както на модерното оборудване и съвременните методи, така и на мултидисциплинарния подход за лечение на всеки пациент. Именно резултатите са в основата на признанието, което получаваме от организации и пациенти от цял свят.

Анадолу Медицински Център обслужва пациенти от над 65 страни по всеобхватен и модерен начин. Предоставяме медицинско обслужване от световен стандарт и се стремим да повишим качеството на живот на нашите пациенти.

Медицински специалности

Авангардни технологии за лечение

MR Linac CMM

MR Linac е интелигентна технология, която съчетава високомагнитен резонанс и линеен ускорител в едно устройство. Благодарение на това, радиационните онколози проследяват всяко движение на тумора по време на лечението. Това допринася за насочване на радиационните лъчи директно към тумора, предпазване на околните тъкани и повишаване на качеството на живот на пациентите.

Radixact

Radixact е последният модел устройство от семейството апарати за томотерапия, което съчетава функциите на мегаволтова компютърна томография и линеен ускорител. По този начин се реализира адаптивна радиотерапия с модулиран интензитет и под визуален контрол. Спиралното въвеждане на лекарство е най-важната възможност, която предлага.

Discovery RT

Томограф „DISCOVERY RT“ се използва в подготвителния етап на лечението за пациенти, които ще се подлагат на лъчетерапия. Софтуерът  „4DCT“ в устройството безпроблемно изобразява движението на тумора в тялото при максимална ширина на зрителното поле.

Интраоперативна радиотерапия

Анадолу Медицински Център разполага с апаратура за осъществяване на интраоперативна радиотерапия. С нейна помощ се прилага прецизна лъчетерапия веднага след отстраняване на тумора, по време на самата операция. По този начин се повишава прецизността и се намалява продължителността на лечението.

Хибридна операционна зала

Хибридна операционна зала е концепция за нов тип операционна зала, където високотехнологични системи за образна диагностика и медицинска апаратура могат да се използват заедно. Анадолу Медицински Център разполага с 8 операционни зали с модерно медицинско оборудване във всички клонове, отговарящи на изискванията за безопасност на пациентите и служителите.

Роботизирана система Da Vinci XI

Системата за роботизирана хирургия Da Vinci XI осигурява прецизност на хирурга и комфорт на пациента. Благодарение на триизмерното изображение и високата маневреност, манипулациите се извършват лесно, бързо и прецизно.

Varian Edge

Varian Edge е интегрирана система, която обединява изискванията на клиничната стереотактична радиотерапия и радиохирургия в една платформа. В Анадолу Медицински Център се използва от 2018 година.

Cyberknife M6

Cyberknife M6 е последно поколение роботизирана радиохирургична система, която проследява тумора и синхронизира доставянето на радиацията до тумора с висока степен на чувствителност към дишането и неволните движения на пациента.

Опитни специалисти

Анадолу Медицински Център е средище на медицински специалисти с висока квалификация, завиден опит и поле за развитие на постижения в медицината. Именно тяхната компетентност и опит е един от ключовите елементи в цялостната позиция на Анадолу Медицински Център като референтна медицинска институция в региона и в света.
Намери доктор

Видео виж повече видео

Свържете се с нас