Невроендоскопия

Невроендоскопия

Невроендоскопия е метод на извършване на мозъчни и гръбначномозъчни хирургични интервенции чрез видео изображение.

хибридна операционна зала в Анадолу Медицински Център

хибридна операционна зала в Анадолу Медицински Център

Методът невроендоскопия

Методът невроендоскопия се прилага в ограничен брой университетски клиники и частни медицински центрове в Турция. Модерното оборудване е част от хибридните операционни зали на отделението по неврохирургия на Анадолу Медицински Център. Упражняването на този подход изисква специални анатомични и хирургични умения и познания. Заради преимуществата на метода и постепенното развитие на технологията, можем да кажем, че областите и честотата на неговото приложение ще се увеличават.

Невроендоскопия са прилага при мозъчни и гръбначно-мозъчни операции, извършвани през малки отвори чрез видео изображение. Методът е много удобен и в сравнение с откритите хирургически интервенции предоставя улеснение и за пациента, и за хирурга.

Развитие на ендоскопията

Ендоскопските камери са въведени за пръв път през 20-те години на миналия век и са използвани за отваряне на запушени ликворни протоци при деца с хидроцефалия. С развитието на фиброоптичната технология и усъвършенстването на обективите, размерите на камерите са намалени. С добавянето на оперативни канали, в рамките на една и съща процедура може да се извършват микрохирургични операции. В този случай ендоскопските хирургични инструменти могат да бъдат въвеждани в мозъка или гръбнака през много малки отвори на принципа на минимално инвазивния подход.

Приложение на невроендоскопия

Методът невроендоскопия може да бъде използван при извършване на операции на:

  • мозъчна херния
  • спинална стеноза
  • заболявания на хипофизата през носа;
  • мозъчни кръвоизливи;
  • кисти в ликворния акведукт
  • тумори в ликворния акведукт
  • хидроцефалия
  • за дрениране на мозъчен абсцес

В днешно време операциите от херния и спинална стеноза могат да бъдат извършвани с успех при възрастни, отговарящи на определени условия.

Наред с това се разширява и обхватът на лечение на случаи на възрастни пациенти с хидроцефалия и дрениране на мозъчен абсцес. За да може да се разшири ъгълът на визуализация, който дава микроскопът при откритите микрохирургични операции, се въвеждат гъвкави камери. Този нов метод даде възможност да се преодолеят недостатъците на шънтовите операции, при които се поставя тънка тръбичка. С нейна помощ натрупаният ликвор се освобождава в абдоминалното пространство.

При кои пациенти се прилага невроендоскопия?

Най-същественото предимство на невроендоскопските операции, които могат да се прилагат на всички пациенти както деца, така и възрастни.

Те трябва да отговарят на определени критерии. Хирургичната интервенция е възможна на места, които са труднодостъпни при откритата хирургия, без при това да се увреждат нормалните тъкани. Пациентите се възстановяват лесно и бързо се връщат към нормалния си начин на живот.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.