Хирургични науки

Департамент Хирургични науки обхваща широк спектър от компетенции за лечение на редица заболявания в областта на краниофациалната, пластичната, естетическата и реконструктивната хирургия, ортопедията и травматологията, вкл. оперативно лечение на затлъстяване.

Екипът на департамента

Нашите специалисти, признати в целия свят и модерната апаратура, която предлага съвременни и персонализирани лечения, са гаранция за подобряване качеството на живот на пациентите ни. С новаторските хирургични техники, като роботизирана хирургия, интервенциите са с висока точност, с минимален риск и болка.

Чрез обучения и изследователска работа лекарите в департамент Хирургични науки  непрекъснато подобряват знанията и уменията си. Също усвояват иновативни подходи и прилагат ефективни клинични програми с цел да повишат функционалния капацитет на пациентите. Както и да улеснят ежедневните им навици.

Департамент Хирургични науки обхваща следните медицински области:

Диагностични техники:

 • Разговор с пациента и преглед от лекар
 • Общи лабораторни изследвания
 • Радиологични изследвания – рентген, ултрасонография, компютърна томография, магнитен резонанс, ангиография, холангиография
 • Ендоскопски изследвания – езофагоскопия, гастроскопия, колоноскопия, ендоскопска холангиопанкреатография
 • Mеркутанна биопсия

Методи на лечение:

 • Класически хирургични методи
 • Медикаментозно лечение
 • Минимално инвазивна хирургия: лапароскопски и ендоскопски процедури

Мултидисциплинарен подход:

 • Отделението по ендокринология, отделението по гръдна хирургия и отделението по уши, нос и гърло работят заедно при лечение на някои видове рак на езофагуса.
 • При пациенти, преживяли травми, често се наблюдават множество наранявания на органни системи. В тези случаи отделенията по ортопедия, неврохирургия, урология и сърдечно-съдова хирургия работят в непосредствено сътрудничество.
 • Основна задача след лечение и успешно претърпяна операция на пациенти в департамент Хирургични науки е тяхното бързо връщане към нормалния ритъм на живот. Това се постига чрез екипна работа с отделението по физиотерапия и рехабилитация, както и с отделението по естетична, пластична и реконструктивна хирургия.

Ние сме убедени, че прецизната дигностика, комбинирана с най-новите открития в медицинската технология, са най-доброто решение за пациентите.

Моля прегледайте бутоните в ляво, където ще намерите повече информация