Трансплантация на костен мозък

Трансплантация на костен мозък

С трансплантация на костен мозък се лекуват едни от най-зловещите заболявания.

трансплантация на костен мозък, Анадолу Медицински Център

 

Програмата за костно-мозъчни трансплантации на нашия Център по хематологична онкология стартира през 2010 г. През годините се превърна в една от най-успешните и популярни специализации на Анадолу Медицински Център.

Трансплантациите на костен мозък се планират и осъществяват в обособен център за хематологична онкология, който разполага със специално изградени и модерно оборудвани клиники и лаборатории и опитен екип специалисти с международно признание.

Заболявания, които се лекуват с костно-мозъчна трансплантация 

Нашите специализирани услуги включват диагностика и лечение на хематологични заболявания, хематологичен рак и други видове рак, включително при пациенти в по-напреднала възраст.

 • Остра миелобластна левкемия;
 • Остра лимфобластна левкемия;
 • Неходжкинов лимфом;
 • Болест на Ходжкин;
 • Мултипленна миелома;
 • Миелодиспластичен синдром;
 • Хронична миелоидна левкемия;
 • Хронична лимфоцинта левкемия;
 • Апластична анемия;
 • Пароксимална нощна хомоглобинурия;
 • Първична амилоидоза;
 • Солидни тумори на тестисите, рак на яйчинците
 • Саркома на Юинг;
 • Наследствени заболявания: хемоглобинопатии;
 • Автоимунни заболявания (склеродермия, лупус, ревматоиден артрит).

Видове костно-мозъчна трансплантация

В Центъра по хематологична онкология към Анадолу Медицински Център се извършват всички видове трансплантация на костен мозък:

 • Автоложна трансплантация – трансплантиране на стволови клетки от самия пациент.
 • Сингенна трансплантация:  трансплантиране на стволови клетки от еднояйчен близнак.
 • Алогенна трасплантация: трансплантиране на стволови клетки от брат/сестра или родители. Може да се използват клетки и от напълно съвместим донор, който не е роднина.
 • Хаплоидна трансплантация – трансплантиране на стволови клетки от частично съвместими или полусъвместими родствени и неродствени донори
 • Трансплантация с намалена интензивност.

Лечение с трансплантация на костен мозък

Лечението с костно-мозъчната трансплантацията е сложен процес, който отнема от 10 до 35 дни и преминава през следните етапи: 

 • първоначална оценка на медицинската история на пациента и приложените лечения
 • предварително планиране на лечението и подготовка за трансплантация на костен мозък, в т.ч. избор на донор, извършване на извънклинични тестове, контролни прегледи, обучение и подпомагане на донора, пациента и болногледача
 • осъществяване на трансплантацията на стволови клетки чрез вливане до 1-2 дни след завършване на подготвителния режим
 • наблюдение на адаптацията след трансплантация, в т.ч. проследяване в периода на хоспитализацията и след изписването в дългосрочен план.

Първите признаци на оздравяване се забелязват след около 3 месеца. След лечението се осъществява дългосрочно наблюдение по индивидуален план за всеки пациент. Този план се изготвя в зависимост от медикаментите, степента на възстановяване на имунната система, наличието на отхвърляне на присадката и други евентуални усложнения.

Още полезна информация за трансплантацията на костен мозък в Анадолу Медицински Център

 

Вижте видео за трансплантацията на костен мозък в Анадолу Медицински Център.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.