Сърдечна и гръдна хирургия

Департамент Сърдечна и гръдна хирургия предлага висококачествено здравно обслужване на пациенти от всички възрастови групи. Следвайки тази мисия, ние признаваме и уважаваме всеки човек, независимо от:

  • възраст;
  • пол;
  • раса;
  • социален статус;

Ние се отнасяме към всеки със състрадание и доброта като работим честно, почтено и справедливо. Стремим се да предложим най-съвременната и точна диагностика и техники на лечение като непрекъснато усъвършенстваме знанията и уменията си. Вярваме в нашите колеги и се отнасяме един към друг с лоялност, уважение и достойнство.

Специалистите в отделението по кардиология работят в следните направления: детска кардиология, електрофизиология и аритмия, интервенционна кардиология и онкологична кардиология. Сред процедурите, които извършват специалистите по детска кардиология, са диагностична и интервенционна сърдечна катетеризация, аортна балонна валвулопластика, вътресъдов стент, двуизмерна цветна доплерова ехография и др. В отделението по електрофизиология и аритмия, се осъществяват процедури като радиофреквентна / крио катетърна аблация, бивентрикуларен пейсинг, тилт тест и др. Процедурите, извършвани в отделението по интервенционна кардиология са коронарна ангиография, дирекционна / ротационна атеректомия, вътресъдов ултразвук и др. Лекарите в отделението по онкологична кардиология работят в посока намаляване риска при хирургична операция на рак, ограничаване на сърдечните увреждания като страничен ефект на химиотерапията, намаляване въздействието върху сърцето на лъчетерапията, която се прилага в областта на гръдния кош.

Специалистите от отделението по гръдна хирургия лекуват успешно гръдни и белодробни заболявания на пациенти от всички възрастови групи. Сред процедурите, които лекарите ни са прилагат, са:

  • медиастиносткопия;
  • бронхоскопия;
  • деформации на гръдната стена;
  • операция на диафрагмата;
  • операции на трахеята и др.

Тук широко приложение намира роботизираната хирургия – чрез триизмерни изображения и перфектен образ значително се увеличават възможностите на хирурзите да виждат анатомичните структури с най-висока разделителна способност и яснота.

Предимствата са както за специалиста, така и за пациента – тъй като не се правят разрези са налице намаляване болката, дните на хоспитализация и срока на рехабилитация, както и по-малко козметични дефекти в сравнение с традиционната хирургия.

В отделението по детска кардиохирургия. Тук екипът от кардиохирурзи, кардиолози, анестезиолози, неонатолози, специалисти в реанимацията и интензивните грижи. Той е специализиран в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания при новородени, деца и юноши. От значение за успешното им лечение  е последователността в цялостната грижа за пациентите – ключ към постигане на дългосрочни положителни резултати.

Отделението по сърдечно-съдова хирургия разполага с най-новите диагностични и хирургични технологии и прилага най-съвременните методи за лечение на сърдечно-съдови и белодробни заболявания.  Сред процедурите, които се извършват в отделението по сърдечна хирургия, са операции за поставяне на коронарен байпас, възстановяване на митрална/аортна/трикуспидна клапа, ендоваскуларни интервенции, белодробна тромбоендаректомия. Сред процедурите, които се прилагат в отделението по съдова хирургия, са хирургия на варикозни вени, венозен стрипинг и ексцизия, ендовенозен лазер и аблация на вени.

Интензивното отделение при сърдечно-съдова хирургия полага грижи за пациентите непосредствено след сърдечна или гръдна операция. Наблюдението е от особена важност поради физиологичните изменения, които настъпват по време на хирургична интервенция.

 

Моля прегледайте бутоните в ляво, където ще намерите подробна информация за отделенията на този департамент.

Доктори специалисти