Женско здраве

Департамент Женско здраве е посветен на благосъстоянието на жената през всички етапи от живота й.

Основните отделения на Департамента са Акушерство и гинекология и Репродуктивно здраве. Всяко едно от тях има подразделения, като основно задължение на специалистите е превенция и лечение на гинекологични и репродуктивни заболявания чрез прилагане на съвременни подходи и използване на модерна апаратура.

Оптималното завършване на едно лечение изисква не само правилно диагностициране и съставяне на строго индивидуален план за всеки пациент. Също и сътрудничество с други катедри – анестезиология, урология, патология, обща хирургия и гръдна хирургия.

Една от програмите, с която най-много се гордеем и с която сме реализирали висок процент на успеваемост, е програмата ни за ин витро оплождане. Тя включва не само напреднали техники за развитие на ембриона, но и предимплатационен генетичен анализ, който предотвратява абортите, генетичните смущения и възпрепятства появяването на някои проблеми като синдрома на Даун. Допълнително се използват и специфични техники за подобряване на процента на имплантиране като лазерното пробиване или асистираната репродукция.

В отделението по гинекологична онкология лекуваме пациентки със злокачествени заболявания на женските гениталии. Оптималната предоперативна оценка и планирането на лечението са най-важните подходи в работата на специалистите. Те използват различни методи – ехография, магнитен резонанс, компютърна томография, позитронна  емисионна томография, и др. в зависимост от проблема на пациентката. През последните 10 години популярност придобива лапароскопската операция, която Департамент Женско здраве извършва успешно.

 

Моля прегледайте бутоните в ляво, където ще намерите информация за заболяванията, които се лекуват в отделенията на този департамент.