Интраоперативен невромониторинг

Интраоперативен невромониторинг

хибридна операционна зала в Анадолу Медицински Център

хибридна операционна зала в Анадолу Медицински Център

Интраоперативен невромониторинг е един от предпочитаните и често използваните методи в неврохирургията за осигуряване на по-безопасна операция. Това е система, която осигурява продължително проследяване на:

  • главния и гръбначния мозък;
  • нервните канали и нервните пътища на рефлексите

Приложение на интраоперативен невромониторинг

Накратко можем да определим интраоперативен невромониторинг като измерване и записване по време на операцията на електрическите вълни. Електрическите вълни започват от мозъка и достигат до нервите на ръцете и краката, преминавайки през гръбначния мозък. Това всъщност е като ЕКГ запис, който наблюдава мозъка. Електрическите вълни, които се записват с невромониторинга, показват двигателните и сетивните функции на тялото. Осъществява се посредством електроди, които се поставят върху мускулите и в скалпа на пациента по време на операцията.

Значение на невромониторинга

Целта е да се сведат до минимум уврежданията на нервите, които може да настъпят в резултат на злокачествени образувания в мозъка или операции на гръбнака. Това е метод, който предоставя своевременна информация на хирурга. Това помага да избегне нарушаване на двигателните функции на ръцете и краката по неврологичен път.

Можем да кажем, че това е най-надеждния метод за проследяване по време на операцията дали определена тъкан е нервна или не. Системата предупреждава хирурга за промени в показателите, които се следят от невролог по време на цялата операция. По този начин се предотвратява настъпването на необратими увреждания у пациента като парализа. Освен това не се стига и до намаляване качеството на живот. Пациентът е в състояние да се прибере вкъщи и да се върне на работа след кратък период от време.

Увеличава успеха на операциите

Използването на невромониторинга при някои вродени заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък увеличава шансовете за успех в операциите.

Например, възможно е да се определи дали корените на нервите са моторни – имат функция, свързана с движението. Това става чрез електрическо стимулиране на анатомичните структури при малформации на гръбначния стълб при децата. Благодарение на този метод хирургът може да разграничи кои тъкани на гръбначния мозък, са свързани с нервите и да освободи гръбначния стълб чрез отрязване на частта, която не функционира.

Специални нерви като пудендалния нерв, който играе съществена роля при изпълняването на функции като уриниране, чревни и сексуални функции, се проследяват електрически и се гарантира, че тези функции са защитени.

Интраоперативен невромониторинг в Анадолу Медицински Център

Сред първите в света Анадолу Медицински Център започна да прилага метода на мултимодален интраоперативен невромониторинг и виждаме, че през последните 10 години този метод постепенно увеличава своята популярност.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.