Интраоперативен невромониторинг

Сподели [social_share/]

Интраоперативен невромониторинг

Интраоперативен невромониторинг е един от предпочитаните и често използваните методи в неврохирургията за осигуряване на по-безопасна операция. Това е система, която осигурява продължително проследяване на:

  • главния и гръбначния мозък;
  • нервните канали и нервните пътища на рефлексите

Посредством електроди, които се поставят върху мускулите в скалпа на пациента по време на операцията. Целта е да се сведат до минимум уврежданията на нервите, които може да настъпят в резултат на злокачествени образувания в мозъка или операции на гръбнака.

Накратко можем да определим интраоперативен невромониторинг като измерване и записване по време на операцията на електрическите вълни. Те идват и отиват в гръбначния мозък. Електрическите вълни започват от мозъка и достигат до нервите на ръцете и краката. Това всъщност е като ЕКГ запис, който наблюдава мозъка. Електрическите вълни, които се записват с невромониторинга, показват двигателните и сетивните функции на тялото. Това е метод, който предоставя своевременна информация на хирурга. Това помага да избегне нарушаване на двигателните функции на ръцете и краката по неврологичен път.

Можем да кажем, че това е най-надеждният метод за разбиране по време на операцията дали тъкан, видяна с невъоръжено око или микроскоп, е нервна тъкан или не. Системата предупреждава хирурга за промени в показателите, които се следят от невролог по време на цялата операция. По този начин се предотвратява настъпването на необратими увреждания у пациента (като парализа), освен това не се стига и до намаляване качеството на живот. Пациентът е в състояние да се прибере вкъщи и да се върне на работа след кратък период от време.

Използването на невромониторинга при някои вродени заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък увеличава шансовете за успех в операциите.

Например, възможно е да се определи дали корените на нервите са моторни (имат функция, свързана с движението). Това става чрез електрическо стимулиране на анатомичните структури при малформации на гръбначния стълб при децата. Благодарение на този метод:

  • хирургът може да разграничи кои тъкани на гръбначния мозък, са свързани с нервите и да освободи гръбначния стълб чрез отрязване на частта, която не функционира.

Специални нерви като пудендалния нерв, който играе съществена роля при изпълняването на функции като уриниране, чревни и сексуални функции, се проследяват електрически и се гарантира, че тези функции са защитени.

Ние започнахме да прилагаме метода на интраоперативния мултимодален невромониторинг едни от първите в света и виждаме, че през последните 10 години този метод постепенно увеличава своята популярност.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2019
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.