Трансплантация на костен мозък

Трансплантация на костен мозък

С трансплантация на костен мозък се лекуват едни от най-зловещите заболявания.

трансплантация на костен мозък, Анадолу Медицински Център

 

Програмата за костно-мозъчни трансплантации на нашия Център по хематологична онкология стартира през 2010 г. През годините се превърна в една от най-успешните и популярни специализации на Анадолу Медицински Център.

Трансплантациите на костен мозък се планират и осъществяват в обособен център за хематологична онкология, който разполага със специално изградени и модерно оборудвани клиники и лаборатории и опитен екип специалисти с международно признание.

Заболявания, които се лекуват с костно-мозъчна трансплантация 

Нашите специализирани услуги включват диагностика и лечение на хематологични заболявания, хематологичен рак и други видове рак, включително при пациенти в по-напреднала възраст.

 • Остра миелобластна левкемия;
 • Остра лимфобластна левкемия;
 • Неходжкинов лимфом;
 • Болест на Ходжкин;
 • Мултипленна миелома;
 • Миелодиспластичен синдром;
 • Хронична миелоидна левкемия;
 • Хронична лимфоцинта левкемия;
 • Апластична анемия;
 • Пароксимална нощна хомоглобинурия;
 • Първична амилоидоза;
 • Солидни тумори на тестисите, рак на яйчинците
 • Саркома на Юинг;
 • Наследствени заболявания: хемоглобинопатии;
 • Автоимунни заболявания (склеродермия, лупус, ревматоиден артрит).

Видове костно-мозъчна трансплантация

В Центъра по хематологична онкология към Анадолу Медицински Център се извършват всички видове трансплантация на костен мозък:

 • Автоложна трансплантация – трансплантиране на стволови клетки от самия пациент.
 • Сингенна трансплантация:  трансплантиране на стволови клетки от еднояйчен близнак.
 • Алогенна трасплантация: трансплантиране на стволови клетки от брат/сестра или родители. Може да се използват клетки и от напълно съвместим донор, който не е роднина.
 • Хаплоидна трансплантация – трансплантиране на стволови клетки от частично съвместими или полусъвместими родствени и неродствени донори
 • Трансплантация с намалена интензивност.

Лечение с трансплантация на костен мозък

Лечението с костно-мозъчната трансплантацията е сложен процес, който отнема от 10 до 35 дни и преминава през следните етапи: 

 • първоначална оценка на медицинската история на пациента и приложените лечения
 • предварително планиране на лечението и подготовка за трансплантация на костен мозък, в т.ч. избор на донор, извършване на извънклинични тестове, контролни прегледи, обучение и подпомагане на донора, пациента и болногледача
 • осъществяване на трансплантацията на стволови клетки чрез вливане до 1-2 дни след завършване на подготвителния режим
 • наблюдение на адаптацията след трансплантация, в т.ч. проследяване в периода на хоспитализацията и след изписването в дългосрочен план.

Първите признаци на оздравяване се забелязват след около 3 месеца. След лечението се осъществява дългосрочно наблюдение по индивидуален план за всеки пациент. Този план се изготвя в зависимост от медикаментите, степента на възстановяване на имунната система, наличието на отхвърляне на присадката и други евентуални усложнения.

Още полезна информация за трансплантация на костен мозък

Вижте нашето видео за трансплантацията на костен мозък.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.