Невроендоскопия

Невроендоскопия е метод на извършване на мозъчни и гръбначномозъчни хирургични интервенции чрез видео изображение. Метод невроендоскопия се прилага в ограничен брой университетски клиники и частни медицински центрове в Турция. Упражняването на този подход изисква специални анатомични и хирургични умения и познания. Заради преимуществата на метода и постепенното развитие на технологията, можем да кажем, че областите и честотата на неговото приложение ще се увеличават.

Ендоскопските камери са въведени за пръв път през 20-те години на миналия век и са използвани за отваряне на запушени ликворни протоци при деца с хидроцефалия. С развитието на фиброоптичната технология и усъвършенстването на обективите, размерите на камерите са намалени. С добавянето на оперативни канали, в рамките на една и съща процедура може да се извършват микрохирургични операции. В този случай ендоскопските хирургични инструменти могат да бъдат въвеждани в мозъка или гръбнака през много малки отвори на принципа на минимално инвазивния подход.

Невроендоскопията намира приложение в мозъчните и гръбначно-мозъчните операции, извършвани през малки отвори чрез видео изображение. Методът е много удобен и в сравнение с откритите хирургически интервенции е улеснение и за пациента, и за хирурга.

В днешно време операциите от херния и спинална стеноза могат да бъдат извършвани с успех при възрастни, отговарящи на определени условия. При все това, този метод може да бъде използван при извършване на операции на:

  • хипофизата през носа;
  • мозъчни кръвоизливи;
  • кисти;
  • тумори;

Които са разположени вътре в ликворния акведукт. Наред с това се разширява и обхватът на лечение на случаи на възрастни пациенти с хидроцефалия и дрениране на мозъчен абсцес. За да може да се разшири ъгълът на визуализация, който дава микроскопът при откритите микрохирургични операции, се въвеждат гъвкави камери. Този нов метод даде възможност да се преодолеят недостатъците на шънтовите операции, при които се поставя тънка тръбичка. С нейна помощ натрупаният ликвор се освобождава в абдоминалното пространство.

Най-същественото предимство на невроендоскопските операции, които могат да се прилагат на всички пациенти:

  • както деца;
  • така и възрастни;

Те трябва да отговарят на определени критерии. Зашото хирургичната интервенция става възможна върху места, които са труднодостъпни при откритата хирургия, без при това да се увреждат нормалните тъкани. Пациентите се възстановяват лесно и бързо се връщат към нормалния си начин на живот.

Доктори специалисти