Хирургични науки

Сподели

Хирургични науки

Департамент Хирургични науки обхваща широк спектър от компетенции за лечение на редица заболявания в областта на пластичната, естетическата и реконструктивната хирургия; ортопедията и травматологията; детската хирургия; уши, нос и гърло.

Нашите специалисти, признати в целия свят, модерната апаратура, новаторските хирургични техники, чрез които интервенциите са с висока точност, с минимален риск и болка, методите и подходите, които са съвременни и персонализирани, са гаранция за подобряване качеството на живот на пациентите ни.

Чрез обучения и изследователска работа лекарите в департамент Хирургични науки  непрекъснато подобряват знанията и уменията си, усвояват иновативни подходи и прилагат ефективни клинични програми с цел да повишат функционалния капацитет на пациентите и да улеснят ежедневните им навици.

Департамент Хирургични науки обхваща следните медицински области:

 • Отделението по детска хирургия предлага здравни услуги като диагностика, дохирургични, хирургични и след оперативни грижи за деца от 0 до 18 години.
 • Отделението по естетична, пластична и реконструктивна хирургия предлага широка гама от услуги и извършва множество козметични и реконструктивни процедури, които не изискват хоспитализация.
 • Отделението по ортопедия и травматология предоставя диагностични, лечебни и рехабилитационни услуги при заболявания на опорно-двигателната система.
 • Клиниката по хирургия на гърдата извършва скрининг, клинични прегледи и изготвя индивидуални програми за наблюдение
 • Стомашното подшиване, ръкавичната гастректомия и стомашният байпас са сред методите за лечение при хирургия на хора със затлъстяване.
 • Отделението по уши, нос и гърло предоставя мултидисциплинарно и хирургично лечение на пациенти с проблеми в областта на главата и шията, свързани с ушите, носа и гърлото.

Диагностични техники:

 • Разговор с пациента и преглед от лекар
 • Общи лабораторни изследвания
 • Радиологични изследвания – рентген, ултрасонография, компютърна томография, магнитен резонанс, ангиография, холангиография
 • Ендоскопски изследвания – езофагоскопия, гастроскопия, колоноскопия, ендоскопска холангиопанкреатография
 • Mеркутанна биопсия

Методи на лечение:

 • Класически хирургични методи
 • Медикаментозно лечение
 • Минимално инвазивна хирургия: лапароскопски и ендоскопски процедури

Мултидисциплинарен подход:

 • Отделението по ендокринология, отделението по гръдна хирургия и отделението по уши, нос и гърло работят заедно при лечение на някои видове рак на езофагуса.
 • При пациенти, преживяли травми, често се наблюдават множество наранявания на органни системи. В тези случаи отделенията по ортопедия, неврохирургия, урология и сърдечно-съдова хирургия работят в непосредствено сътрудничество.
 • Основна задача след лечение и успешно претърпяна операция на пациенти в департамент Хирургични науки е тяхното бързо връщане към нормалния ритъм на живот. Това се постига чрез екипна работа с отделението по физиотерапия и рехабилитация, както и с отделението по естетична, пластична и реконструктивна хирургия.

Ние сме убедени, че прецизната дигностика, комбинирана с най-новите открития в медицинската технология, са най-доброто решение за пациентите.

Моля прегледайте бутоните в ляво, където ще намерите повече информация

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени