Интраоперативен невромониторинг

Интраоперативен невромониторинг е един от предпочитаните и често използваните методи в неврохирургията за осигуряване на по-безопасна операция. Това е система, която осигурява продължително проследяване на:

  • главния и гръбначния мозък;
  • нервните канали и нервните пътища на рефлексите

Посредством електроди, които се поставят върху мускулите в скалпа на пациента по време на операцията. Целта е да се сведат до минимум уврежданията на нервите, които може да настъпят в резултат на злокачествени образувания в мозъка или операции на гръбнака.

Накратко можем да определим интраоперативен невромониторинг като измерване и записване по време на операцията на електрическите вълни. Те идват и отиват в гръбначния мозък. Електрическите вълни започват от мозъка и достигат до нервите на ръцете и краката. Това всъщност е като ЕКГ запис, който наблюдава мозъка. Електрическите вълни, които се записват с невромониторинга, показват двигателните и сетивните функции на тялото. Това е метод, който предоставя своевременна информация на хирурга. Това помага да избегне нарушаване на двигателните функции на ръцете и краката по неврологичен път.

Можем да кажем, че това е най-надеждният метод за разбиране по време на операцията дали тъкан, видяна с невъоръжено око или микроскоп, е нервна тъкан или не. Системата предупреждава хирурга за промени в показателите, които се следят от невролог по време на цялата операция. По този начин се предотвратява настъпването на необратими увреждания у пациента (като парализа), освен това не се стига и до намаляване качеството на живот. Пациентът е в състояние да се прибере вкъщи и да се върне на работа след кратък период от време.

Използването на невромониторинга при някои вродени заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък увеличава шансовете за успех в операциите.

Например, възможно е да се определи дали корените на нервите са моторни (имат функция, свързана с движението). Това става чрез електрическо стимулиране на анатомичните структури при малформации на гръбначния стълб при децата. Благодарение на този метод:

  • хирургът може да разграничи кои тъкани на гръбначния мозък, са свързани с нервите и да освободи гръбначния стълб чрез отрязване на частта, която не функционира.

Специални нерви като пудендалния нерв, който играе съществена роля при изпълняването на функции като уриниране, чревни и сексуални функции, се проследяват електрически и се гарантира, че тези функции са защитени.

Ние започнахме да прилагаме метода на интраоперативния мултимодален невромониторинг едни от първите в света и виждаме, че през последните 10 години този метод постепенно увеличава своята популярност.

Доктори специалисти