Профилактичен преглед (Check Up)

Програми за профилактичен преглед (Check-up)

Индивидуалните пакети за профилактичен преглед съдържат стандартизирани програми по пол и възраст и допълнителни изследвания според риска за здравето на всяко лице.

скрининг програми в Анадолу Медицински Център

 

Воденето на здравословен и качествен начин на живот за всеки човек се определя от хранителните навици, генетичните рискови фактори, факторите, свързани с околната среда, ежедневната физическа активност и способността да се справя със стреса. Въздействието на всички тези фактори върху здравето се проявява в различни системи на тялото и на различни нива за всеки от нас индивидуално.

Ето защо, е важно да се определи индивидуално обхвата и съдържанието на пакета профилактични прегледи за всяко лице. Въпреки че пакетите за профилактичен преглед (Check Up) са стандартизирани според възрастта и пола, тяхното съдържание е представено с различни алтернативи. Те варират от основни програми, широкообхватни скрининги до детайлни изследвания според определените рискови фактори.

Съдържание на пакетите Check Up

Съдържанието на програмите за профилактичен преглед (Check Up) се определя от два основни критерия: възраст и пол.

 • За лица на възраст между 18-40 години са достатъчни стандартните профилактични прегледи (Check Up), освен ако лицето няма генетичен рисков фактор, хронични заболявания или навици като тютюнопушене.
 • Към лицата на възраст между 40 и 65 години се прилагат отделни програми за профилактичен преглед (Check Up). Ако лицето има оплаквания или генетична обремененост, се препоръчват програмата Ръководител или Ексклузивни програми. С тях се изследват рисковите фактори за възможни кардиологични или други хронични заболявания.
 • Съществуват и програми за гериатричен Check Up за лица на възраст на и над 65 години, които включват изследвания, специфични за тази възрастова група.

Независимо от възрастта и пола, има и допълнителни панели за профилактичен преглед (Check Up), които могат да бъдат закупени в допълнение към стандартните пакети. Това са:

 • панелите за скрининг на сърдечни заболявания
 • скрининг на рак
 • панел за алергия и хранителна непоносимост
 • скрининг на инфекциозни заболявания
 • пакет изследвания за тютюнопушачите
 • изследвания на здравето на костите
 • проследяване на съня,
 • изследване за паметта,
 • панел за оценка на стареенето и имунната система,
 • скрининг на ревматичните заболявания и т.н.

Освен това индивидуалните пакети могат да се допълнят с изследвания според оплакванията на пациента.

Как се избира пакета профилактични прегледи?

Съдържанието на пакета за профилактичен преглед (Check Up) се представя на пациента по начин, улесняващ избора му.  Хората могат да изберат подходящия пакети прегледи според тяхната възраст, съществуващите хронични заболявания, генетичните и свързани с начина на живот рискови фактори.

В идеалния случай, съдържанието на пакета изследвания се избира заедно с лекар след обсъждане на очакванията и притесненията. Така пациента ще получи по-ефективен здравен скрининг, на по-ниска цена.

Кой оценява резултатите от пакета профилактични прегледи?

Пакетът прегледи Check-up е мултидисциплинарна процедура. Изисква анализ, интерпретация и планиране на последващи действия на база много лабораторни, радиологични, микробиологични и ядрено-медицински изследвания, и на становищата на лекари от различни специалности. Важно е всички тези данни да се обяснят разбираемо на пациента и да се осъществи проследяване на състоянието му.

Обикновено в центровете за Check-up служат интернисти. Те са отговорни за събирането на всички данни и координацията с лекарите от други специалности. Интернистът информира пациента, отговаря на въпросите му и планира последващи действия. Това предотвратява допускането на недоразумения, пренасочвания и проблеми.

Започване на профилактични прегледи

Няма определена възраст за започване на профилактични прегледи. Стандартните програми могат да се прилагат от 18-годишна възраст нагоре. Програми за профилактичен преглед на здраво дете се определят и се проследяват от специалисти по детски болести.

Честота на Check Up програма

За възрастните под 40-годишна възраст е достатъчно профилактичен преглед да се прави през 2 години. Това се отнася за лица, при които няма отрицателни резултати от предходен профилактичният преглед и рискови находки като киста, нодула или фиброаденома и др. При наличие на риск, се препоръчва пациентите да бъдат проследявани с прегледи като ехография на щитовидна жлеза, ехография на корема, ехография на гърдата.

Възрастните над 40 години, ако нямат проблем се препоръчва годишен профилактичен преглед (Check Up). В случай на проблем или рискови фактори може да се проследяват на по-кратки интервали.

Най-важният елемент е проследяването на състоянието. При редовни проследявания много заболявания могат да бъдат диагностицирани и лекувани в ранна фаза. Проследяванията, специфични за рисковите фактори, се определят на месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна база. Спазването на тези срокове от страна на пациентите е много важно. Лицето трябва да е наясно с важността на тези последващи действия и да направи необходимите прегледи в посочените периоди.

Пълният списък програми за профилактичен преглед и тяхното съдържание можете да намерите тук: CHECK-UP-BG

Свържете се с нас, за да уточним Вашия персонален пакет скрининг програми и всички подробности за посещение на Анадолу Медицински Център.